Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


IP/10/233

V Bruseli 4. marca 2010

Nové cesty, prístavy, letiská a elektrárne v regiónoch Afriky: 11 nových projektov financovaných v roku 2009 zo zverenského fondu EÚ-Afrika pre infraštruktúru

V roku 2009 bolo celkove schválených 11 grantových príspevkov zo zverenského EÚ-Afrika pre infraštruktúru, ktoré boli určené na budovanie rozsiahlej infraštruktúry s regionálnym významom v sektoroch energetiky, dopravy a informácií a v sektore informačných a komunikačných technológií v Afrike. Rozpočet zverenského fondu, ktorý spravuje Európska investičná banka, sa v roku 2009 zvýšil. Celkové prostriedky, ktoré mal fond od svojho založenia k dispozícii, dosahujú výšku 372 mil. EUR a môžu mobilizovať ďalších 5 mld. EUR v podobe úverov od európskych alebo medzinárodných finančných inštitúcií zameraných na podporu rozvoja a od súkromného sektora. Európska komisia, ktorá je hlavným prispievateľom do fondu, zvýšila svoju účasť o 200 mil. EUR.

„Regionálna integrácia má veľký význam pre úspešné dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v Afrike. Mám v úmysle podporiť zachovanie jej prioritného postavenia v rámci agendy EÚ. Z európskych skúseností možno usúdiť, že rast nie je možné dosiahnuť, ak v Afrike nebudú fungovať regionálne trhy. Zverenský fond takisto ukazuje, ako možno rozvojovú pomoc využiť na mobilizáciu ďalších finančných prostriedkov. Tento aspekt je pre Európu kľúčovým, pretože poskytujeme 60 % celkového objemu rozvojovej pomoci. Musíme lepšie využiť finančné prostriedky na pomoc a stanovili sme si cieľ, že každé euro určené na pomoc musí mobilizovať ďalších päť eur z iných zdrojov. Zverenský fond v súčasnosti už uvedený cieľ prekonal, “ uviedol Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj.

„Európska investičná banka sa teší, že môže úzko spolupracovať s Európskou komisiou pri správe zverenského fondu EÚ-Afrika pre infraštruktúru a zabezpečovať jeho sekretárske služby. Teší nás, že fond preukázal, že plní úlohu katalyzátora, ktorý je schopný identifikovať nové a inovatívne projekty a uvedomujeme si, že prispieva k posilneniu spolupráce s finančnými inštitúciami zameriavajúcimi sa na podporu rozvoja,“ povedal Plutarchos Sakellaris, podpredseda Európskej investičnej banky, ktorý má na starosti úverové operácie pre africkú, karibskú a tichomorskú oblasť.

11 projektov (pozri prílohu), ktoré pribudli k 8 projektom schváleným v rokoch 2007 a 2008, zahŕňa:

  • budovanie vodných elektrární, akou je Felou v západnej Afrike,

  • budovanie prepojených sietí elektrickej energie, ako napr. prepojenie Benin – Togo a prepojenie Caprivi (N amíbia – Zambia),

  • cesty, železnice, letiská a prístavy, ako Beira, Walvis Bay, Pointe Noire, Port Louis, Jomo Kenyata International Airport alebo tzv. veľkú východnú cestu (Great Eastern Road) v Zambii,

  • východoafrický káblový systém (East African Submarine Cable system), ktorý má na báze optických vláken pod vodou spojiť južné a východné africké krajiny s medzinárodnou komunikačnou sieťou,

  • predbežné štúdie týkajúce sa vodných elektrární v Sambagalou a Gouina v západnej Afrike alebo v Ruzizi a Gibe v stred nej a východnej Afrike.

Činnosti podporované prostriedkami z fondu budú predmetom diskusie na konferencii na vysokej úrovni s názvom „Joining up Africa: Regional Economic Integration in Africa“, ktorá sa uskutoční 4. marca v Londýne za prítomnosti komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa. Konferencia sa bude venovať možnostiam lepšej spolupráce medzi Európskou komisiou, africkými inštitúciami, darcami, podnikateľmi a investormi v oblasti regionálnej integrácie v Afrike.

Rok 2009 bol pre zverenský fond rokom rekordným. Európska komisia zvýšila svoju účasť o 200 mil. EUR. Spojené kráľovstvo takisto prisľúbilo zvýšiť svoje finančné príspevky do fondu o 20 mil. EUR. Ako 13. darca sa pripojilo Fínsko s príspevkom 5 mil. EUR.

