Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

V Bruslju, 4. marca 2010

Oživljanje gospodarstva: drugi del svežnja, vrednega 4 milijarde evrov, namenjen 43 projektom na področju plinovodov in električne energije

Evropska komisija je danes izbrala 43 večjih energetskih projektov, ki bodo pomembno prispevali k oživitvi gospodarstva v EU, obenem pa z vzpostavljanjem čezmejne infrastrukture povečali varnost oskrbe z energijo. Z današnjim sklepom je Komisija 31 projektom za plin in 12 za električno energijo dodelila 2,3 milijarde EUR. To je drugi sklep o financiranju v okviru načrta za oživitev gospodarstva, ki znaša skoraj 4 milijarde evrov, in predstavlja doslej največjo vsoto, ki jo je EU namenila za energetsko infrastrukturo.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „V okviru načrta EU za oživitev gospodarstva financiramo ,pametne naložbe‘, to so kratkoročne spodbude za dolgoročne cilje. Naložbe v ključno infrastrukturo bodo okrepile gospodarstvo in pospešile zaposlovanje ter pomagale državljanom v njihovih domovih zagotavljati električno energijo in ogrevanje tudi ob motnjah v dobavi. Iz nedavne plinske krize smo se nekaj naučili, kar je tudi eden izmed razlogov za odločitev o dodelitvi velike finančne pomoči novim projektom na področju energetske infrastrukture“.

Evropski komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: „Komisija se do danes še nikoli ni dogovorila o tako pomembnem znesku za energetske projekte. Izbrali smo ključne projekte, ki bodo prispevali k izgradnji bolj povezanega energetskega omrežja v Evropi in omogočili prožne energetske tokove prek meja držav članic. Za doseganje ciljev, ki si jih je Evropa zastavila glede energetike in podnebja, so potrebne velike in rizične naložbe v infrastrukturo, ki se bodo obrestovale dolgoročno. V sedanjih gospodarskih okoliščinah lahko pri tovrstnih projektih prihaja do zamud. Prav to pa je trenutek, ko lahko Evropa igra pomembno vlogo pri zagotavljanju normalnega poteka teh projektov“.

Z današnjim sklepom Komisije je bilo 12 projektom za medsebojne električne povezave dodeljeno 910 milijonov EUR, 1 390 milijonov EUR pa je bilo dodeljenih 31 projektom plinovodov. Danes izbrani projekti bodo pripomogli k reševanju velikih naložbenih projektov, katerim so zaradi upočasnitve gospodarstva grozile večje zamude. Prispevek EU bo s sofinanciranjem delov teh projektov do višine 50 % pomagal pritegniti do 22 milijard evrov naložb iz zasebnega sektorja. Oblikovalci projektov bodo naveden znesek 2,3 milijarde evrov prejeli v naslednjih 18 mesecih.

Izbrani projekti s področij električne in plinske infrastrukture odražajo prednostne naloge EU v zvezi z energijo. Med te naloge spadajo boljša medsebojna povezanost vseh članic EU in zmanjšanje izoliranosti oddaljenejših območij, kot so tri baltske države, Irska in Malta. S podpiranjem projektov dvosmernega toka v 9 državah članicah ter projektov Nabucco in Galsi za zagotavljanje raznovrstnih virov uvoza plina izbrani projekti tudi potrjujejo potrebo po večji varnosti oskrbe s plinom.

Te naložbe bodo pomagale spodbuditi zaposlovanje ter omogočile preživetje mnogim majhnim podjetjem v gradbenem in storitvenem sektorju. Zaradi njih bodo milijoni ljudi deležni zanesljivejše oskrbe z energijo, zlasti v primeru krize pri dobavi.

Ozadje

Marca 2009 je EU za pomoč pri oživljanju evropskega gospodarstva namenila 3,98 milijard EUR.

Skupaj s projekti za zajemanje ogljika in pridobivanje energije iz vetrnih elektrarn na morju, ki jim je Komisija podporo zagotovila 9. decembra 2009, je proračun za energetske projekte v okviru evropskega programa za energetsko oživljanje 97-odstotno dodeljen.

Komisija bo Evropskemu svetu poročala v marcu 2010.

Seznam vseh projektov je priložen temu sporočilu za javnost.

Dodatne informacije:

IP/09/1896: Evropska komisija odobrila več kot 1,5 milijarde EUR za energetske projekte, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva v Evropi

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar