Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

Brüsszel, 2010. március 5.

Az Európai Bizottság jelentősen csökkenteni kívánja a nők és a férfiak bére közötti különbséget

Az Európai Bizottság intézkedések egész sorát tervezi, melyek célja a férfiak és a nők bére közötti különbség jelentős csökkentése az elkövetkező öt évben. Az EU-ban az átlagos bérrés jelenleg 18 %-os. Ezen arány csökkentése érdekében a Bizottság figyelemfelkeltő intézkedéseket tervez a munkáltatók körében, elősegíti a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó kezdeményezéseket és támogatja a nemek közötti bérrést mérő eszközök kidolgozását. Másfelől nem zárja ki új jogi eszközök bevezetését sem. A Bizottság konzultálni szándékozik az európai szociális partnerekkel és elemezni fogja néhány lehetséges intézkedés hatását: szankciók szigorítása, a fizetések átláthatóságának biztosítása és rendszeres jelentéstétel a bérrésről. Az Eurobarometer mai napon közzétett felmérése alapján az európaiak több mint 80 %-a támogatja a nők és a férfiak bére közötti különbség csökkentését célzó sürgős intézkedéseket.

„Nyugtalanítónak tartom, hogy a nemek közötti bérrés az elmúlt 15 évben alig csökkent, sőt, néhány országban tovább nőtt”, nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztosa. „A jelenlegi válságban Európa nem engedheti meg magának a nemek közötti bérrést. Minden rendelkezésünkre álló eszközt be kell vetnünk, hogy csökkenjen a nemek közötti bérrés. A tagállamokkal együtt arra törekszünk, hogy e Bizottság mandátumának végére jelentősen csökkentsük a nemek közötti bérrést az EU-ban.”

A nemek közötti bérrés – a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség az egész gazdaságban – az EU-ban jelenleg 18 %-os, az egyes országok és ágazatok közötti jelentős különbségek mellett. A mérőszám azt jelzi, hogy a munkaerőpiacon jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn, amelyek gyakorlatilag elsősorban a nőket érintik. A bérrés csökkentése több szinten tesz szükségessé fellépéseket az – ugyancsak többszintű – okok felszámolása érdekében.

A Bizottság 2010 második felében új uniós stratégiát terjeszt elő a 2010-2015 évekre a nemek közötti egyenlőségről. Ennek egyik fő prioritása a nemek közötti bérrés elleni küzdelem. A Bizottság a bérrés csökkentése érdekében az összes rendelkezésre álló – jogi és nem jogi – eszközt fel fogja használni.

A Bizottság az európai szociális partnerekkel közösen részletesen elemezni fogja néhány lehetséges intézkedés hatását, különösen a következők tekintetében:

  • Jelentéstétel a nemek közötti bérrésről és a fizetések átláthatóságának biztosítása a vállalatok és az egyének szintjén vagy kollektív alapon tájékoztatás és a munkavállalókkal folytatott konzultáció révén.

  • A nemek szempontjából semleges munkakör-besorolások és fizetési skálák biztosítására irányuló kötelezettség megerősítése.

  • Az egyenlő díjazáshoz való jog megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezések javítása, azok visszatartó jellegének és arányosságának biztosítása (például szigorúbb szankciók alkalmazása ismételt jogsértés esetében).

A Bizottság ezen kívül:

  • Felkelti a munkavállalók, a munkáltatók és a nagyközönség figyelmét a bérrés okaira és a lehetséges megoldásokra,

  • Elősegíti a nemek közötti egyenlőség munkahelyen történő előmozdítását célzó kezdeményezéseket , pl. egyenlőség címkék, szabályzatok és díjak által. Franciaország például 2004-ben hozott létre egyenlőség címkét („Label égalité professionnelle”). A vállalatok három évre szerezhetik meg a címkét, ehhez egy bizonyos eljárást kell követniük és számos területen kell elkötelezettséget mutatniuk a nemek közötti egyenlőség iránt, mint pl. létszámtervezés, karrierfejlesztés, és a kulcspozíciót betöltő nők előléptetése.

  • Támogatja az olyan eszközök kidolgozását, amelyek segítik a munkáltatókat a vállalataikon belüli nemek közötti bérrés elemzésében . Németország például a bérrés kiszámítására alkalmas szoftvert fejlesztett ki. Ez az eszköz elősegítheti a helyzet tudatosítását a munkáltatókban, és a nemek közötti bérrés elleni intézkedések meghozatalát.

  • Javítja a bérrést jelző adatok szolgáltatását és minőségét.

A nemek közötti egyenlőtlenségek munkaerőpiacon történő visszaszorítása kulcselemét képezi az EU gazdasági és foglalkoztatási stratégiáját a következő évtizedre meghatározó Europe 2020 tervnek (lásd IP/10/225 ). A svéd EU-elnökség által 2009-ben elvégzett tanulmány szerint az EU-tagállamokban a foglalkoztatás területén mutatkozó nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolása akár a GDP 15-45 %-os növekedését is eredményezheti.

A Bizottság jelenleg tanulmányt készít a nemek közötti egyenlőség munkahelyen történő előmozdítását célzó kezdeményezésekről. E tanulmány eredményeit május 5-én teszik közzé.

Háttér

Az Eurobarometer nemek közötti egyenlőséget vizsgáló felmérése alapján az európaiak szerint a nemek közötti bérrés csökkentése éppúgy kiemelt fontosságú a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek visszaszorításában, akárcsak a nők elleni erőszak visszaszorítása. Az európaiak 82 %-a szerint sürgős intézkedésekre van szükség a nemek közötti bérrés megszüntetésére. A megkérdezettek 62 %-a úgy véli, hogy hazájában széles körben elterjedt a nemek közötti egyenlőtlenség. A megkérdezettek 66 %-a szerint javult a helyzet az elmúlt évtizedben.

Az egyenlő díjazásról szóló uniós és nemzeti jogszabályoknak köszönhetően a közvetlen diszkrimináció – az azonos munkát végző férfiak és nők fizet ése közötti különbség – esetei csökkentek. A bérrés azonban jóval túlmutat ezen: a mérőszám azt jelzi, hogy a munkaerőpiac egészén diszkrimináció és egyenlőtlenség áll fenn, ami gyakorlatilag elsősorban a nőket érinti.

A nemek közötti bérrés hatással van az életkeresetekre, ami azt jelenti, hogy a nők kevesebb nyugdíjat kapnak majd. Ennek eredményeként a nőket a férfiaknál jobban érinti a tartós és súlyos szegénység: 65 éves vagy annál idősebb életkorban a nők 22 %-át fenyegeti szegénység, míg ez az arány a férfiaknál 16 %.

A figyelemfelkeltést célzó intézkedések döntő szerepet játszanak a munkáltatók, a munkavállalók és az érintettek tájékoztatásában arról, hogy miért áll fenn még mindig a nemek közötti bérrés, és az hogyan csökkenthető. A Bizottság ezért elindítja az uniós tájékoztatási kampány második fázisát, melyet a 27 EU-tagállamra kiterjedő decentralizált intézkedések kísérnek. Egy új, a nemek közötti bérrést kiszámító, online elérhető kalkulátor segítségével a munkavállalók és a munkáltatók meghatározhatják a nemek közötti bérrést.

Lásd még MEMO/10/65

További információ

Nemek közötti bérrés sajtócsomag

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId= 89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar