Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/250

Brüssel, 9. märts 2010

Komisjon teeb ettepaneku hakata Euroopa Liidus andma Euroopa kultuuripärandi märgist

Euroopa Komisjon teatas täna, et tal on kavas teha Euroopa kultuuripärandi märgisest kogu ELi hõlmav algatus. Märgise eesmärk on tõsta esile mälestisi, mis on Euroopa integratsiooni, ideaalide ja ajaloo sümbolid. Otsuse ettepanek märgise kehtestamise kohta esitatakse Euroopa Liidu nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastuvõtmiseks ja see jõustub kas 2011. või 2012. aastal.

„Usun, et Euroopa kultuuripärandi märgis aitab tõsta teadlikkust meie ühisest ent samas mitmekesisest kultuuripärandist ning soodustab kultuuriturismi ja kultuuridevahelist dialoogi,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Komisjoni ettepanek põhineb 2006. aasta valitsustevahelisel projektil, milles osales 17 liikmesriiki. Euroopa kultuuripärandi märgise laiendamine Euroopa Liidu tasandi meetmeks suurendab selle usaldusväärsust, nähtavust ja prestiiži.

Olemasoleva projekti alusel on liikmesriikide valikule tuginedes märgise saanud 64 mälestist (vt lisa). Nende hulgas on prantsuse riigimehe ja ühe ELi asutaja Robert Schumanni maja Scy-Chazelles'is Lorraine'is Prantsusmaal. Märgise on saanud ka Gdański laevatehas, mis on esimese sõltumatu ametiühingu Solidarność tekkekoht Varssavi pakti riigis ning kus algasid sündmused, mis viisid lõpuks Euroopa kontinendi ühendamiseni pärast külma sõja lõppu.

Uue kava kohaselt saaks iga Euroopa Liidu liikmesriik taotleda Euroopa kultuuripärandi märgist kuni kahele mälestisele aastas. Kandidaate hindaks sõltumatutest ekspertidest koosnev komitee, kes valiks igast riigist märgise saajaks kuni ühe mälestise aastas. Kavas osalemine oleks vabatahtlik.

Euroopa kultuuripärandi märgisel oleksid järgmised olulised eelised:

  • loodaks uusi võimalusi teadmiste omandamiseks Euroopa kultuuripärandi ning Euroopa ajaloo ja integratsiooni alustaladeks olevate demokraatlike väärtuste kohta;

  • suurendataks teadlikkust majanduslikku kasu toovast kultuuriturismist Euroopas;

  • kehtestataks liikmesriikidele selged ja läbipaistvad osalemiskriteeriumid;

  • loodaks valiku- ja järelevalvemenetlused, millega tagataks märgise andmine ainult kõige olulisematele mälestistele.

Euroopa kultuuripärandi märgis erineks muudest kultuuripärandivaldkonna algatustest, nagu UNESCO maailma kultuuripärandi nimekiri ja Euroopa kultuuriradasid käsitlev Euroopa Nõukogu programm, sest see

  • antaks mälestistele, millel on Euroopa Liidu ajaloos oluline roll,

  • lähtudes nende sümboolsest tähendusest Euroopa jaoks, mitte nende esteetilistest või arhitektuurilistest omadustest.

  • Märgise abil rõhutatakse ka mälestiste hariduslikku tähtsust eelkõige noorte jaoks.

Lisa: Mälestised, mis on olemasoleva kava alusel juba saanud Euroopa kultuuripärandi märgise.

Euroopa kultuuripärandi märgis – liikmesriikide poolt eelnevalt valitud mälestised

RIIK

MÄLESTIS 1

BELGIA

Piiskopiloss Liège'is

Raereni keraamika (saksakeelne kogukond)

Ename arheoloogiamälestis

Coudenbergi arheoloogiamälestis

BULGAARIA

Debelti arheoloogiamälestis

Vassil Levski mälestusmärk

Ruse ajalooline linn

Boris Christoffi muusikakeskus

HISPAANIA

Aragóni kuningriigi arhiiv

Yuste klooster

Finisterre neem

Residencia de Estudiantes, Madriid

ITAALIA

Rossini, Puccini ja Verdi sünnikohad

Alcide De Gasperi sünnikoht

Ventote ne saar

Kapitoolium Roomas

LEEDU

Mikalojus Konstantinas Čiurlionise teosed

Kaunase ajalooline keskus

Žemaitija piirkond ja Ristimägi

Genotsiidiohvrite (1940–1941) muuseum Vilniuses

LÄTI

Riia ajalooline keskus

Rundāle loss

Kuldīga linn

KREEK A

Akropol Ateenas

Knossose palee

Poliochne arheoloogiamälestis

Monemvasia Bütsantsi ajastu mälestised

KÜPROS

Nikosia kaitserajatised

Kolossi kindlus

Kourioni mälestis

Kuus kirikut, kus on Bütsantsi ajastu ja selle järgseid freskosid, Troodos

MALTA

Rabati katakombid

POOLA

Gdański laevatehas

Lechi mägi Gnieźnos (katedraal, kirik, paleed, muuseum)

St Vaclavi ja Stanislavi katedraal Krakovis

Lublini linn

PORTUGAL

Braga katedraal

Jeesuse klooster Setúbalis

Coimbra ülikooli raamatukogu

Surmanuhtluse kaotamine

PRAN TSUSMAA

Cluny klooster

Robert Schuma ni maja Metzi lähistel

Paavstipalee Avignonis

RUMEENIA

Istria arheoloogiamälestis

Cantacuzino palee Bukarestis

Kontserdimaja Ateneul Român Bukarestis

Brâncuşi park Târgu Jius

SLOVAKKIA

Eelromaani sakraalarh itektuur, St Margareti kirik, Kop č any

Červený Kameňi loss

Kindral Milan Rastislav Štefániki haud Bradlos

SLOVEENIA

Püha Vaimu mälestuskirik Javorcas

Franja haigla Dolenji Novakis

Zale surnuaed Ljubljanas

ŠVEITS

St Pierre’i katedraal Genfis

La S arrazi loss

St Gotthardi hospiits

TŠEHHI VABARIIK

Kynžvarti loss

Zlín, Tomáš Baťa linn

Vítkovice söekaevandus Ostravas

Antonín Dvořáki mälestumärk, Vysoká u Příbrami

UNGARI

Esztergomi kuningaloss

Szigetvári linnus

Debreceni protestantlik koll eegium ja suurkirik

Visegrádi kuningapalee

1 :

Loetletud mälestised on liikmesriigid valinud valitsustevahelise menetluse alusel. Euroopa kultuuripärandi märgise üldise terviklikkuse tagamiseks tuleks Euroopa Liidu mälestised, millele on märgis antud valitsustevahelise programmi raames ning millele taotletakse uut märgist, uute kriteeriumide alusel uuesti hinnata.


Side Bar