Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Bryssel den 4 mars 2010

Ekonomisk återhämtning: Andra delen av stödpaketet på 4 miljarder euro går till 43 rörlednings- och elprojekt

Kommissionen valde i dag ut 43 stora energiprojekt som bidrar väsentligt till den ekonomiska återhämtningen i EU och samtidigt förbättrar vår energiförsörjning genom att skapa infrastruktur över gränserna. Dagens beslut innebär att kommissionen beviljar finansiellt stöd på 2,3 miljarder euro till 31 gasprojekt och 12 elprojekt. Detta är det andra finansieringsbeslutet inom ramen för återhämtningsplanen som totalt uppgår till cirka 4 miljarder euro. Detta är det största belopp som EU någonsin har avsatt för energiinfrastruktur.

”Återhämtningsplanen för EU finansierar ”smarta investeringar” – det vill säga kortsiktiga stimulansåtgärder inriktade på långsiktiga mål, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Investeringar i viktig infrastruktur kommer inte enbart att främja ekonomin och sysselsättningen utan även säkerställa att invånarna har värme och el i sina hem, även om det inträffar avbrott i försörjningen. Vi har dragit lärdom av den senaste tidens problem med gasförsörjningen, som är en av orsakerna till att vi nu har beslutat att avsätta betydande finansiellt stöd till projekt för ny energiinfrastruktur.

Günther Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för energi säger följande: ”Aldrig tidigare har kommissionen beviljat ett så stort belopp för energiprojekt. Vi har valt ut nyckelprojekt som skapar ett mer integrerat energiförsörjningsnät i Europa och gör att energi kan flöda på ett flexibelt sätt över medlemsstaternas gränser. EU:s energi- och klimatmål kräver stora och riskfyllda infrastrukturinvesteringar med lång återbetalningstid. Problemet är att det finns risk för att sådana projekt skjuts upp på grund av det aktuella ekonomiska läget. Europa kan nu spela en viktig roll genom att se till att dessa projekt fullföljs.

Genom dagens kommissionsbeslut avsätts 910 miljoner euro till 12 projekt för sammankoppling av elnäten och 1 390 miljoner euro för 31 gasledningsprojekt. De projekt som valdes ut idag kommer att göra det möjligt att genomföra investeringsprojekt som annars kunde ha drabbats av allvarliga förseningar på grund av konjunkturnedgången. Genom samfinansiering av dessa projekt med upp till 50 % kommer EU-stödet att bidra till att mobilisera investeringar på 22 miljarder euro från den privata sektorn. 2,3 miljarder euro kommer att tilldelas projektutvecklare under de kommande 18 månaderna.

De utvalda el- och gasinfrastrukturprojekten återspeglar EU:s prioriteringar på energiområdet, däribland nödvändigheten att bättre koppla samman näten mellan alla EU-medlemsstater och minska avlägsnare områdens isolering, exempelvis de tre baltiska staterna, Irland och Malta. Dessutom bekräftar de behovet av tryggare gasförsörjning genom att stödja projekt för omvända flöden i 9 medlemsstater samt Nabucco- och Galsi-projekten för att diversifiera gasimporterna.

Dessa investeringar kommer att stimulera sysselsättningen och trygga överlevnaden för många små företag inom byggnads- och tjänstesektorerna. Miljontals människor kommer att få en säkrare energiförsörjning i synnerhet vid en försörjningskris.

Bakgrund

I mars 2009 avsatte EU 398 miljarder euro för att främja den ekonomiska återhämtningen i Europa.

Tillsammans med projekten för avskiljning och lagring av koldioxid och havsbaserad vindkraft, som kommissionen beviljade stöd den 9 december 2009, har 97 % av medlen för energiprojekt inom ramen för det europeiska energiprogrammet för återhämtning fördelats.

Kommissionen kommer att lämna en rapport till Europeiska rådet i mars 2010.

En fullständig förteckning över projekten bifogas detta pressmeddelande.

Ytterligare information finns på

IP/09/1896: Kommissionen anslår mer än 1,5 miljarder euro till 15 projekt för avskiljning och lagring av koldioxid och havsbaserad vindkraft för att främja den ekonomiska återhämtningen i Europa

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar