Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/249

Bruxelles, 9 martie 2010

Comisia Europeană ia măsuri pentru a asigura dreptul la un proces echitabil în UE

De la turistul italian implicat într-un accident de circulație în Suedia, căruia nu i s-a permis să discute cu un avocat vorbitor de italiană în cursul procesului, până la suspectul polonez care nu a putut vedea traducerile scrise ale probelor folosite împotriva sa într-un tribunal francez – bariere neprevăzute pot duce la condamnări incorecte în cursul procedurilor judiciare din alte țări UE . Astăzi, Comisia Europeană a propus o măsură legislativă care va ajuta cetățenii să își exercite dreptul la un proces echitabil peste tot în UE atunci când nu pot înțelege limba în care se judecă procesul. Țările UE vor fi obligate să furnizeze persoanei suspectate servicii complete de interpretare și traducere. Aceasta este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili standarde UE comune în procesele penale. Noul Tratat de la Lisabona permite UE să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

„Astăzi, facem un prim pas important către o Europă în care justiția nu cunoaște frontiere. Nicio persoană în UE nu ar trebui să simtă vreodată că drepturile și protecția sa sunt restrânse doar pentru că nu se află în țara sa de origine” , a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisar UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Fără garanții clare că toate țările UE respectă drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri, cum putem construi încrederea între autoritățile care ar trebui să coopereze pentru a ne garanta securitatea? Justiția și securitatea merg mână în mână. Din acest motiv, mă aștept ca Parlamentul European și Consiliul să acționeze rapid în legătură cu această propunere pentru a asigura faptul că nimic nu împiedică cetățenii să beneficieze de dreptul la un proces echitabil, care este garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.”

Din ce în ce mai mulți europeni călătoresc, studiază și lucrează în afara țării lor de origine. Prin urmare, probabilitatea ca aceștia să fie implicați în proceduri judiciare în alt stat membru este mai ridicată. Este posibil ca cetățenii să facă obiectul unei învinuiri penale și să nu fie capabili să înțeleagă și să vorbească limba utilizată de autoritățile judiciare. Persoanele nu își pot exercita pe deplin dreptul la apărare decât dacă înțeleg limba utilizată în cursul unei audieri, dacă au o traducere completă a tuturor probelor și dacă pot comunica cu avocatul lor. Propunerea de astăzi consolidează dreptul cetățenilor la interpretare și traducere în trei moduri:

  • prin asigurarea de servicii de interpretare în vederea comunicării cu avocații, precum și pe parcursul anchetelor - de exemplu al interogatoriilor efectuate de poliție - și la proces;

  • pentru a se asigura că procesele sunt echitabile, propunerea vizează traducerea scrisă a tuturor documentelor esențiale, precum ordinul de reținere, actul de acuzare ori rechizitoriul sau a unor probe vita le. Cetățenii nu ar trebui să fie obligați să se bazeze doar pe o traducere orală care rezumă probele;

  • cetățenii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică înainte de a renunța la dreptul la interpretare și traducere. Nu ar trebui să se facă presiuni asupra acestora pentru ca ei să renunțe la drepturilor lor, cu excepția cazului în care au discutat cu un avocat.

Costurile de traducere și interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată - indiferent de hotărârea finală. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autoritățile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă țară. Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracționalității - precum mandatul european de arestare – ar putea să nu fie aplicate pe deplin. 11 000 de mandate europene de arestare au fost emise în 2007, în creștere față de 6 900 în 2005. În viziunea Comisiei, toate aceste mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE privind dreptul la un proces echitabil, inclusiv dreptul la interpretare și traducere.

Comisia vrea să acționeze rapid în legătură cu dreptul la un proces echitabil

Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în procesele penale, propusă astăzi de Comisie, va fi prima directivă care va consolida justiția penală, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. „Propunerea de astăzi se întemeiază pe excelenta activitate pregătitoare efectuată deja de președințiile suedeză și spaniolă”, a declarat doamna Reding, comisarul UE pentru justiție . „Vrem acum, în noile condiții create de Tratatul de la Lisabona, să accelerăm procedura privind această importantă inițiativă pentru protecția drepturilor procedurale în Europa. Scopul meu este de obține, până la vară, un acord politic ambițios între Parlament și Consiliu privind dreptul la interpretare și traducere. Voi acționa în mod hotărât împreună cu Parlamentul European și cu președinția spaniolă pentru a obține acest rezultat.”

Context

Comisia a înaintat o decizie-cadru privind dreptul la interpretare și traducere în iulie 2009. Toate propunerile de decizii-cadru au devenit nule odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. La 30 noiembrie 2009, guvernele UE au cerut Comisiei să înainteze propuneri pe baza unui proces gradual în vederea stabilirii de standarde la nivelul UE pentru o serie de drepturi procedurale. Astfel, Comisia transformă decizia-cadru propusă într-o directivă. Alte domenii în care se va acționa în următorii anii includ:

  • informații privind drepturile și informații privind învinuirile (vara 2010);

  • consiliere juridică, înainte de proces și în timpul acestuia, și asistență juridică;

  • dreptul unei persoane reținute de a comunica cu membrii familiei, cu angajatorii și cu autoritățile consulare, și;

  • protecția persoanelor suspectate vulnerabile.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar