Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Brussell, l-4 ta’ Marzu 2010

L-Irkupru Ekonomiku: It-tieni parti tal-pakkett ta' 4 miljun euro tmur għal 43 proġett tal-gass u tal-elettriku

Il-Kummissjoni Ewropea llum għażlet 43 proġett maġġuri tal-enerġija, li sejrin jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-irkupru ekonomiku tal-UE, filwaqt li jkabbru is-sigurtà tal-provvista tagħna tal-enerġija billi joħolqu infrastruttura transkonfinali. Bid-deċiżjoni tal-lum, il-Kummissjoni tagħti EUR 2.3 bilun lil 31 proġett tal-gass u 12-il proġett tal-elettriku Din hija t-tieni deċiżjoni finanzjarja taħt il-Pakkett tal-Irkupru Ekonomiku li tammonta għal kważi 4 biljun ewro. Huwa l-akbar ammont li l-UE qatt nefqet fuq l-infrastruttura għall-enerġija.

José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, qal: "Taħt il-Pjan tal-UE għall-Irkupru, niffinanzjaw l-'investiment intelliġenti' – stimolu fuq medda qasira ta' żmien b'għanijiet għaż-żmien fit-tul. L-investiment fl-infrastruttura kruċjali mhux biss jagħti spinta lill-ekonomija u lill-impjiegi, iżda se jgħin biex jiżgura li d-djar taċ-ċittadini jkollhom it-tisħin u l-elettriku anki meta jkun hemm tfixkil fil-provvista. Tgħallimna l-lezzjonijiet mill-aħħar kriżi tal-gass, u għalhekk iddeċidejna li nallokaw assistenza finanzjarja maġġuri lill-proġetti ġodda tal-enerġija tal-infrastruttura."

Günther Oettinger, Kummissarju Ewropew responsabbli għall-Enerġija, qal: "Qatt qabel ma l-Kummissjoni ftiehmet dwar għadd daqshekk importanti ta' proġetti tal-enerġija. Għażilna proġetti ewlenin li se jgħinu fil-ħolqien ta' netwerk tal-enerġija integrat fl-Ewropa li jiżgura flussi flessibbli tal-enerġija minn fruntiera għall-oħra tal-Istati Membri. L-għanijiet tal-klima u tal-enerġija tal-Ewropa jeħtieġu investimenti kbar u riskjużi fl-infrastruttura bi żminijiet twal biex wieħed jara r-rendiment tagħhom. Il-problema hija li, fil-klima eknomika tal-lum, proġetti bħal dawn jissograw jiddewmu. Dan hu l-waqt fejn l-Ewropa jista' jkollha sehem importanti f'li żżomm dawn il-proġetti għaddejjin."

Id-deċiżjoni tal-lum tal-Kummissjoni tagħti EUR 910 miljun għal 12-il proġett tal-interkonnessjoni elettrika u EUR 1 390 miljun għal 31 proġett ta' netwerks ta' pajpijiet għall-gass. Il-proġetti magħżula llum se jgħinu fit-twassil ta' proġetti kbar tal-investiment li kienu qed jissograw demwien maġġuri minħabba r-reċessjoni ekonomika. Permezz tal-kofinanzjament ta' dawn il-proġetti sa 50 %, il-kontribut tal-UE se jgħin biex jimmobilta sa EUR 22 biljun f'investiment tas-settur privat. It-2.3 biljun ewro se jingħataw lill-iżviluppaturi tal-proġetti tul it-18-il xahar li ġejjin.

Il-proġetti tal-infrastruttura tal-gass u tal-elettriku magħżula jirriflettu l-prijoritajiet tal-enerġija tal-UE. Dawn jinkludu l-ħtieġa ta' interkonnessjoni aħjar tal-Istati Membri kollha tal-UE u t-tnaqqis tal-iżolament ta' partijiet aktar imbiegħda, bħat-tliet Stati Baltiċi, l-Irlanda u Malta. Jikkonfermaw ukoll il-ħtieġa għal sikurezza akbar tal-provvisti tal-gass bis-saħħa tal-appoġġ ta' proġetti tal-fluss invers f'disa' Stati Membri u l-proġetti Nabucco u Galsi biex jiddiversifikaw l-importazzjonijiet tal-gass.

Dawn l-investimenti se jgħinu fl-istimolu tal-impjiegi u se jiżguraw is-sopravivenza ta' bosta negozji żgħar fl-industriji tal-kostruzzjoni u tas-servizzi. Dawn se jagħmlu l-provvisti tal-enerġija aktar affidabbli għal miljuni ta' nies, l-aktar fil-każ ta' kriżi fil-provvista.

Sfond

F'Marzu 2009, l-UE warrbet EUR 3.98 biljun biex tgħin l-irkupru eknomiku Ewropew.

Bil-Proġetti tal-Qbid tal-Karbonju u tar-Riħ Lil Hinn Mix-Xtut, li l-Kummissjoni qablet li tappoġġahom fid-9 ta' Diċembru 2009, il-baġit għall-proġetti tal-enerġija fil-Programm Ewropew tal-Irkupru għall-enerġija huwa 97 % marbut.

Il-Kummissjoni se tirrapporta lill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2010.

Il-lista sħiħa tal-proġetti hija mehmuża ma' din l-istqarrija għall-istampa.

Għal iktar tagħrif:

IP/09/1896: Il-Kummissjoni tapprova EUR 1.5 biljun għal 15-il proġett CCS u ta' enerġija mir-riħ lil hinn mix-xatt biex isostnu l-irkupru ekonomiku Ewropew

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar