Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/255

Brüsszel, 2010. március 9.

Éghajlatváltozás: az Európai Bizottság ismerteti a globális fellépés Koppenhága utáni megerősítésére szolgáló stratégiát

Az Európai bizottság ma ismertette az éghajlatváltozás elleni globális erőfeszítések lendületben tartását előmozdító stratégiát. A közlemény arra tesz javaslatot, hogy az Európai Unió mihamarabb kezdje meg a múlt év decemberében létrejött koppenhágai megállapodás végrehajtását, különösen a fejlődő országoknak nyújtandó kezdeti gyorsfinanszírozást illetően. Ezzel párhuzamosan az Európai Uniónak továbbra is arra kell törekednie, hogy olyan, szilárd és jogilag kötelező érvényű megállapodás jöjjön létre, amellyel minden ország elköteleződik az éghajlatváltozás elleni tényleges fellépés mellett. Ehhez a koppenhágai megállapodást bele kell foglalni az ENSZ-tárgyalások keretébe, és orvosolni kell a Kiotói Jegyzőkönyv hiányosságait. Az ENSZ-tárgyalások előrelendítéséhez döntő fontosságú, hogy az Európai Unió tevékenyen lépjen fel, a Bizottság tehát erre fog törekedni, a Tanáccsal szoros kapcsolatot tartva és az Európai Parlament támogatásával.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „ A Bizottságnak határozott szándéka, hogy lendületben tartja az éghajlatváltozás elleni világméretű fellépést. A mai közlemény olyan stratégiát ismertet, amely egyértelműen kijelöli a nemzetközi tárgyalások élénkítéséhez és partnereink ilyen irányú elköteleződéséhez szükséges következő lépéseket. Az Európai Tanácsot következő ülése alkalmával fel fogom kérni, hogy támogassa ezt a stratégiát, azon konzultációkra is támaszkodva, amelyeket kérésemre Hedegaard biztos asszony fog lefolytatni legfontosabb nemzetközi partnereinkkel.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa kijelentette: „ Az éghajlatváltozás csak úgy fékezhető meg, ha valamennyi jelentős kibocsátó intézkedéseket tesz. Nyilván mindenkinél jobban remélem, hogy mindent sikerül megoldanunk Mexikóban, de a jelentős kibocsátású országok fővarosaiból érkező jelzések alapján nem ez látszik valószínűnek. Koppenhágában a világ egyedülálló lehetőséget kapott, de ezt nem használta ki teljes mértékben. Meg kell őriznünk lendületünket, és mindent meg kell tennünk azért, hogy Cancunban konkrét és jelentős eredmények szülessenek, és legkésőbb Dél-Afrikában megállapodjunk ezek jogi formájáról. Koppenhága előrelépést jelentett. Noha a koppenhágai megállapodás elmaradt Európa ambícióitól, világszerte növekvő támogatást élvez, s ez jó alkalom az Európai Uniónak, hogy ezt valódi cselekvéssé formálja. Európa úgy állhat legmeggyőzőbben az események élére, ha kézzelfogható és határozott intézkedéseket teszünk azért, hogy a világ legéghajlatbarátabb térségévé váljunk – egyúttal biztonságosabbá téve energiaellátásunkat, előmozdítva a gazdasági növekedés környezetbarátabbá válását, és új munkahelyeket teremtve. Ezenkívül élénkebb kapcsolattartásra, s ezáltal a bizalom és a megértés kialakítására van szükség, ezért hamarosan több partnerünkkel is találkozót tartunk. ”

Tárgyalási útiterv

A közlemény útitervet javasol az áprilisban újrainduló ENSZ-tárgyalások lefolytatásához. A hivatalosan nem ENSZ-határozatként elfogadott koppenhágai megállapodásban szereplő politikai iránymutatást bele kell foglalni az ENSZ-tárgyalásoknak a jövőbeli globális éghajlat-változási megállapodás alapját képező szövegébe. Az Európai Unió készen áll egy jogilag kötelező megállapodás létrehozására a mexikói Cancunban tartandó éghajlat-változási ENSZ-konferencián, de a Bizottság elismeri, hogy az országok álláspontja közötti különbségek miatt a megállapodás megkötése 2011-re halasztódhat. Az Európai Unió készen áll, de lehet, hogy a világ még nem, ezért lépésről lépésre kell haladnunk.

