Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 250

Bruxelles, 9 martie 2010

Cultură: Comisia propune Marca patrimoniului european la nivelul UE

Comisia Europeană a propus astăzi înfiin țarea „Mărcii patrimoniului european” ca inițiativă la nivelul UE. Obiectivul Mărcii este de a evidenția siturile care celebrează și simbolizează integrarea, idealurile și istoria Europei. Decizia propusă de a înființa Marca va fi prezentată Consiliului de Miniștri al UE și Parlamentului European în vederea adoptării și ar putea intra în vigoare în 2011 sau 2012.

„Consider că Marca patrimoniului european va contribui la o mai mare sensibilizare a opiniei publice fa ță de patrimoniul nostru cultural, comun și în același timp divers, precum și la stimularea turismului cultural și a dialogului intercultural”, a afirmat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Propunerea Comisiei se bazează pe un proiect interguvernamental din 2006 la care au participat 17 state membre. Transformarea Mărcii patrimoniului european într-o inițiativă a Uniunii Europene îi va conferi acesteia o mai mare credibilitate, vizibilitate și prestigiu.

În cadrul sistemului existent, șaizeci și patru de situri au primit marca, pe baza selecțiilor efectuate în mod individual de statele membre (a se vedea lista din anexă): de la casa lui Robert Schuman, om de stat francez care a fost unul dintre părinții fondatori ai UE, situată în Scy-Chazelles (Lorraine), până la șantierele navale din Gdansk în Polonia, locul în care a luat naștere Solidarność, primul sindicat independent într-o țară membră a Pactului de la Varșovia, care a contribuit la declanșarea evenimentelor ce au unificat în final continentul la sfârșitul războiului rece.

În cadrul noului sistem propus, fiecare dintre cele 27 de state membre ar putea propune până la două situri pe an care să primească noua Marcă a patrimoniului european. Un grup de experți independenți ar evalua propunerile și ar alege în fiecare țară maxim un sit pe an căruia să îi fie acordată marca. Participarea la acest sistem ar fi facultativă.

Principalele avantaje oferite de Marca patrimoniului european ar fi:

  • noi oportunită ți de a învăța despre patrimoniul cultural european și valorile democratice care constituie baza istoriei și integrării europene

  • o mai mare sensibilizare fa ță de turismul cultural european, ceea ce va aduce beneficii economice

  • criterii clare și transparente pentru statele membre participante

  • proceduri de selec ție și monitorizare care ar garanta faptul că marca ar fi acordată doar celor mai relevante situri.

Marca UE a patrimoniului european propusă diferă de alte ini țiative în materie de patrimoniu cultural, cum ar fi Lista patrimoniului mondial UNESCO sau „Itinerariile culturale europene” ale Consiliului Europei deoarece:

  • ar desemna situri care au avut un rol -cheie în istoria Uniunii Europene

  • ar selecta situri pe baza valorii lor simbolice europene, mai degrabă decât pe baza frumuse ții sau a calității arhitectonice

  • ar eviden ția dimensiunea educațională, în special pentru tineri.

Anexă: situri care au primit Marca patrimoniului european în cadrul sistemului existent:

Marca patrimoniului european – situri selectate anterior de statele membre

Ț ARA

SIT 1

BELGIA

Palatul Prin ților-Episcopi din Liège

Gresia de la Raeren (comunitatea de limbă germană)

Situl arheologic de la Ename

Situl arheologic de la Coudenberg

BULGARIA

Situl arheologic de la Debelt

Memorialul Vassil Levski

Centrul istoric din Ruse

Centrul muzical Boris Christoff

CIPRU

Fortifica țiile din Nicosia

Castelul din Kolossi

Situl din Kourion

Circuitul celor 6 biserici cu fresce bizantine și postbizantine, Troodos

REPUBLICA CEHĂ

Castelul din Kyn ž vart

Zlín, ora șul lui Tomáš Bat'a

Mina de cărbune Vítkovice la Ostrava

Memorialul Antonín Dvořák la Vysok á u Příbrami

FRAN ȚA

Aba ția Cluny

Casa lui Robert Schuma n, lângă Metz

Palatul Cur ții Papale, Avignon

GRECIA

Acrópolis, Atena

Palatul Knossos

Situl arheologic de la Poliochne

Situl bizantin de la Monemvasia

UNGARIA

Castelul regal de la Esztergom

Fortărea ța Szigetvár

Colegiul reformat și biserica mare de la Debrecen

Palatul regal de la Visegrád

ITALIA

Locurile natale ale lui Rossini, Puccini și Verdi

Locul natal al lui Alcide De Gasperi

Insula Ventotene

Piata Capitoliului din Roma

LETONIA

Centrul istoric din Riga

Palatul Rundāle

Ora șul Kuldīga

LITUANIA

Operele lui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Centrul istoric din Kaunas

Regiunea Žemaitija (câmpii) și Dealul Crucilor

Muzeul victimelor genocidului (1940-41) din Vilnius

MALTA

Catacombele din Rabat

POLONIA

Ș antierele navale din Gdańsk

Colina lui Lech la Gniezno (catedrală, biserică, palate, muzeu)

Catedrala Sfin ților Vaclav și Stanislav, Cracovia

Ora șul Lublin

PORTUGALIA

Catedrala din Braga

Mănăstirea dedicată lui Iisus la Setúbal

Biblioteca Universită ții din Coimbra

Abolirea pedepsei capitale

ROMÂNIA

Situl arheologic din Istria

Palatul Cantacuzino din Bucure ști

Ateneul Român din Bucure ști

Parcul Brâncu și de la Târgu Jiu

SLOVACIA

Arhitectură ecleziastică preromană, biserica Sfânta Margareta, Kopčany

Castelul Červený Kameň

Mausoleul generalului Milan Rastislav Štefánik de la Bradlo

SLOVENIA

Biserica memorială Sf. Duh de la Javorca

Spitalul Franja de la Dolenji Novaki

Cimitirul Zale de la Ljubljana

SPANIA

Arhiva Coroanei Aragonului

Mănăstirea Regală Yuste

Capul Finisterre

Centrul cultural studen țesc, Madrid

ELVE ȚIA

Catedrala Sf. Petru din Geneva

Castelul din La Sarraz

Arhondaricul St Gotthard

1 :

{ Aceste situri au fost selectate de statele membre pe baza unor acorduri interguvernamentale . Pentru a asigura coerența globală a Mărcii patrimoniului european, siturile din Uniunea Europeană cărora le-a fost acordată marca în cadrul sistemului interguvernamental și care doresc să obțină noua Marcă vor trebui reevaluate pe baza noilor criterii.


Side Bar