Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Bruselj, 11 marca 2010

Nov izbirni postopek za uradnike EU, ki bo boljši, hitrejši in ustreznejši

Evropski urad za izbor osebja (urad EPSO) bo začel 16. marca izvajati posodobljen in poenostavljen izbirni postopek za uradnike EU, in sicer s prvim natečajem za upravljavce po novih pravilih. Novi sistem bo boljši, ker bodo natečaji za najpogostejša delovna mesta organizirani letno. Tako bodo lahko kandidati učinkoviteje načrtovali svoje prijave, institucije EU pa bolj strateško upravljale človeške vire. Sistem bo hitrejši in učinkovitejši kot dosedanji zaradi hitrejšega (dvostopenjskega) izbirnega postopka. Bo tudi ustreznejši, saj se bo poudarek z ocenjevanja znanja preusmeril na ocenjevanje sposobnosti, kar dokazano nakazuje delovno storilnost.

Maroš Šefčovič, podpredsednik Komisije ter komisar za medinstitucionalne odnose in upravo, je dejal: „Na vse bolj konkurenčnem trgu dela morajo biti evropske institucije sposobne pritegniti raznolik nabor najboljših kandidatov. Pomembno je tudi, da teh ljudi ne izpustimo iz rok. To bomo lahko storili le, če jim lahko čim prej ponudimo privlačna delovna mesta. Novi sistem temelji na najboljši praksi iz javnega sektorja. Institucije EU bodo tako dobile prave ljudi ob pravem času ter hkrati ostale zveste načelom poštenih in odprtih natečajev.“

Boljše načrtovanje

Urad EPSO je pripravil triletni načrt za izvajanje, v skladu s katerim institucije redno ocenjujejo svoje kadrovske potrebe. Letni natečaji za zaposlitev bodo organizirani v treh sklopih, in sicer za upravljavce, strokovne sodelavce in lingviste, dopolnjeni pa bodo s posebnimi natečaji za strokovnjake. Uspešni kandidati so bili mnogokrat več let na seznamu, ne da bi dejansko našli zaposlitev, zato bodo rezervni seznami kandidatov veljali le eno leto, tj. do konca naslednjega razpisa. Večina kandidatov na rezervnem seznamu bo povabljenih na razgovor. Kandidati bodo lahko dobili povratne informacije o svojih rezultatih na natečaju, s čimer se bo mogoče izogniti dolgotrajnim postopkom pregledovanja.

Hitrejše in bolj ciljno naravnano zaposlovanje

Z novim izbirnim postopkom urada EPSO se bosta izboljšali kakovost in zanesljivost tega procesa. Eno izmed bistvenih načel je preusmeritev poudarka z ocenjevanja znanja na ocenjevanje sposobnosti kandidatov za delovno mesto. Izbirni postopek bo le dvostopenjski, in sicer računalniško predizbirno testiranje v posameznih državah Unije ter ocenjevalni postopek v Bruslju. Nov sklop natečaja bo trajal od pet do devet mesecev in ne več do dve leti, kakor se je izvajal po dosedanjem sistemu.

Predizbirni postopek bo sestavljen iz testov kognitivnih sposobnosti in situacijskih testov, glede na zahtevani profil pa še testov strokovnih in jezikovnih sposobnosti. Prejšnje preverjanje poznavanja Evropske unije ne bo več del tega prvega kroga, ampak bo ocenjeno v drugem krogu ob preskusih v zvezi z delovnim področjem kandidata v ocenjevalnem postopku.

Ocenjevalni postopek je namenjen pravilnemu in zanesljivemu preverjanju vseh ključnih sposobnosti, pri čemer bo težišče na preverjanju potrebnih strokovnih kompetenc in ne na uporabi faktografskega znanja. Vse potrebne spretnosti in sposobnosti se bodo ocenile z najmanj dvema preskusoma. Testiranje bo trajalo ves dan ali pol dneva, odvisno od razpisanega področja natečaja, potekalo pa bo v kandidatovem drugem jeziku (angleščini, francoščini ali nemščini), razen kadar bo za razpisano delovno mesto potrebno posebno jezikovno znanje. To bo nadomestilo dolgotrajne dvostopenjske pisne in ustne preskuse. Poleg strokovnega znanja in spretnosti bodo ocenjene še ključne kompetence, kot so analitično mišljenje in reševanje problemov, sporazumevanje, doseganje rezultatov, izobraževanje in razvoj, razporeditev in organizacija dela, vzdržljivost ter sodelovanje.

Izbirna komisija bo sestavljena iz stalnih članov, ki bodo napoteni v urad EPSO. Prejeli bodo potrdilo o usposobljenosti za ocenjevanje sposobnosti ter se v večji meri opirali na strokovno znanje in izkušnje s področja človeških virov in psihologije.

Uspešni kandidati bodo dobili „spričevalo“ z oceno njihovih sposobnosti, ki bo poslano institucijam kot pomoč pri postopku zaposlovanja.

Spodbujanje raznolikosti

Urad EPSO poleg tega izvaja vrsto ukrepov, s katerimi spodbuja raznolik izbor delovne sile in izboljšuje podobo institucij EU kot delodajalca. Med temi ukrepi so zagotavljanje, da je testiranje nevtralno glede na spol, izboljšanje storitev za kandidate s posebnimi potrebami in proaktivnejše upravljanje rezervnih seznamov.

Razlogi za zaposlitev v EU

Urad EPSO želi k zaposlitvi v EU privabiti najboljše kandidate. Poleg novega izbirnega postopka je bil oblikovan tudi nov logotip, da bi pritegnil potencialne kandidate. Komisija je odločena, da mora biti njena javna uprava na najvišji ravni. Zaposlitev v institucijah Evropske unije ponuja različna delovna mesta skozi celotno delovno dobo. Delo je zanimivo in polno izzivov ter prinaša Evropi resnične rezultate. Ljudje so zaposleni v okolju, ki jih spodbuja k učenju novih znanj in jezikov, imajo priložnost za delo v tujini in potovanja ter sodelovanje z ljudmi iz cele Evrope, ponujena pa jim je tudi vrsta privlačnih ugodnosti.


Side Bar