Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/ 261

Brussel, 10 maart 2010

Staatssteun: Europese Commissie keurt steunverlening aan Farm Dairy Flevoland in Nederland goed

De Europese Commissie heeft verdaag verklaard dat de steun die de Nederlandse provincie Flevoland in 1999 aan Farm Dairy Flevoland heeft verleend, in overeenstemming is met de staatssteunregels die bij toekenning van de steun van toepassing waren. De steun bedraagt 715 000 euro.

De provincie Flevoland heeft deze steun verleend ten bate van investeringen in Farm Dairy Flevoland. Dit in Lelystad gelegen bedrijf is gespecialiseerd in de productie van flessenmelk, yoghurt en andere zuiveltoetjes.

Op 26 november 2008 heeft de Commissie de procedure van artikel 108 van het VWEU ingeleid (zie IP/08/1778 ) omdat zij betwijfelde of deze maatregelen verenigbaar waren met de staatssteunregelgeving, met name op het gebied van investeringen in de verwerking en de afzet van landbouwproducten. Deze voorschriften verbieden namelijk de verlening van investeringssteun voor zuivelproducten, tenzij de investering gepaard gaat met een substantiële innovatie. De opmerkingen van belanghebbende derde partijen en van Nederland wijzen op een substantiële innovatie wat het deel van de investering in de productie van melk in tweeliterflessen betreft. Na toetsing van de ontvangen gegevens is de Commissie tot de conclusie gekomen dat Farm Dairy inderdaad als eerste dit type product op de Nederlandse markt produceert en daarbij innoverende technieken gebruikt.

Daarom heeft de Commissie de kosten van het innoverende deel van de investering afgesplitst en daarop de maximale steunintensiteit van 75 % toegepast overeenkomstig de voorschriften die van toepassing waren toen de onrechtmatig geachte steun werd verleend. Uit die berekening bleek dat het bedrag dat oorspronkelijk voor de hele investering was toegekend, lager was dan het bedrag dat voor het innoverende deel van de investering mocht worden toegekend.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit wordt onder zaaknummer C 45/08 ter beschikking gesteld in het Staatssteunregister registre des aides d'État op de website van DG Concurrentie http://ec.europa.eu/competition/index_nl.html , zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.


Side Bar