Od založenia fondu v roku 2007 bolo 96 mil. EUR jeho prostriedkov pridelených a 122 mil. EUR vyhradených na projekty budovania kľúčovej infraštruktúry, pričom tieto prostriedky k dnešnému dňu mobilizovali spolu sumu 1,5 mld. EUR. Na základe súčasného vývoja možno povedať, že celkové prostriedky fondu môžu mobilizovať investície od finančných inštitúcií a európskych, afrických alebo medzinárodných sponzorov projektov a od súkromného sektora vo výške 5 mld. EUR.

Súvislosti

Zverenský fond EÚ-Afrika pre infraštruktúru je hlavným finančným nástrojom na implementáciu partnerstva EÚ-Afrika pre infraštruktúru. Partnerstvo bolo založené v roku 2006 spolu s Európskou investičnou bankou a členskými štátmi a jeho cieľom je zlepšiť regionálnu integráciu posilnením veľkých kontinentálnych infraštruktúrnych sietí. Hlavným partnerom Európskej únie v oblasti implementácie a ďalšieho rozvoja partnerstva pre infraštruktúru je Komisia Africkej únie. Do intenzívneho dialógu sú zapojené aj regionálne orgány, špecializované agentúry a africkí finanční partneri.

Viac informácií

Zverenský fond EÚ-Afrika pre infraštruktúru: www.eu-africa-infrastructure-tf.net .

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/attachments/Publications/flyer%20sheet%20itf%2001%202010%20en.pdf

Informácie o partnerstve medzi Afrikou a EÚ môžete nájsť na tejto webovej stránke: http://www.africa-eu-partnership.org/index_en

Annex: 11 projects approved in 2009

Approved Grant Operation

Sector

Scope

PFG Lead Financier

Co-Financiers

Grant Amount

date of ExCom approval

Project beneficiary countries

Description

WAPP - Coastal Backbone

Energy

TA

EIB

tbd

1.750.000

27/03/2009

Ivory Coast, Ghana, West Africa

Support to WAPP for the procurement of consultancy for 2 preparatory studies for a power interconnection between Ivory Coast and Ghana

Update of the WAPP Masterplan

Energy

TA

EIB

na

935.000

22/10/2009

West Africa

Update of the WAPP Masterplan for production and transmission

Port de Pointe Noire

Transport

IRS

AfD

EIB

6.600.000

10/11/2009

Rep. Congo and Central Africa

Strengthening and extension of the external seawall; the rehabilitation of wharfs, public and access roads; the installation of a terminal for containers, and a wood storage zone

ECOWAS Electricity Regulation

Energy

DG

AfD

tbd

1.700.000

10/11/2009

West Africa

ITF Grant to be used by the nascent ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA) to implement its first regulation activities.

Benin - Togo Power Rehabilitation

Energy

IRS

EIB

KfW

12.250.000

10/11/2009

Benin, Togo

Power grid and electricity transport reinforcement in Benin and Togo

SRESA - Strategic Regional Environmental & Social Assessment

Energy

TA

EIB

AFD, KfW

700.000

14/12/2009

Mozambique, Southern Africa

Study in the framework of the CESUL transmission backbone project connecting the central and southern electricity grids and generation sites

JKIA Upgrading and Rehabilitation

Transport

TA

EIB

AfD

5.000.000

14/12/2009

Kenya and connecting countries

Expansion of Nairobi Airport for the benefit of the East Africa region

Expansion of Port of Walvis Bay

Transport

TA

KfW

EIB, AFD

450.000

14/12/2009

Namibia and neighbouring countries

Update of the Environmental Assessment of the Walvis Bay extension project

Port de Pointe Noire

Transport

TA

AfD

EIB

2.000.000

14/12/2009

Rep. Congo and Central Africa

Consultancy services focussed towards implementing safe procedures, strengthening internal audit and capacity building for the financial and accounting staff of PAPN in order to help decreasing the credit risk for the Port's lenders. The Port Authority further needs external support for implementing an environmental management plan in the day-to-day operation period.

OMVG Phase 2 (Sambangalou Hydro Power)

Energy

TA

AFD

EIB, KfW

350.000

14/12/2009

Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal

Updating economic and environmental study of the Sambangalu Hydropower Project

Gibe 3 Hydro Power Plant

Energy

TA

EIB

tbd

1.300.000

14/12/2009

Ethiopia, Kenya, Djibouti, Sudan

ESIA for the Lake Turkana region in the framework of the financing of a 1870 MW hdydroelectric power plant


    Side Bar