Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/250

Bruksela, dnia 9 marca 2010 r.

Kultura: Komisja proponuje ustanowienie unijnego znaku dziedzictwa europejskiego

Komisja Europejska zaproponowała dziś ustanowienie znaku dziedzictwa europejskiego jako inicjatywy na poziomie unijnym. Celem znaku jest wyróżnienie obiektów, które upamiętniają i symbolizują integrację Europy, jej ideały i historię. Wniosek dotyczący decyzji w sprawie ustanowienia znaku będzie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski. Decyzja mogłaby wejść w życie w roku 2011 lub 2012.

„Jestem przekonana, że znak dziedzictwa europejskiego przyczyni się do zwiększenia wiedzy społeczeństwa o naszym wspólnym, a jednocześnie różnorodnym dziedzictwie kulturowym, a także pobudzi turystykę kulturalną i dialog międzykulturowy", powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Projekt Komisji jest oparty na inicjatywie międzyrządowej z 2006 r. obejmującej 17 państw członkowskich. Przekształcenie znaku dziedzictwa europejskiego w inicjatywę Unii Europejskiej zwiększy jego wiarygodność, widoczność oraz prestiż.

W ramach aktualnego programu, na podstawie wyboru dokonanego przez poszczególne państwa członkowskie, znak przyznano sześćdziesięciu czterem obiektom (lista obiektów w załączniku). Wśród nich znajduje się dom Roberta Schumana, francuskiego męża stanu, jednego z ojców-założycieli UE, w lotaryńskim Scy-Chazelles, jak również Stocznia Gdańska w Polsce, kolebka „Solidarności”, pierwszego niezależnego związku zawodowego w państwie Układu Warszawskiego . „Solidarność” przyczyniła się do rozwoju wydarzeń, które doprowadziły ostatecznie do zjednoczenia kontynentu po okresie zimnej wojny.

Zgodnie z zasadami zaproponowanego nowego programu każde z 27 państw członkowskich wskazywałoby maksymalnie dwa obiekty rocznie, które będą ubiegać się o znak. Panel niezależnych ekspertów oceniałby kandydatury i wybierałby w każdym z państw jeden obiekt rocznie, który zostanie opatrzony znakiem. Uczestnictwo w programie byłoby dobrowolne.

Głównymi korzyściami ze znaku dziedzictwa europejskiego byłyby:

  • nowe możliwości poznania europejskiego dziedzictwa kulturowego i wartości demokratycznych leżących u podstaw hi storii Europy i integracji europejskiej;

  • większa atrakcyjność europejskiej turystyki kulturalnej, pociągająca za sobą korzyści gospodarcze;

  • jasne i przejrzyste kryteria dla uczestniczących państw członkowskich;

  • procedury wybor u i monitorowania gwarantujące przyznawanie znaku tylko najbardziej wartościowym obiektom.

Zaproponowany unijny z nak dziedzictwa europejskiego różni się od innych inicjatyw w zakresie dziedzictwa kulturowego, takich jak lista światowego dziedzictwa UNESCO lub „europejskie szlaki kultury” Rady Europy, ponieważ:

  • znak byłby przyznawany obiektom, które odegrały kluczową rolę w historii Unii Europejskiej;

  • obiekty byłyby wybierane przede wszystkim na podstawie ich wartości symbolicznej dla Europy, a nie walorów estetycznych czy architektonicznych;

  • podkreślony zosta łby wymiar edukacyjny, szczególnie dla młodzieży.

Załącznik: obiekty opatrzone znakiem dziedzictwa europejskiego w ramach aktualnego programu

Znak dziedzictwa europejskiego – obiekty uprzednio wybrane przez państwa członkowskie

PAŃSTWO

OBIEKT 1

BELGIA

Pałac Książąt-Biskupów w Liège

Wyroby kamionkowe z Raeren (Wspólnota niemieckojęzyczna)

Stanowisko archeologiczne w Ename

Stanowisko archeologiczne Coudenberg

BUŁGARIA

Stanowisko archeologiczne w Debelt

Pomnik upamiętniający Wasyla Lewskiego

Historyczne miasto Ruse

Centrum muzyczne im. Borysa Christowa

CYPR

Mury obronne w Nikozji

Zamek w Kolossi

Stanowisko archeologiczne w Kurionie

Zespół 6 cerkwi z freskami bizantyjskimi i późnobizantyjskimi, Troodos

FRANC JA

Opactwo w Cluny

Dom Roberta Schumana w pobliżu Metzu

Pałac papieży w Awinionie

GRECJA

Akropol, Ateny

Pałac w Knossos

Stanowisko archeologiczne w Poliochne

Stanowisko bizantyjskie w Monemwazji

HISZPANIA

Archiwum Korony Aragońskiej

Królewski klasztor w Yuste

Przylądek Finisterre

Dom Studentów ( hiszp . Residencia de Estudiantes), Madryt

LITWA

Prace Mikołaja Konstantego Czurlanisa

Historyczne centrum Kowna

Żmudź (Dolna Litwa, lit. Žemaitija) i Góra Krzyży

Muzeum Ofiar Ludobójstwa ( 1940-41) w Wilnie

ŁOTWA

Historyczne centrum Rygi

Pałac Rundāle

Miasto Goldynga ( łot. Kuldīga)

MALTA

Katakumby w Rabacie

POLSKA

Stocznia Gdańska

Wzgórze Lecha w Gnieźnie (katedra, kościół, pałace, muzeum)

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie

Miasto Lublin

PORTUGAL IA

Katedra w Bradze

Kościół Jezusowy w Setúbalu

Biblioteka uniwersytecka w Coimbrze

Zniesienie kary śmierci

REPUBLIKA CZESKA

Pałac Kynžvart

Zlín, miasto Tomasza Baty

Kopalnia węgla kamiennego w Witkowicach, w Ostrawie

Muzeum Antonina Dworzaka w miejscowości Vysoká u Příbrami

RUMUNIA

Stanowisko archeologiczne w Istrii

Pałac Cantacuzino w Bukareszcie

Ateneum Rumuńskie w Bukareszcie

Park Brâncuşiego w Târgu Jiu

SŁOWACJA

Przedromańska architektura kościelna, kościół św. Małgorzaty, Kopčany

Zamek Czerwony Kamień

Grobowiec gen. Milana Rastisława Sztefanika na górze Bradlo

SŁOWENIA

Kościół-pomnik Świętego Ducha w Jaworcy

Szpital Franja w miejscowości Dolenji Novaki

Cmentarz Zale w Lubl anie

SZWAJCARIA

Katedra św. Piotra w Genewie

Zamek La Sarraz

Schronisko św. Gotarda

WĘGRY

Zamek królewski w Ostrzyhomiu

Zamek w Szigetvár

Liceum Kalwińskie i Wielki Kościół Ewangelicki w Debreczynie

Zamek królewski w Wyszegradzie

WŁOCHY

Miejsce urodzenia Rossiniego, Pucciniego i Verdiego

Miejsce urodzenia Alcide De Gasperiego

Wyspa Ventotene

Plac na Kapitolu w Rzymie

1 :

Obiekty te zostały wybrane przez państwa członkowskie w ramach porozumień międzyrządowych. Aby zapewnić ogólną spójność znaku dziedzictwa europejskiego, unijne obiekty opatrzone znakiem w systemie międzyrządowym zainteresowane uzyskaniem nowego znaku zostaną ponownie ocenione pod kątem nowych kryteriów.


Side Bar