Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

V Bruseli 4. marca 2010

Oživenie hospodárstva: Druhá časť balíka 4 miliárd EUR pôjde 43 plynovodným a elektrárenským projektom.

Európska komisia dnes vybrala 43 hlavných projektov v oblasti energetiky, ktoré do značnej miery prispejú k oživeniu hospodárstva EÚ a tým, že vytvoria cezhraničnú infraštruktúru, zároveň zvýšia bezpečnosť dodávok energie. Komisia tak dnešným rozhodnutím poskytne 2.3 miliárd EUR 31 plynárenským a 12 elektrárenským projektom. Toto je už druhé finančné rozhodnutie v rámci balíka na oživenie hospodárstva, ktorý tvoria takmer 4 miliardy EUR. Ide o najvyššiu sumu, akú EÚ doteraz vydala na energetickú infraštruktúru.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, k tomu povedal: „V rámci plánu na oživenie hospodárstva EÚ financujeme ‚inteligentné‘ investície – krátkodobé stimuly zamerané na dlhodobé ciele. Investícia do kľúčovej infraštruktúry nielenže posunie ekonomiku a zamestnanosť dopredu, ale zabezpečí domácnostiam kúrenie a elektrinu aj v prípade výpadkov v dodávkach energie. Z nedávnej plynovej krízy sme sa poučili, a to je jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli poskytnúť výraznú finančnú pomoc novým projektom energetickej infraštruktúry".

Günther Oettinger, eurokomisár zodpovedný za sektor energetiky, uviedol: „Nikdy v minulosti Komisia neodsúhlasila pre energetické projekty takú vysokú sumu.“ Vybrali sme kľúčové projekty, ktoré pomôžu pri vytváraní integrovanejšej energetickej siete v Európe, zabezpečujúcej flexibilné energetické toky cez hranice členských štátov. Ciele európskej energetiky a klímy vyžadujú veľké a riskantné investície do infraštruktúry s dlhodobou návratnosťou. Problém je, že v dnešnej hospodárskej situácii existuje riziko, že budú takéto projekty odložené. A tu môže Európa zohrať dôležitú úlohu tým, že zabezpečí ich pokračovanie".

Dnešným rozhodnutím Komisia vyčlenila 910 miliónov EUR na 12 projektov v oblasti elektrických cezhraničných prepojení a 1390 miliónov EUR na 31 projektov v oblasti výstavby plynovodov. Projekty, ktoré boli dnes vybrané, pomôžu realizovať dôležité investičné projekty, ktorým, kvôli spomaleniu hospodárskeho rastu, hrozil výrazný odklad. Spolufinancovaním častí týchto projektov až do výšky 50 % pomôže EÚ získať až 22 miliárd EUR zo súkromného sektoru. V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov poskytne navrhovateľom projektov 2,3 miliárd EUR.

Vybrané projekty elektrárenskej a plynárenskej infraštruktúry odrážajú energetické priority EÚ, ktoré zahŕňajú potrebu lepšie prepojiť všetky členské štáty EÚ a znížiť izoláciu vzdialenejších častí, ako sú pobaltské štáty, Írsko a Malta. Potvrdzujú tiež potrebu väčšej bezpečnosti dodávok plynu tým, že podporujú projekty spätného toku v 9 členských štátoch a projekty Nabucco a Galsi s cieľom diverzifikácie dovozu plynu.

Tieto investície pomôžu stimulovať zamestnanosť a zabezpečiť prežitie mnohých malých podnikov v stavebnom priemysle a v sektore služieb. Dodávky energie sa tak stanú spoľahlivejšie pre milióny ľudí, predovšetkým v prípade dodávateľskej krízy.

Súvislosti

V marci 2009 vyčlenila EÚ na oživenie európskeho hospodárstva 3,98 miliárd EUR.

Projektom zachytávania oxidu uhličitého a projektom veterných elektrární v pobrežných vodách, ktorých podporu schválila Komisia 9. decembra 2009, je rozpočet na energetické projekty v rámci európskeho programu na oživenie energetiky na 97 % pridelený.

Komisia predloží Európskej rade správu v marci 2010.

Úplný zoznam projektov je priložený k tejto tlačovej správe.

Viac informácií nájdete tu:

IP/09/1896: Komisia schválila viac ako 1,5 miliardy EUR na 15 projektov v oblasti zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a veterných elektrární v pobrežných vodách, aby tak podporila hospodárske oživenie Európy.

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar