Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Brüsszel, 2010. március 5.

Az Európai Bizottság megerősíti a nők és férfiak közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét

Az Európai Bizottság a nemzetközi nőnap közeledtével a nők chartájával megerősítette és elmélyítette a nők és férfiak közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét. E politikai nyilatkozat öt kulcsfontosságú cselekvési területet emel ki és kötelezi a Bizottságot, hogy az elkövetkező öt évben valamennyi szakpolitikai területen ügyeljen a nemek közötti egyenlőségre, és célzott intézkedésekkel ösztönözze az egyenlőséget (lásd még: IP/10/236 és MEMO/10/65 ).

„A charta a Bizottság kötelezettségvállalás a arra, hogy a nemek közötti egyenlőség valósággá váljon az Unióban. A nők és a férfiak a mai napig széles körben egyenlőtlenségekkel találják szemben magukat, ami komoly következményekkel jár a gazdasági és társadalmi kohézióra, a fenntartható növekedésre és a versenyképességre, valamint az európai népesség elöregedésére nézve. Ezért fontos, hogy a jövőbeli Európa 2020 stratégiában , amelyet a Bizottság az elkövetkező öt évben dolgoz majd ki, erőteljes szerepet kapjon a nemek közötti egyenlőség. Különösen válság idején van szükség arra, hogy (mind a nők, mind a férfiak érdekében) valamennyi szakpolitikánkba beépítsük a nemek közötti egyenlőség dimenzióját” nyilatkozta José Manuel Barroso elnök.

A charta számos olyan kötelezettségvállalást sorakoztat fel, amelyek a nők és a férfiak közötti egyenlőség egyezményes elveire épülnek:

  • munkaerő-piaci esélyegyenlőség és egyenlő mértékű gazdasági függetlenség a nők és a férfiak számára, különösen az Európa 2020 stratégián keresztül,

  • az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvének megfelelően a tagállamokkal együttműködve a következő öt évben csökkenteni kell a nemek közötti bérkülönbségeket,

  • a nemek közötti esélyegyenlőség a döntéshozatalban a közösségi ösztönző intézkedéseknek köszönhetően,

  • méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak felszámolása átfogó politikai keretek segítségével,

  • nemek közötti egyenlőség az Unión kívül e kérdéskörnek a külső kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben történő folyamatos napirenden tartásával.

A charta különösen az Európai Parlament azon kérésére válaszol, amely szerint meg kell erősíteni az erőszak elleni fellépést. „Kifejezetten büszke vagyok, hogy felelősségi körömbe tartozik a nemi alapú erőszak felszámolására irányuló átfogó és hatékony politikai keret felállítása. A nemi alapú erőszak az alapvető jogok, különösen az emberi méltóság, az élethez való jog és a személyi sérthetetlenséghez való jog megsértésével jár. Ügyelni fogok arra, hogy a stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetését célzó kemény intézkedéseket is magában foglaljon” nyilatkozta a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos és egyben az Európai Bizottság alelnöke, Viviane Reding.

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, szintén ma nyilvánosságra hozott új Eurobarométer-felmérés azt mutatja, hogy az európaiak 62 %-a szerint a társadalom számos területén még ma is léteznek egyenlőtlenségek a nemek között. A felmérés arra is rámutat, hogy e területen az európaiak két fő cselekvési prioritása közé a nők elleni erőszak leküzdése, valamint a nemek közötti bérkülönbségek felszámolása tartozik (a válaszadók 92, illetve 82 %-a véli, hogy e problémákat mihamarabb rendezni kell). Ezen túlmenően a válaszadók 61 %-a úgy tartja, hogy az uniós szintű döntések fontos szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőtlenségek elleni küzdelemben.

A chartát a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új stratégia fogja követni, amit a Bizottság 2010 közepén fogad majd el. A stratégia egységes fellépési keretet nyújt valamennyi uniós szakpolitikai területen.

E kezdeményezést 15 évvel az Egyesült Nemzetek Szervezetének nőkről szóló negyedik világkonferenciáján elfogadott pekingi cselekvési terv után indítják útjára. A női charta létrehozására Barroso elnök 2009. szeptember 5-i európai parlamenti beszédében tett kötelezettségvállalást.

További információk

Lásd még IP/10/236 és MEMO/10/65

A női chartával és a nemek közötti bérkülönbségekkel kapcsolatos sajtócsomag

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId= 89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar