Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Bruxelles, 5 martie 2010

Comisia Europeană își consolidează angajamentul față de egalitatea de șanse între femei și bărbați

Înainte de Ziua internațională a femeii, Comisia Europeană și-a consolidat și aprofundat angajamentul de a susține egalitatea de șanse între femei și bărbați prin publicarea unei Carte a femeilor. Această declarație politică stabilește cinci domenii-cheie de acțiune și angajează Comisia să introducă egalitatea de șanse între femei și bărbați în toate politicile sale pentru următorii cinci ani, luând în același timp măsuri specifice pentru promovarea acesteia (a se vedea, de asemenea, IP/10/236 și MEMO/10/65 ).

Această cartă reprezintă angajamentul Comisiei de a face din egalitatea de șanse între femei și bărbați o realitate în UE. Inegalitățile cu care se confruntă în continuare femeile și bărbații sunt larg răspândite, având repercusiuni grave asupra coeziunii economice și sociale, dezvoltării durabile și creșterii competitivității, cât și asupra îmbătrânirii populației Europei. Prin urmare, este important să includem un element puternic al egalității de șanse în cadrul viitoarei strategii „Europa 2020” pe care Comisia o va elabora în următorii cinci ani. Mai ales în perioade de criză, trebuie să integrăm egalitatea de șanse în toate politicile noastre, atât în beneficiul femeilor, cât și al bărbaților ”, a declarat președintele José Manuel Barroso.

Carta prezintă o serie de angajamente pe baza principiilor convenite privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Scopul acesteia este de a promova:

  • egalitatea de șanse pe piața forței de muncă și o independență economică egală între femei și bărbați, în special prin intermediul strategiei „Europa 2020”;

  • plata egală pentru muncă egală, precum și muncă de valoare egală, prin colaborarea cu statele membre pentru a reduce în mod semnificativ diferențele de remunerare între femei și bărbați în următorii cinci ani;

  • egalitatea în luarea deciziilor prin intermediul unor măsuri de stimulare ale UE;

  • demnitatea, integritatea și eradicarea violenței în relațiile dintre femei și bărbați prin intermediul unui cadru cuprinzător de politici;

  • egalitatea de șanse între femei și bărbați în afara UE prin abordarea acestei chestiuni în relațiile externe și cu organizațiile internaționale.

C arta răspunde, în special, solicitării Parlamentului European privind intensificarea acțiunilor de combatere a violenței. Sunt deosebit de onorată să fiu responsabilă de punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător și eficient de politici în vederea combaterii violenței în relațiile dintre femei și bărbați. Aceasta constituie o încălcare a drepturilor fundamentale, în special a demnității umane, a dreptului la viață și a dreptului la integritatea persoanei. Mă voi asigura că strategia va include măsuri ferme privind eradicarea mutilării genitale a femeilor ”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Un nou sondaj Eurobarometru privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, de asemenea lansat astăzi, arată că 62% dintre europeni consideră că inegalitatea între femei și bărbați există în continuare în multe domenii ale societății. Sondajul arată de asemenea că principalele două priorități de acțiune ale europenilor în acest domeniu sunt combaterea violenței împotriva femeilor și eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați (respectiv 92% și 82% dintre respondenți consideră că aceste aspecte ar trebui să fie abordate de urgență). În plus, 61% consideră că deciziile luate la nivelul UE joacă un rol important în lupta împotriva inegalității de șanse între femei și bărbați.

Carta va fi urmată de o nouă strategie privind egalitatea de șanse între femei și bărbați care urmează să fie adoptată de Comisie la jumătatea anului 2010. Strategia va oferi un cadru coordonat de acțiune în toate politicile UE.

Inițiativa apare la 15 ani după Platforma de acțiune de la Beijing convenită în cadrul celei de a patra Conferințe a Națiunilor Unite privind femeile. Aceasta urmează unui angajament privind instituirea unei Carte a femeilor, făcut de președintele Barroso în discursul său către Parlamentul European, la 5 septembrie 2009.

Informații suplimentare

A se vedea, de asemenea, rapoartele IP/10/236 și MEMO/10/65

Dosarul de presă privind Carta femeilor și diferențele de remunerare între femei și bărbați

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar