Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/249

Bruselj, 9. marca 2010

Ukrepi Evropske komisije za zagotovitev poštenega sojenja v EU

Italijanski turist, vpleten v prometno nesrečo na Švedskem, ki se med sojenjem ni smel posvetovati z italijansko govorečim odvetnikom, ali osumljeni poljski državljan, ki ni imel pisnega prevoda dokazov, ki so jih proti njemu uporabili na sodišču v Franciji – to sta le dva primera nepričakovanih ovir, ki vodijo k nepravičnim obsodbam v sodnih postopkih v drugih državah članicah EU. Danes je Evropska komisija predlagala zakon, ki bo ljudem pomagal, da bodo deležni poštenega sojenja po vsej EU, tudi če ne bodo razumeli jezika postopka. Države EU bodo morale osumljencem zagotoviti tolmačenje in prevajanje v celoti. To je prvi iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih postopkih. Lizbonska pogodba omogoča, da EU sprejme ukrepe za okrepitev pravic državljanov EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah.

„Danes smo naredili pomemben prvi korak k Evropi, kjer pravica ne pozna meja. Nihče v EU ne sme imeti občutka, da ima manj pravic in zaščite samo zato, ker ne živi v svoji domovini“, je povedala Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo ter podpredsednica Komisije. „Kako naj zgradimo zaupanje med organi, ki bi morali sodelovati, da zagotovijo našo varnost, če nimamo jasnega zagotovila, da vse države članice EU spoštujejo temeljne pravice naših državljanov? Pravosodje in varnost sta tesno povezana. Zato pričakujem, da bosta Evropski parlament in Svet hitro ukrepala v zvezi s tem predlogom ter zagotovila, da državljanom nič ne bo preprečilo uveljavljanja svoje pravice do poštenega sojenja, kakor jo zagotavlja Listina EU o temeljnih pravicah.“

Vse več Evropejcev se odloča za potovanja, študij in delo zunaj svoje domovine . Zato je verjetnost, da bodo vpleteni v pravne postopke v drugi državi članici, toliko večja. Proti državljanom je lahko izdana obtožnica v jeziku, ki ga ne razumejo, kot tudi ne jezika pravosodnih organov. Posamezniki ne morejo v celoti izkoristiti svoje pravice do obrambe, če ne razumejo jezika, ki se uporablja na zaslišanjih, nimajo na voljo v celoti prevedenega vsega dokaznega gradiva in se ne morejo posvetovati s svojim odvetnikom. Ta predlog krepi pravico državljanov do tolmačenja in prevajanja na tri načine:

  • Pri posvetovanju z odvetniki in med preiskavo, na primer med policijskim zaslišanjem, ter na sojenju mora biti zagotovljeno tolmačenje.

  • Da bi zagotovili pošteno sojenje, predlog zajema pisni prevod vseh bistvenih dokumentov, kot so priporni nalog, obtožnica ali bistveni dokazi. Državljanom se ne bo treba zanesti le na ustni prevod, ki povzema vsebino dokazov.

  • Državljani morajo imeti pravico do pravnega svetovanja, preden se odpovejo pravici do tolmačenja in prevajanja. Ne sme se jih priganjati k temu, da se odpovejo svojim pravicam, razen če so se že posvetovali z odvetnikom.

Stroške prevajanja in tolmačenja bo ne glede na končno razsodbo krila država članica in ne osumljenec. Brez minimalnih skupnih standardov, ki bodo zagotavljali pošteno sojenje, pravosodni organi ne bodo naklonjeni izročitvi oseb zaradi sojenja v drugi državi. Zato se ukrepi EU za boj proti kriminalu, kot je evropski nalog za prijetje, ne bi izvajali v celoti. Leta 2007 je bilo izdanih 11 000 evropskih nalogov za prijetje, kar je precej več kot leta 2005, ko jih je bilo izdanih 6 900. Komisija meni, da morajo za vse te naloge v prihodnosti veljati standardi EU o poštenem sojenju, vključno s pravico do tolmačenja in prevajanja.

Komisija želi hitro ukrepati glede pravice do poštenega sojenja

Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, ki jo Komisija predlaga danes, je prva direktiva za okrepitev kazenskega pravosodja od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. „Današnji predlog temelji na odlično pripravljeni osnovi, za katero sta zaslužni švedsko in špansko predsedstvo,“ je povedala komisarka EU za pravosodje. „Pod novimi pogoji iz Lizbonske pogodbe želimo pospešiti postopke za to pomembno pobudo za varstvo procesnih pravic v Evropi. Še pred poletjem želim doseči ambiciozen politični dogovor med Parlamentom in Svetom o pravici do tolmačenja in prevajanja. Zato bom aktivno sodelovala z Evropskim parlamentom in španskim predsedstvom.“

Ozadje

Komisija je julija 2009 predložila Okvirni sklep o tolmačenju in prevajanju. Vsi predlogi za okvirne sklepe so z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 postali nični. Vlade držav članic EU so 30. novembra 2009 zahtevale, naj Komisija pripravi predloge za postopno vzpostavitev standardov EU za vrsto procesnih pravic. Komisija je zato predlagani okvirni sklep preoblikovala v direktivo. V naslednjih nekaj letih bodo druga področja vključevala še:

  • obveščenost o pravicah in o obtožnici (poletje 2010);

  • pravico do pravnega svetovanja pred sojenjem in na sojenju ter pravno pomoč;

  • pravico prijete osebe do komuniciranja z družinskimi člani, delodajalci in konzularnimi organi ter

  • varstvo za osumljence, ki spadajo v skupino ranljivih oseb.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar