Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Bruksela, dnia 11 marca 2010 r.

Lepsza, szybsza, wydajniejsza: rusza nowa procedura naboru dla urzędników UE

W dniu 16 marca Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) wprowadzi zmodernizowaną i uproszczoną procedurę naboru dla urzędników UE, ogłaszając pierwszy konkurs dla administratorów organizowany na nowych zasadach. Nowy system będzie lepszy, ponieważ konkursy dla najpopularniejszych profili zawodowych organizowane będą co roku, co pozwoli kandydatom na efektywniejsze zaplanowanie swoich zgłoszeń a instytucjom UE ułatwi strategiczne planowanie w zakresie zasobów ludzkich. Procedura będzie szybsza i skuteczniejsza, dzięki mniejszej liczbie etapów niż dotychczas. Będzie również wydajniejsza, ponieważ nacisk zostanie przeniesiony ze sprawdzania wiedzy na sprawdzanie umiejętności, które okazują się jednym z najlepszych wskaźników przyszłych wyników w pracy.

W obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy instytucje europejskie muszą być w stanie przyciągnąć najlepszych kandydatów o różnych profilachpowiedział Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji. „Ważne, abyśmy podtrzymywali zainteresowanie tych osób, co jest możliwe tylko wtedy, gdy będą oni mogli liczyć na atrakcyjną propozycję pracy bez niepotrzebnych opóźnień. Nowy system oparty jest na najlepszych wzorcach z sektora publicznego. Zapewni on instytucjom UE właściwych pracowników we właściwym czasie, a równocześnie będzie zgodny z zasadą uczciwej i otwartej konkurencji.”

Lepsze planowanie

EPSO wprowadziło trzyletni, aktualizowany na bieżąco plan, w ramach którego instytucje systematycznie szacują swoje potrzeby kadrowe. Corocznie przeprowadzane będą konkursy w trzech cyklach, dla administratorów, asystentów i lingwistów. Uzupełnią je oddzielne konkursy dla specjalistów. Listy rezerwowe będą ważne tylko przez rok, do momentu zakończenia cyklu konkursowego z kolejnego roku, co pozwoli zmienić dotychczasową sytuację, gdy laureaci konkursów często przez lata figurują na liście, ale nie znajdują zatrudnienia. Większość kandydatów z list rezerwowych zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Uczestnicy będą mogli otrzymać informacje zwrotne na temat swoich wyników w ramach konkursu, co pozwoli uniknąć długotrwałych procedur ponownego sprawdzania.

Szybsza i bardziej celowa rekrutacja

Nowa procedura naboru EPSO poprawi jakość i wiarygodność rekrutacji. Najważniejszą zasadą jest przeniesienie nacisku ze sprawdzania wiedzy na sprawdzanie umiejętności kandydatów. Procedura będzie obecnie dwuetapowa – najpierw testy wstępne, przeprowadzane komputerowo w poszczególnych krajach UE, a następnie etap oceny zintegrowanej w Brukseli. Nowy cykl będzie trwał od 5 do 9 miesięcy, w odróżnieniu do poprzedniego systemu, gdzie procedury trwały czasem nawet dwa lata.

Wstępna selekcja będzie opierała się na testach zdolności poznawczych oraz testach sytuacyjnych i dodatkowo na sprawdzeniu umiejętności zawodowych i językowych w zależności od poszukiwanego profilu. W pierwszym etapie nie będzie już testu z wiedzy o UE, wiedza ta będzie natomiast oceniana w drugim etapie, oceny zintegrowanej, podczas zadań związanych z danym stanowiskiem.

Ocena zintegrowana pozwoli na sprawdzenie w należyty i wiarygodny sposób wszystkich najważniejszych umiejętności, z naciskiem raczej na zdolności związane z danym stanowiskiem niż na wiedzę faktograficzną. Wybrane zostaną zadania pozwalające ocenić wymagane umiejętności, z których każda będzie oceniana przynajmniej dwukrotnie. Testy podczas tego etapu będą trwały cały dzień lub pół dnia, w zależności od rodzaju konkursu. Przeprowadzane będą w drugim języku kandydata (angielskim, francuskim lub niemieckim), chyba że dany profil wymaga szczególnych umiejętności językowych. Ten etap zastąpi czasochłonne dwustopniowe procedury egzaminów pisemnych i ustnych. Oprócz konkretnych umiejętności zawodowych i wiedzy zawodowej sprawdzonych zostanie również kilka podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, zdolności komunikacyjne, wydajność pracy, nauka i rozwój osobisty, ustalanie priorytetów i organizacja, odporność i umiejętność pracy w zespole.

Komisje konkursowe staną się bardziej profesjonalne: ich członkowie zostaną oddelegowani do EPSO, zostaną akredytowani w zakresie oceny opartej na umiejętnościach, a wiedza fachowa w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii będzie wykorzystywana w większym stopniu.

Laureaci konkursów otrzymają tzw. „paszport kompetencji”, zawierający ich wyniki uzyskane w trakcie oceny zintegrowanej. Dokument ten zostanie przekazany instytucjom i posłuży jako pomoc w procesie rekrutacji.

Propagowanie różnorodności

EPSO prowadzi również szereg działań, których celem jest propagowanie różnorodności wśród pracowników oraz poprawa wizerunku instytucji UE jako pracodawcy. Obejmują one zagwarantowanie neutralności w aspekcie płci podczas testów, poprawę usług oferowanych kandydatom znajdującym się w szczególnej sytuacji oraz proaktywne zarządzanie listami rezerwowymi.

Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?

EPSO pragnie przyciągnąć do pracy w UE najlepszych kandydatów. Wraz z nową procedurą naboru opracowano nowe logo, które ma przyciągnąć potencjalnych kandydatów. Komisja ze swojej strony robi wszystko, aby zapewnić jak najwyższą jakość działań unijnej administracji publicznej. Kariera w instytucjach UE daje możliwość pracy na różnych stanowiskach przez całe życie; to ciekawa, pełna wyzwań praca z korzyścią dla Europy, w środowisku, gdzie pracownicy są zachęcani do zdobywania nowych umiejętności i nauki języków. To możliwość pracy za granicą i podróżowania, oraz współpracowania z ludźmi z całej Europy; a także korzystania z atrakcyjnego pakietu świadczeń.


Side Bar