Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Bruksela, 4 marca 2010 r.

Działania na rzecz ożywienia koniunktury: dofinansowanie 43 projektów dotyczących gazociągów i energii elektrycznej z drugiej transzy pakietu o łącznej wartości 4 mld euro

Komisja Europejska wybrała w dniu dzisiejszym 43 projekty energetyczne, które w znaczący sposób przyczynią się do ożywienia gospodarczego w UE, a jednocześnie podniosą poziom bezpieczeństwa dostaw energii dzięki transgranicznej infrastrukturze, która powstanie w efekcie ich realizacji. Na mocy podjętej w dniu dzisiejszym decyzji Komisja przyznała 2,3 mld euro na realizację 31 projektów związanych z gazem i 12 projektów związanych z energią elektryczną. Jest to druga decyzja o dofinansowaniu podjęta w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, którego wartość wynosi 4 mld euro. Jest to jak do tej pory największa kwota, jaką UE przeznaczyła na infrastrukturę energetyczną.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „W ramach unijnego planu naprawy gospodarczej finansujemy „inteligentne inwestycje”, stosując krótkoterminowe środki stymulacyjne ukierunkowane na długoterminowe cele. Inwestycje w kluczową infrastrukturę nie tylko pobudzą gospodarkę i zwiększą zatrudnienie, ale przyczynią się również do tego, by nawet w przypadku zakłóceń dostaw zapewnić obywatelom ogrzewanie i elektryczność. Wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gazowego i między innymi dlatego podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu znacznych środków finansowych na nowe projekty związane z infrastrukturą energetyczną.”

Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, powiedział: „Komisja nigdy jeszcze nie przeznaczyła tak dużej kwoty na projekty energetyczne. Wybraliśmy kluczowe projekty, które umożliwią utworzenie bardziej zintegrowanej sieci energetycznej w Europie, a tym samym zapewnią elastyczny przepływ energii pomiędzy państwami członkowskimi. Osiągnięcie europejskich celów w zakresie energii i klimatu wymaga dużych i ryzykownych nakładów na infrastrukturę, które charakteryzują się długim okresem zwrotu z inwestycji. Problem polega na tym, że w dzisiejszych warunkach gospodarczych prace nad tymi projektami mogą ulec opóźnieniu. Dlatego też właśnie teraz Europa może odegrać istotną rolę polegającą na zapewnieniu terminowej realizacji tych projektów.”

Na mocy podjętej w dniu dzisiejszym decyzji Komisja przyznała 910 mln euro na 12 projektów dotyczących międzysieciowych połączeń elektroenergetycznych oraz 1,39 mld euro na 31 projektów dotyczących gazociągów. Wybrane w dniu dzisiejszym projekty umożliwią kontynuację prac nad ważnymi projektami inwestycyjnymi, którym ze względu na spowolnienie gospodarcze groziło znaczne opóźnienie.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu tych projektów wynoszącemu do 50 proc. możliwe będzie pozyskanie środków inwestycyjnych z sektora prywatnego, których wartość może sięgnąć nawet 22 mld euro. Przyznane środki wynoszące 2,3 mld euro zostaną przekazane wykonawcom projektów w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Wybrane projekty dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej odzwierciedlają priorytety UE w zakresie energii. Priorytety te obejmują potrzebę lepszego połączenia wszystkich państw członkowskich UE i zmniejszenia izolacji regionów bardziej odległych, takich jak trzy kraje bałtyckie, Irlandia i Malta. Uwzględniono w nich również konieczność zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu dzięki wsparciu projektów dotyczących przepływu dwukierunkowego w 9 państwach członkowskich oraz projektów Nabucco i Galsi, które mają zapewnić dywersyfikację dostaw gazu.

Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i umożliwią przetrwanie wielu małym przedsiębiorstwom w sektorach budowlanym i usług. Dostawy energii dla milionów obywateli staną się pewniejsze, zwłaszcza w sytuacji kryzysu na rynku dostaw.

Kontekst

W marcu 2009 r. UE podjęła decyzję o przeznaczeniu 3,98 mld euro na wspieranie procesu ożywienia europejskiej gospodarki.

Jeśli uwzględnić projekty dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz morskiej energii wiatrowej, o wsparciu których Komisja zadecydowała w dniu 9 grudnia 2009 r., rozdysponowano już 97 proc. środków budżetowych przewidzianych na projekty energetyczne w europejskim planie naprawy gospodarczej.

Komisja przedłoży Radzie Europejskiej sprawozdanie na ten temat w marcu 2010 r.

Pełen wykaz projektów znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej informacji:

IP/09/1896: Komisja przyznała ponad 1,5 mld euro dla 15 projektów dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz morskiej energii wiatrowej celem wsparcia naprawy gospodarczej w Europie

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar