Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Brussel, 4 maart 2010

Economisch herstel: Tweede subsidiepakket uit een totaal van 4 miljard euro gaat naar 43 pijpleidings‑ en elektriciteitsprojecten

De Europese Commissie heeft vandaag 43 grote energieprojecten geselecteerd, die aanzienlijk zullen bijdragen tot het economisch herstel in de EU en die tevens onze energievoorzieningszekerheid zullen vergroten door grensoverschrijdende infrastructuur te creëren. Het besluit van vandaag zal resulteren in subsidies ten belope van 2,3 miljard euro voor 31 gas‑ en 12 elektriciteitsprojecten. Dit is het tweede besluit in het kader van het economisch herstelplan, dat alles samen goed is voor bijna 4 miljard euro. Het is het grootste bedrag dat de EU ooit heeft besteed aan energie-infrastructuur.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: "In het kader van het EU-plan voor economisch herstel ondersteunen wij 'slimme investeringen' – een kortetermijn-stimuleringspakket dat langetermijndoelstellingen nastreeft. Investeren in cruciale infrastructuur zal niet alleen een nieuwe impuls geven aan economie en werkgelegenheid, maar zal ook helpen waarborgen dat de huizen van de burgers over verwarming en elektriciteit beschikken, zelfs in het geval van verstoring van de voorziening. Wij hebben geleerd uit de recente gascrisis - één van de redenen waarom wij besloten hebben veel geld te investeren in nieuwe energie-infrastructuurprojecten" .

Günther Oettinger, het voor energiebeleid bevoegde Commissielid, verklaarde: "Nooit voordien heeft de Commissie ingestemd met een dergelijk hoog bedrag voor energieprojecten. Wij hebben cruciale projecten geselecteerd die bijdragen tot de totstandbrenging van een meer geïntegreerd energienetwerk in Europa, met flexibele energiestromen over de grenzen van de lidstaten heen. Europa's energie‑ en klimaatdoelstellingen vergen grote en riskante investeringen in infrastructuur, met een lange terugverdientijd. Het probleem is dat dergelijke projecten dreigen te worden uitgesteld gezien het huidige economische klimaat. Op een dergelijk moment kan Europa een belangrijke rol spelen om die projecten gaande te houden."

Het vandaag genomen besluit van de Commissie voorziet in een bedrag van 910 miljoen euro voor 12 elektriciteitsinterconnectieprojecten en van 1 390 miljoen euro voor 31 gaspijpleidingsprojecten. De vandaag geselecteerde projecten zullen bijdragen tot de realisatie van zeer belangrijke investeringsprojecten die gezien de huidige economische moeilijkheden anders aanzienlijk dreigen vertraagd te worden. Door delen van deze projecten voor maximaal 50% te cofinancieren geeft de EU een impuls voor het vrijmaken van investeringen uit de privésector ten belope van 22 miljard euro. De 2,3 miljard euro zullen in de loop van de komende 18 maanden aan projectontwikkelaars worden toegekend.

Bij de selectie van de elektriciteits‑ en gasinfrastructuurprojecten is rekening gehouden met de energieprioriteiten van de EU. Dat zijn onder meer de noodzaak om alle lidstaten van de EU onderling beter te verbinden en meer afgelegen gebieden, zoals de drie Oostzeelanden en Ierland en Malta uit hun isolement te halen. De projecten voorzien ook in de behoefte aan een betere gasvoorzieningszekerheid, meer bepaald door de ondersteuning van projecten voor bidirectionele gasflows in 9 lidstaten en van de Nabucco- en Galsi-projecten ter diversificatie van de gasinvoer.

Deze investeringen zullen bijdragen tot de stimulering van de werkgelegenheid en zullen talloze kleine ondernemingen in de sectoren bouw en dienstverlening helpen te overleven. Voor miljoenen mensen zullen zij de energievoorziening betrouwbaarder maken, vooral in gevallen van crises en verstoring van de voorziening.

Achtergrond

In maart 2009 heeft de EU 3,98 miljard euro opzij gezet als bijdrage tot het economisch herstel van Europa.

Samen met de projecten voor koolstofafvang en ‑opslag en offshore-windenergie, die de Commissie op 9 december 2009 heeft besloten te ondersteunen, is de begroting voor energieprojecten in het kader van het Europees herstelplan nu voor 97% vastgelegd.

In maart 2010 zal de Commissie verslag uitbrengen aan de Europese Raad.

De volledige lijst van projecten is als bijlage bij dit perscommuniqué gevoegd.

Voor meer informatie:

IP/09/1896: Commissie keurt meer dan 1,5 miljard euro goed voor 15 CCS- en windenergieprojecten om Europees economisch herstel te ondersteunen

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar