Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/263

Briselē, 2010. gada 11. martā

Komisija Latvijai pārskaita 0,5 miljardus eiro, kas ir daļa no maksājumu bilances atbalsta Latvijai

Šodien ES pārskaitīja trešo maksājuma daļu no 3,1 miljarda eiro Kopienas aizdevuma Latvijai, par ko vienojās 2009. gada janvārī un kas ir daļa no daudzpusējās finanšu palīdzības paketes 7,5 miljardu eiro vērtībā. Tas ir veikts pēc pozitīva Komisijas novērtējuma par to, kā Latvijas pārvaldes iestādes ir īstenojušas ar šo maksājumu saistītos ekonomiskos nosacījumus.

"Esmu priecīgs, ka Latvija ir izpildījusi politikas nosacījumus trešās ES maksājuma daļas veikšanai. ES, SVF un citu starptautisko finanšu institūciju sniegtais finansiālais atbalsts palīdz Latvijai veikt fiskālos pasākumus un svarīgas strukturālās reformas, kas bija un ir nepieciešamas, lai Latvija varētu pārvarēt ekonomikas un finanšu krīzi," teica Ekonomikas un finanšu lietu komisārs Olli Rēns. "Priecājos par Latvijas pārvaldes iestāžu noturīgo apņemšanos, kura no jauna apliecināta 2010. gada 22. februārī parakstītajā Papildu saprašanās memorandā, turpināt konsolidācijas un reformu ceļu, kas nodrošinās ilgtspējīgu ekonomikas atlabšanu. Komisija ciešā sadarbībā ar SVF pārraudzīs Papildu saprašanās memoranda īstenošanu."

Papildu saprašanās memorandā ir ietvertas pastāvīgas prasības, piemēram, attiecībā uz fiskālo korekciju 2011.-2012. gadam saskaņā ar to, kas noteikts Padomes 2009. gada jūlija ieteikumā saistībā ar pārmērīga deficīta novēršanas procedūru, un īpaši ekonomiskie nosacījumi attiecībā uz fiskālo konsolidāciju, fiskālās pārvaldības reformu, finanšu sektoru un strukturālajām reformām. Lai padarītu šo Papildu saprašanās memorandu operatīvāku, tā nosacījumu izpildei ir noteikti konkrēti termiņi. EK un SVF ir cieši sadarbojušies ar Latvijas pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu to, ka jaunais Papildu saprašanās memorands un SVF adresētā Nodomu vēstule ir pilnībā savstarpēji saskanīgi.

Plašāka informācija atrodama mājas lapā par maksājumu bilances atbalstu Latvijai:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/2010-02-26-mou-latvia_en.htm


Side Bar