Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/250

Brusel, 9. března 2010

Kultura: Evropská komise navrhuje novou iniciativu EU – označení „Evropské dědictví“

Evropská komise dnes navrhla, aby se označení „Evropské dědictví“ stalo iniciativou na úrovni EU. Cílem tohoto označení je upozornit na pamětihodnosti, které symbolizují evropskou integraci, ideály a historii. Navrhované rozhodnutí musí přijmout Rada ministrů EU a Evropský parlament. V platnost by mohlo vstoupit v roce 2011 nebo 2012.

„Domnívám se, že označení „Evropské dědictví“ pomůže zvýšit povědomí veřejnosti o našem společném a zároveň ta k různorodém kulturním dědictví a podpořit kulturní turistiku i mezikulturní dialog,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Návrh Komise je založen na mezivládním projektu z roku 2006, do kterého se zapojilo 17 členských států. Označení „Evropské dědictví“ bude jako iniciativa Evropské unie důvěryhodnější, viditelnější a prestižnější značkou.

Na základě dosavadního projektu vybraly členské státy 64 pamětihodností, které získaly toto označení (viz seznam v příloze). Patří sem například dům francouzského státníka a jednoho ze zakladatelů EU Roberta Schumana v lotrinském městě Scy-Chazelles nebo gdaňské loděnice v Polsku, místo vzniku Solidarity, první nezávislé odborové organizace v zemích Varšavské smlouvy, která pomohla spustit změny, jež po skončení studené války vedly v konečném důsledku ke sjednocení kontinentu.

Podle navrhovaného nového projektu by každý z 27 členských států mohl v jednom roce nominovat jednu nebo dvě pamětihodnosti na získání označení „Evropské dědictví“. Porota složená z nezávislých odborníků by pak nominace posoudila a z každé země vybrala jednu pamětihodnost, která toto označení v daném roce získá. Účast na tomto projektu by byla dobrovolná.

Hlavními přínosy označení „Evropské dědictví“ by byly:

  • nové příležitosti pro seznámení se s evropským kulturním dědictvím a demokratickými hodnotami, na kterých stojí evropská historie a integrace;

  • zvýšení povědomí o evropské kulturní turistice a z toho vyplývající ekonomický přínos;

  • jasná a transparentní kritéria pro zúčastněné členské státy;

  • postupy výběru a monitorování, které zajistí, že označení obdrží pouze pamětihodnosti vyhovující daným kritériím.

Navrhovaná iniciativa EU se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například Seznam světového dědictví UNESCO nebo Evropské kulturní trasy Rady Evropy. Na rozdíl od nich by tato iniciativa:

  • označovala pamětihodnosti, které měly klíčovou úlohu v historii Evropské unie;

  • vybírala tato památná místa spíše z hlediska jejich symbolické hodnoty pro Evropu než z hlediska estetického nebo architektonického;

  • kladla důraz na výchovný rozměr, zvláště pokud jde o působení na mladé lidi.

Příloha: Pamětihodnosti, které získaly označení „Evropské dědictví“ na základě stávajícího projektu:

Označení „Evropské dědictví“ – pamětihodnosti vybrané členskými státy

ZEMĚ

PAMĚTIHODNOST 1

BELGIE

Biskupsko-knížecí palác v Lutychu

Kamenina z města Raeren (německ y mluvící komunita)

Archeologická lokalita Ename

Archeologická lokalita Coudenberg

BULHARSKO

Archeologická lokalita Debelt

Památník Vasila Levského

Historické centrum města Ruse

Hudební centrum Borise Christoffa

KYPR

Opevnění města Nikósie

Hrad Kolossi

Lokalita Kourion

Šest kostelů s byzantskými a post-byzantskými freskami v oblasti Troodos

Č ESKÁ REPUBLIKA

Zámek Kynžvart

Baťův Zlín

Vítkovické železárny v Ostravě

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké

FRANCIE

Opatství v Cluny

Dům Roberta Schuma na poblíž města Méty

Nádvoří Papežského paláce v Avignonu

ŘECKO

Akropole v Athénách

Palác Knossos

Archeologická lokalita Poliochne

Byzantská pevnost Monemvasia

MAĎARSKO

Královský hrad v Ostřihomi

Tvrz Szigetv ár

Reformovaná kolej a Velký kostel v Debrecínu

Královský hrad ve Visegrádu

ITÁLIE

Rodné domy Rossiniho, Pucciniho a Verdiho

Rodný dům A. de Gasperiho

Ostrov Ventotene

Kapitolské náměstí v Římě

LOTYŠSKO

Historické centrum Rigy

Palác Rund ā le

Město Kuld ī ga

LITVA

Dílo Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise

Historické centrum Kaunasu

Žemaitija a Hora křížů

Muzeum obětí genocidy (1940–1941) ve Vilniusu

MALTA

Katakomby v Rabatu

POLSKO

Loděnice v Gdaňsku

Lechova hora v Hnězdně (katedrála, kostel, palác, muzeum)

Katedrála sv. Václava a Stanislava v Krakově

Město Lublin

PORTUGALSKO

Katedrála ve městě Braga

Klášter Ježíše Krista v Setúbalu

Knihovna univerzity v Coimbře

Zrušení trestu smrti

RUMUNSKO

Archeologická lokalita Histria

Cantacuzinův palác v Bukurešti

Budova Ateneul Român v Bukurešti

Park C. Brâncuşie v Târgu Jiu

SLOVENSKO

Předrománská církevní architektura, kostel sv. Markéty v Kopčanech

Zámek Červený Kameň

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

SLOVINSKO

Kaple Ducha Svatého (Javorca)

Nemocnice Franja v Dolenji Novaki

Hřbitov Žale v Ljubljani

ŠPANĚLSKO

Archív Koruny aragonské

Královský klášter v Yuste

Mys Finisterre

Studentská kolej v Madridu

ŠVÝCARSKO

Katedrála sv. Petra v Ženevě

Hrad La Sarraz

Hospic sv. Bernarda

1 :

Tyto pamětihodnosti byly vybrány členskými státy na základě mezivládních dohod. Pamětihodnosti v Evropské unii, které získaly označení na základě systému fungujícího na mezivládních dohodách a které mají zájem označení znovu získat, musí být opětovně posouzeny na základě nových kritérií. Jedině tak bude zajištěna soudržnost předmětného označení.


Side Bar