A koppenhágai megállapodás

A koppenhágai megállapodás révén az Európai Unió közelebb került azon céljához, hogy jogilag kötelező érvényű globális éghajlat-változási megállapodás lépjen hatályba 2013-ban, a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakának végén. A megállapodás megerősíti az Európai Unió azon fő célkitűzését, hogy az iparosodás előtti hőmérséklethez viszonyított globális felmelegedés nem lépheti túl a 2 °C‑ot, mert csak így előzhetők meg az éghajlatváltozás legrombolóbb hatásai.

Máris annyi iparosodott és fejlődő ország rögzítette k ibocsátáscsökkentési célkitűzéseit vagy intézkedéseit a megállapodásban, amennyi a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-áért felelős. Eszerint tehát az országok többségének szilárd elhatározása, hogy erőteljesebben lépjen fel az éghajlatváltozás ellen.

Környezetvédelmi integritás

A nemzetközi tárgyalásokon gondoskodni kell arról, hogy a megkötendő globális megállapodás magas fokú környezetvédelmi integritással rendelkezzen, és valóban 2 °C alatt tartsa a globális felmelegedést. A Kiotói Jegyzőkönyv továbbra is az ENSZ keretében zajló folyamat központi építőeleme, ám a részt vevő országok csekély száma és a jegyzőkönyv komoly hiányosságai miatt további intézkedésekre van szükség. Az erdészeti ágazat kibocsátásainak elszámolási szabályait és a 2008–2012-es időszak országos kibocsátásiegység-többleteinek kezelését érintő hiányosságok fennmaradása akár azzal is járhat, hogy az iparosodott országok jelenlegi kibocsátsácsökkentési kötelezettségvállalásai szinte nullára csökkennek.

Az Európai Unió vezető szerepe

A Bizottságnak meggyőződése, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia, és ehhez kézzelfogható intézkedéseket kell tennie azért, hogy a március 3‑án útjára indított „Európa 2020” stratégia (lásd IP/10/225 ) keretében a világ legéghajlatbarátabb térségévé váljék. Az Európai Unió vállalta, hogy 2020-ra 20%‑kal csökkenti kibocsátásait az 1990-es szinthez képest, és hogy ezt a kibocsátáscsökkentést 30%-ra növeli, ha más gazdaságilag jelentős országok is hajlandók méltányos részt vállalni e világméretű erőfeszítésből. Az Európai Tanács júniusi ülésének előkészítéseképpen a Bizottság elemzést fog készíteni arról, hogy a 30%-os kibocsátáscsökkentés megvalósítása a gyakorlatban milyen politikai lépéseket igényel. A Bizottság a későbbiekben ki fogja jelölni azt az utat, amely az Európai Uniót 2050-re elvezeti a kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításáig. Az EU 2020 stratégiával összhangban a cél az, hogy olyan intelligens megoldások szülessenek, amelyek nemcsak az éghajlatváltozás ellen, hanem az energiaellátás biztonsága és a munkahelyteremtés szempontjából is hasznosak.

„Gyorsfinanszírozás” nyújtása

A Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió kezdje meg a koppenhágai megállapodás végrehajtását. Az Európai Unió szavahihetősége és a segítségben részesülő országok éghajlatváltozás elleni cselekvőképességének fejlesztése szempontjából egyaránt elengedhetetlen, hogy az Európai Unió késlekedés nélkül teljesítse azt az ígéretét, hogy a 2010–2012-es időszakban „gyorsfinanszírozás” címén évente 2,4 milliárd EUR összegű pénzügyi segítséget nyújt a fejlődő országoknak. A Bizottság kész közreműködni az uniós segítségnyújtás kellő összehangolásának biztosításában.

Előrehaladás a szén-dioxid-piacot illetően

A közlemény kiemeli, hogy az Európai Uniónak továbbra is törekednie kell a nemzetközi szén-dioxid-piac fejlődésének előmozdítására, mivel az elengedhetetlen a kis szén-dioxid-kibocsátású beruházások ösztönzéséhez és a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának költséghatékony csökkentéséhez. A szén-dioxid-piac ráadásul jelentős pénzmozgást is gerjeszthet a fejlődő országok irányába.

A kapcsolatok élénkítése

Az Európai Uniónak élénkítenie kell partnereivel fenntartott kapcsolatait annak érdekében, hogy meggyőzze őket a globális megállapodás megvalósíthatóságáról, és feltérképezze, milyen konkrét cselekvésorientált döntések hozhatók Cancunban. A Bizottság ezt a kapcsolatélénkítést a Tanáccsal és annak elnökségével szoros együttműködésben tervezi végrehajtani, támogatva és segítve az Európai Parlamentet a fontosabb partnerországok parlamenti képviselőivel való mélyreható együttműködésben.

További információ:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar