Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/235

Brussel, 4 maart 2010

Cruciale stappen gezet rond vrijhandelsakkoorden bij eerste bezoek van Europese Handelscommissaris aan Azië

Europees Commissaris voor Handel, Karel De Gucht, heeft zijn eerste officiële bezoek aan Azië afgerond en blikt tevreden terug op de vooruitgang die werd geboekt in de bilaterale handelsgesprekken in de regio. Met zijn missie naar Vietnam, Singapore en Indië (van 1 tot 4 maart 2010) onderstreepte Commissaris De Gucht het belang dat hij hecht aan nieuwe exportmogelijkheden in de dynamische opkomende markten in Azië, zeker op een moment dat Europa haar economische groei nieuwe impulsen wil geven met toenemende handel.

"Ik ben bijzonder tevreden dat mijn eerste bezoek aan de regio zulke concrete vooruitgang mogelijk maakte, in het bijzonder een overeenkomst tussen de EU en Vietnam om bilaterale handelsonderhandelingen aan te gaan," stelde Commissaris De Gucht, "Dit zal aan beide kanten leiden tot meer jobs en meer kansen voor bedrijven. Tezelfdertijd hoop ik dat het lanceren van de onderhandelingen in Singapore andere Zuidoost Aziatische landen zal aansporen hetzelfde te doen. Vietnam, Indië, Singapore en vele andere Aziatische landen bieden een enorm groeipotentieel voor Europese exporteurs en ik wil deze kansen, die zo cruciaal zijn voor onze economische heropleving, zo goed mogelijk benutten."

In Hanoi, de eerste halte in de handelsmissie, kwamen de Vietnamese eerste minister Nguyen Tan Dung en Commissaris De Gucht overeen de gesprekken voor een bilateraal vrijhandelsakkoord te lanceren. Deze stap toont aan dat de EU en Vietnam erg veel belang hechten aan het uitdiepen van hun handelsrelaties en het verbeteren van het investeringsklimaat tussen beide partners. De Commissie zal nu overleggen met de Lidstaten en het Europees Parlement vooraleer ze met Vietnam het kader voor toekomstige handelsonderhandelingen uittekent.

In Singapore lanceerden de Minister voor Handel en Industrie Lim Hng Kiang en Commissaris De Gucht formeel de start van bilaterale handelsgesprekken met als gezamelijke doelstelling om zo snel mogelijk een diep en omvattend vrijhandelsakkoord te bereiken. Beide gesprekspartners herhaalden hun voornemen om nauw samen te werken binnen de Wereldhandelsorganisatie en meer bijzonder met het oog op het afsluiten van de Doharonde.

In Indië hebben de besprekingen tussen commissaris De Gucht en minister van Handel en Industrie Anand Sharma een nieuwe impuls gegeven aan een EU-Indië Vrijhandelsakkoord. Beide kanten zijn vastberaden de onderhandelingen af te ronden nog voor de EU-Indië Top in Oktober op een manier die aan alle belangrijke bekommernissen aan beide kanten tegemoet komt.

De Commissaris en de Minister zijn bereid opnieuw op hun niveau rond de tafel te gaan zitten om te verzekeren dat deze deadline gerespecteerd wordt. Commissaris De Gucht en zijn Indische gesprekspartner bespraken ook de stand van zaken in de Doharonde en de mogelijkheden om de huidige problemen weg te werken. Zij delen de mening dat tussen april en de Top van de G20 in juni in Toronto ministeriële gesprekken nodig zijn om de Doharonde tot een goed eind te brengen in 2010, zoals gevraagd door de leiders van de G20.

Achtergrond

Vietnam (maandag 1 - dinsdag 2 maart 2010)

Onze jaarlijkse bilaterale handel in goederen bedroeg in 2008 bijna 12 miljard euro en de handel is in de periode 2004-2008 jaarlijks met 12% gestegen. Binnen de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) is Vietnam in grootte de vijfde handelspartner van de EU. Het land heeft de laatste tientien jaar een snelle economische en sociale ontwikkeling doorgemaakt. Het is een goed voorbeeld van een economie die zich met succes heeft opengesteld voor handel en investeringen en miljoenen mensen uit de armoede heeft gehaald.

Vietnam is nu een van de snelstgroeiende en meest dynamische economieën van de ASEAN. In de periode 2003-2008 is het bbp met gemiddeld 8% per jaar gestegen. Ondanks de wereldwijde economische terugval in 2009 noteerde Vietnam een aanmerkelijke groei van bijna 5%.

Singapore (dinsdag 2 – woensdag 3 maart 2010)

Singapore is eenee van de tien leden van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. De ASEAN-landen zijn samen in grootte de derde handelspartner van de EU buiten Europa, met een jaarlijkse bilaterale handel in goederen en diensten van ongeveer 175 miljard euro. Bijna een derde van deze handel vindt plaats tussen de EU en Singapore (55 miljard euro), wat van Singapore veruit de belangrijkste handelspartner van de EU in Zuidoost-Azië maakt. De EU en Singapore hebben ook nauwe betrekkingen op investeringsgebied: in 2007 beliepen de bilaterale investeringen 100 miljard euro.

Reeds nu hebben EU-bedrijven in veel sectoren Singapore gekozen als uitvalsbasis van waaruit zij het Pacific Rim-gebied bedienen, en de vrijhandelsovereenkomst zou bijdragen aan het creëren van extra handels- en investeringsmogelijkheden. De markten van de ASEAN-staten worden beschouwd als prioritaire markten voor EU-exporteurs. In december van afgelopen jaar hebben de EU-lidstaten de Commissie het groene licht gegeven om onderhandelingen voor vrijhandelsovereenkomsten aan te gaan met individuele ASEAN-landen, te beginnen met Singapore ( IP/09/1991 ).

India (woensdag 3 – donderdag 4 maart 2010)

India is een van de snelstgroeiende economieën, die in de economische wereldorde in de 21e eeuw een ander aanzien zal geven. Het land combineert een grote en dynamische markt van meer dan één miljard mensen met een groei van tussen 8 en 10%. De middenklasse is half zo groot als de EU-bevolking met een koopkracht vergelijkbaar met die in bepaalde EU-landen.

India is nu al een belangrijke handelspartner voor de EU: in 2008 bedroeg de goederenhandel 61 miljard euro. Hoewel het niet meer de gesloten markt van twintig jaar geleden is, handhaaft India nog altijd aanzienlijke tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen waardoor de handel met de EU achterblijft bij het potentieel.

De EU en India streven ernaar hun handel in goederen en diensten op te voeren door middel van de onderhandelingen voor een ambitieus en omvangrijke vrijhandelsovereenkomst die in 2007 zijn gestart. De EU heeft in het verleden reeds duidelijk gemaakt dat deze overeenkomst ook een antwoord zal moeten bieden op vragen van duurzame ontwikkeling.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/asean/


Side Bar