Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Briuselis, 2010 m. kovo 4 d.

Ekonomikos atsigavimas. Antroji 4 milijardų eurų priemonių rinkinio dalis skiriama 43 vamzdynų ir elektros energijos projektams

Šiandien Europos Komisija išrinko 43 svarbiausius energetikos projektus, kuriuos įgyvendinant bus ypač prisidedama prie ES ekonomikos atsigavimo, o sukūrus tarpvalstybinę infrastruktūrą bus padidintas energijos tiekimo saugumas. Pagal šiandienos sprendimą Komisija skirs 2,3 mlrd. EUR 31 su dujomis ir 12 su elektros energija susijusiems projektams. Tai antrasis finansavimo sprendimas pagal Ekonomikos atkūrimo priemonių rinkinį, kurį sudaro beveik 4 mlrd. EUR. Tai didžiausia suma, kurią ES yra kada nors skyrusi energetikos infrastruktūrai.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Vykdydami ES ekonomikos atkūrimo planą finansuojame toliaregiškas investicijas – tai trumpalaikės paskatos, orientuotos į ilgalaikius tikslus. Investuodami į svarbiausią infrastruktūrą ne tik suteiksime postūmį ekonomikai ir užimtumui, bet ir galėsime užtikrinti, kad piliečių namai būtų šildomi ir apšviečiami net ir sutrikus tiekimui. Neseniai vykusi dujų krizė mums buvo gera pamoka ir viena iš priežasčių, kodėl nusprendėme skirti tokią didelę finansinę paramą naujiems energetikos infrastruktūros projektams.“

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Komisija pirmą kartą sutiko tokią didelę sumą skirti energetikos projektams. Pasirinkome svarbiausius projektus, kuriuos vykdant Europoje bus sukurtas integruotesnis energetikos tinklas ir užtikrintas lankstus energijos tiekimas tarp valstybių narių. Europos energetikos ir klimato kaitos srities tikslams pasiekti reikia didelių ir rizikingų investicijų į infrastruktūrą, o jos atsipirks tik per ilgą laikotarpį. Tačiau esant dabartinei ekonominei situacijai kyla pavojus, kad tokie projektai bus atidėti. Štai čia Europa gali atlikti svarbų vaidmenį ir padėti vykdyti šiuos projektus.“

Remiantis šiandienos Komisijos sprendimu 12 elektros tinklų jungčių projektų bus skirta 910 mln. EUR, o 31 dujotiekių projektui – 1 390 mln. EUR. Vykdant šiandien atrinktus projektus bus galima įgyvendinti svarbiausius investicinius projektus, kurie dėl ekonomikos sulėtėjimo galėjo gerokai vėluoti. Dalies šių projektų ES bendrojo finansavimo įnašas kai kuriais atvejais sieks net 50 proc., tad tai padės pritraukti iki 22 mlrd. EUR privataus sektoriaus investicijų. Per ateinančius 18 mėnesių projektų rengėjams bus skirta 2,3 mlrd. EUR.

Pasirinkti elektros ir dujų infrastruktūros projektai atspindi ES energetikos srities prioritetus. Tai poreikis geriau sujungti visas ES valstybes nares ir mažinti atokesnių šalių, tokių kaip trys Baltijos valstybės, Airija ir Malta, izoliaciją. Remiant dujų transportavimo priešinga kryptimi devyniose valstybėse narėse projektus ir projektus „Nabucco“ ir „Galsi“, kuriais siekiama įvairinti dujų importą, akcentuojamas didesnio dujų tiekimo patikimumo poreikis.

Investicijomis bus paskatintas užimtumo augimas ir užtikrintas daugelio mažų statybos ir paslaugų įmonių išlikimas. Milijonams žmonių energijos tiekimas taps patikimesnis, ypač ištikus tiekimo krizei.

Pagrindiniai faktai

2009 m. kovą Europos ekonomikos atsigavimui paremti ES skyrė 3,98 mlrd. EUR.

Įskaitant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, taip pat jūros vėjo energijos projektus, kuriuos Komisija sutiko remti 2009 m. gruodžio 9 d., jau įsipareigota dėl 97 proc. energetikos projektams pagal Europos energetikos gaivinimo programą numatyto biudžeto.

Ataskaitą Europos Vadovų Tarybai Komisija pateiks 2010 m. kovo mėn.

Išsamus projektų sąrašas pridedamas prie šio pranešimo spaudai.

Daugiau informacijos

IP/09/1896: Siekdama paremti ekonomikos atsigavimą, Komisija sutiko skirti daugiau kaip 1,5 mlrd. EUR penkiolikai anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir jūros vėjo energijos projektų

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

ip/10/373

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar