Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 250

V Bruseli 9. marca 2010

K ultúra: Komisia navrhuje používať značku „Európske dedičstvo“ v celej EÚ

Európska komisia dnes podala návrh povýšiť značku „Európske dedičstvo“ na iniciatívu v rámci celej EÚ. Cieľom priznávania značky je upozorniť na pamiatky, ktoré sú oslavou a symbolom európskej integrácie, ideálov a histórie. Návrh rozhodnutia ustanoviť značku bude predložený na schválenie Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu a účinnosť by mohol nadobudnúť v roku 2011 alebo 2012.

„Som presvedčená, že značka Európske dedičstvo pomôže zvýšiť povedomie verejnosti o našom spoločnom, hoci rozmanitom kultúrnom dedičstve a zároveň podnieti cestovanie za kultúrou, ako aj medzikultúrny dialóg,“ povedala Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Návrh Komisie vychádza z medzivládneho projektu z roku 2006, do ktorého sa zapojilo 17 členských štátov. Rozšírenie projektu na iniciatívu Európskej únie dodá značke Európske dedičstvo väčšiu dôveryhodnosť, viditeľnosť a prestíž.

Na základe výberu jednotlivými členskými štátmi priznal súčasný projekt túto značku 64 lokalitám (pozri zoznam v prílohe). Patrí medzi ne napríklad dom francúzskeho štátnika Roberta Schumana, jedného zo zakladateľov EÚ, ktorý sa nachádza v Scy-Chazelles v Lotrinsku, alebo Gdanské lodenice v Poľsku, kde sa zrodila Solidarita, prvé nezávislé odbory v krajine patriacej do komunistického bloku, ktoré pomohli vystupňovať udalosti vedúce k ukončeniu studenej vojny a k zjednoteniu kontinentu.

V navrhovanom novom projekte bude mať každý z 27 členských štátov možnosť nominovať na priznanie novej značky Európske dedičstvo dve pamiatky ročne. Porota zložená z nezávislých odborníkov nominácie posúdi a vyberie z nich najviac jednu pamiatku na krajinu a na rok. Vybrané pamiatky budú vyhlásené za lokality Európskeho dedičstva. Účasť v projekte bude dobrovoľná.

Značka Európske dedičstvo prinesie predovšetkým:

  • nové príležitosti dozvedieť sa o európskom kultúrnom dedičstve a demokratických hodnotách, ktoré sú z ákladom európskej histórie a integrácie;

  • zvýšenie povedomia európskeho „kultúrneho“ cestovného ruchu a súvisiace hospodárske výhody;

  • jednoznačné a transparentné kritériá pre všetky zúčastnené členské štáty;

  • výberové a monitorovacie postupy, ktoré zabezpečia, že značku získajú len najvýznamnejšie pamiatky.

Navrhovaná i niciatíva EÚ týkajúca sa Európskeho dedičstva je iná ako ostatné iniciatívy kultúrneho dedičstva, napríklad Zoznam lokalít Svetového dedičstva UNESCO alebo Európske kultúrne trasy Rady Európy, v tom, že bude:

  • vyhlasovať pamiatky, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v histórii Európskej únie;

  • vyberať ich na základe symbolickej hodnoty pre Európu, a nie v súvislosti s ich krásou alebo architektonickými kvalitami;

  • zdôrazňovať vzdelávací rozmer, najmä pre mladých ľudí.

Príloha: Pamiatky, ktoré získali značku Európske dedičstvo v rámci súčasného projektu

Značka Európske dedičstvo – pamiatky pôvodne vybrané členskými štátmi

KRAJINA

PAMIATKA 1

BELGICKO

Kniežací palác v Liège

Kamenina z Raerenu (nemeck y hovoriaca komunita)

Archeologická lokalita Ename

Archeologická lokalita Coudenberg

BULHARSKO

Archeologická lokalita Debelt

Pamätník Vasiľa Levského

Historické mesto Ruse

Hudobné centrum Borisa Christoffa

CYPRUS

Hradby mesta Nikózia

Hrad Kolossi

Lokalita Kourion

Okruh šiestich kostolov s byzantskými a postbyzantskými freskami, Troodos

ČESKÁ REPUBLIKA

Zámok Kynžvart

Zlín, mesto Tomáša Baťu

Vítkovické železiarne v Ostrave

Pamätník Antonína Dvořáka vo Vysokej u Příbrami

FRANCÚZSKO

Opátstvo v Cluny

Dom Roberta Schumana pri Metz

Nádvorie pápežského paláca v Avignone

GRÉCKO

Akropola v Aténach

Palác Knossos

Archeologická lokalita Poliochne

Byzantská pevnosť v Monemvasii

MAĎARSKO

Kráľovský hrad v Ostrihome

Pevnosť Szigetvár

Reformované kolégium a Veľký kostol v Debrecíne

Kráľovský palác vo Vyšehrade

TALIANSKO

Rodiská Rossiniho, Pucciniho a Verdiho

Rodisko Alcide de Gasperi

Ostrov Ventotene

Kapitulské námestie v Ríme

LOTYŠSKO

Historické centrum Rigy

Palác Rund āle

Mesto Kuldīga

LITVA

Diela Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa

Historické centrum Kaunasu

Región Žemaitija (nížinné oblasti) a Hora krížov

Múzeum obetí genocídy (1940 – 41) vo Viľňuse

MALTA

Katakomby v Rabate

POĽSKO

Gdańské lodenice

Lechova hora v Gniezne (katedrála, kostol, paláce, múzeum)

Katedrála sv. Václava a Stanislava v Krakove

Mesto Lublin

PORTUGALSKO

Katedrála v Brage

Ježišov kláštor v Setúbale

Hlavná knižnica univerzity v Coimbre

Zrušenie trestu smrti

RUMUNSKO

Archeologická lokalita Istria

Cantacuzinov palác v Bukurešti

Rumunské aténeum v Bukurešti

Park Brâncuşi v Târgu Jiu

SLOVENSKO

Predrománska cirkevná architektúra, kostol sv. Margity v Kopčanoch

Hrad Červený Kameň

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

SLOVINSKO

Pamätný kostol Ducha Svätého, Javorca

Nemocnica Franja, Dolenji Novaki

Cintorín Žale v Ľubľane

ŠPANIELSKO

Archív koruny aragonskej

Kráľovský kláštor v Yuste

Mys Finisterre

Študentské domovy, Madrid

ŠVAJČIARSKO

Katedrála sv. Petra v Ženeve

Hrad La Sarraz

Hospic sv. Bernarda

1 :

Tieto pamiatky vybrali členské štáty v rámci medzivládnych dojednaní. S cieľom zabezpečiť celkovú prepojenosť priznávania značky Európske dedičstvo bude potrebné, aby sa pamiatky, ktoré získali značku v medzivládnom systéme a želajú si získať novú značku, opätovne posúdili podľa nových kritérií.


Side Bar