Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Brussel, 11 maart 2010

Beter, sneller, sterker: de nieuwe selectieprocedure voor EU-ambtenaren

Op 16 maart begint EPSO, het Europees Bureau voor personeelsselectie, een gemoderniseerde en vereenvoudigde selectieprocedure voor EU-ambtenaren, met de start van het eerste examen voor administrateurs volgens de nieuwe regeling. In het nieuwe systeem organiseert EPSO jaarlijks examens voor de meest voorkomende beroepsprofielen. Kandidaten kunnen daardoor hun sollicitaties beter plannen, en de EU-instellingen kunnen makkelijker een strategisch personeelsbeleid voeren. Het nieuwe systeem is sneller en efficiënter doordat er minder stappen zijn dan in de vorige structuur, en is krachtiger omdat bij de beoordeling van de kandidaten de klemtoon verschuift van kennis naar competenties. Zo kan beter worden voorspeld of iemand later goed zal presteren in zijn werk.

"De Europese instellingen willen in diverse domeinen topkandidaten aantrekken maar er komt steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt," zegt Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie. "Het is ook belangrijk dat we geen kandidaten verliezen doordat ze te lang moeten wachten op een aantrekkelijke baan. Het nieuwe systeem is gebaseerd op de best practices bij de overheid. Het zal de EU-instellingen voorzien van de meest geschikte mensen op het meest geschikte moment, waarbij we trouw blijven aan het principe van eerlijke en open concurrentie."

Betere planning

EPSO heeft een driejarenplan ingevoerd waarbij de instellingen geregeld hun personeelsbehoeften bepalen. Jaarlijks komen er wervingsexamens in drie cyclussen voor administrateurs, assistenten en linguïsten. Daarnaast komen er aparte examens voor specialisten. Tot nu toe stonden succesvolle kandidaten soms jarenlang op een reservelijst zonder een baan te vinden. Daaraan komt een eind: reservelijsten blijven voortaan één jaar geldig, tot de volgende examencyclus is afgerond. De meeste kandidaten van een reservelijst zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deelnemers zullen ook een toelichting op hun examenresultaten kunnen vragen, waardoor langdurige beroepsprocedures vermeden worden.

Snellere en doelgerichtere aanwerving

Met de nieuwe procedure verbetert EPSO de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het selectieproces. De voornaamste verschuiving is het beoordelen van de kandidaten op hun bekwaamheden veeleer dan op hun kennis. Voortaan bestaat de procedure nog uit twee stadia: voorselectieproeven op de computer in de EU-lidstaten en een assessment in Brussel. Een examencyclus zal vijf tot negen maanden duren. In het vorige systeem kon dat oplopen tot twee jaar.

Tijdens de voorselectie zullen nog altijd cognitieve vaardigheden worden getest en zal worden getest hoe een kandidaat oordeelt in bepaalde situaties. Afhankelijk van het gezochte profiel zullen ook professionele vaardigheden en talenkennis worden getest. De kennis van de EU komt in dit eerste stadium niet langer aan bod maar wordt beoordeeld tijdens het tweede stadium, dat ook werkgerelateerde oefeningen omvat.

Tijdens de tweede fase, het assessment, worden alle belangrijke vaardigheden op een correcte en betrouwbare manier getest. De klemtoon ligt meer op professionele vaardigheden dan op feitenkennis. Elke gewenste bekwaamheid wordt minstens twee keer getest. Het assessment vervangt het vroegere, langdurige systeem met schriftelijke en mondelinge proeven en duurt nu een halve tot een hele dag, afhankelijk van het soort examen. Deze fase verloopt in de tweede taal van de kandidaat (Engels, Frans of Duits), behalve als het profiel nog andere talen omvat. Naast specifieke vakbekwaamheid en kennis zullen een aantal basisvaardigheden worden beoordeeld: problemen analyseren en oplossen, communiceren, resultaatgericht werken, leren en ontwikkelen, prioriteiten stellen, doorzetten en samenwerken.

De selectiecommissies werken professioneel: de leden maken voortaan deel uit van EPSO en moeten bevoegd zijn op het gebied van assessments op basis van bekwaamheden. Er wordt ook meer beroep gedaan op deskundigen op het gebied van human resources en psychologie.

Geslaagde deelnemers krijgen een "competentiepaspoort" met daarop de resultaten van hun assessment. Instellingen ontvangen het paspoort om te gebruiken bij de rekrutering.

Diversiteit stimuleren

EPSO voert ook een reeks maatregelen in om de diversiteit onder het personeel te bevorderen en om het imago van de EU als werkgever te verbeteren. De maatregelen garanderen dat bij examens mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, dat deelnemers met specifieke behoeften beter worden geholpen en dat reservelijsten proactief worden gebruikt.

Waarom een carrière bij de EU?

EPSO wil de allerbeste kandidaten voor een baan bij de EU aantrekken. Samen met de nieuwe selectieprocedure heeft EPSO een nieuw logo ontwikkeld dat de aandacht van potentiële kandidaten moet trekken. De Commissie van haar kant wil openbaar bestuur van het hoogste niveau bieden. Werken voor de EU betekent: een carrière met verschillende betrekkingen, interessant en uitdagend werk waarin je het verschil maakt voor Europa, een omgeving waarin je wordt aangemoedigd om nieuwe bekwaamheden te verwerven en talen te leren, de kans om te werken en te reizen in het buitenland en om samen te werken met mensen uit heel Europa, en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.


Side Bar