Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Bryssel 4. maaliskuuta 2010

Elvytyspaketti: toinen erä 4 miljardin euron rahoituspaketista kaasuputki- ja sähköhankkeille

Euroopan komissio valitsi tänään 43 tärkeää energiahanketta, jotka tulevat myötävaikuttamaan merkittävästi EU:n talouden toipumiseen samalla kun energiahuoltomme tulee varmemmaksi maiden rajojen yli ulottuvan infrastruktuurin ansiosta. Komissio myönsi tämänpäiväisellä päätöksellä 2,3 miljardia euroa 31 kaasuputkihankkeelle ja 12:lle sähköalan hankkeelle. Tämä on toinen rahoituspäätös lähes 4 miljardin euron elvytyspaketissa. Summa on suurin, joka EU:ssa on koskaan käytetty energiainfrastruktuuriin.

”EU:n elvytyssuunnitelmassa rahoitetaan älykkäitä investointeja – lyhyen aikavälin kannustuksella tähdätään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Kun investoidaan keskeiseen infrastruktuuriin, talous ja työllisyys saavat potkua, mutta siten varmistetaan myös, että ihmisillä on kotona lämmitys ja sähkö silloinkin kun energiantoimitukset kangertelevat. Olemme ottaneet oppia hiljattaisesta kaasukriisistä, mikä on yksi syy siihen, että päätimme antaa huomattavaa taloudellista tukea uusiin energiainfrastruktuurihankkeisiin”, totesi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

”Koskaan ei komissio ole sopinut näin suuresta summasta energiahankkeisiin. Olemme valinneet keskeisiä hankkeita, joiden avulla Eurooppaan luodaan yhtenäisempi energiaverkko, jonka ansiosta energiantoimitukset jäsenvaltioiden rajojen yli tapahtuvat joustavasti. Euroopan energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää suuria ja riskialttiita infrastruktuuri-investointeja, joista saadaan tuottoa vasta pitkän ajan päästä. Ongelmana on, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaarana, että sellaiset hankkeet viivästyvät. Tämä on hetki, jolloin Euroopan toimet näiden hankkeiden pitämiseksi käynnissä ovat ratkaisevia”, sanoi puolestaan energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger.

Tämänpäiväisellä komission päätöksellä myönnetään 12:lle sähköverkkojen yhteenliittämishankkeelle 910 miljoonaa euroa ja 31 kaasuputkihankkeelle 1 390 miljoonaa euroa. Tänään valitut hankkeet ovat tärkeitä investointihankkeita, jotka olivat vaarassa viivästyä talouslaman johdosta. Antamalla jopa 50 prosenttia yhteisrahoitusta osalle näistä hankkeista EU auttaa hankkimaan jopa 22 miljardia euroa investointeja yksityissektorilta. Myönnetyt 2,3 miljardia euroa annetaan hankkeiden toteuttajille seuraavien 18 kuukauden aikana.

Valitut sähkö- ja kaasuinfrastruktuurihankkeet osoittavat, mitkä ovat Euroopan keskeiset tavoitteet energia-alalla. Niitä ovat muun muassa EU:n jäsenvaltioiden energiaverkkojen parempi liittäminen toisiinsa ja syrjäisempien alueiden, kuten kolmen Baltian maan, Irlannin ja Maltan eristyneisyyden lieventäminen. Ne osoittavat myös, että kaasun toimitusvarmuutta on parannettava, minkä vuoksi tuetaan takaisinvirtaushankkeita 9 jäsenvaltiossa sekä Nabucco- ja Galsi-hankkeita kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi.

Nämä investoinnit lisäävät osaltaan työpaikkoja ja auttavat monia pieniä rakennus- ja palvelualojen yrityksiä selviämään. Ne tekevät energiatoimitukset joustavammiksi miljoonille ihmisille erityisesti toimitusvaikeuksien sattuessa.

Taustaa

EU varasi vuoden 2009 maaliskuussa 3,98 miljardia euroa Euroopan talouden elvyttämiseen.

Komissio myönsi 9. joulukuuta 2009 tukea hiilen talteenotto- ja merituulivoimalahankkeille, joten Euroopan energia-alan elvytysohjelman energiahankkeiden talousarviosta on nyt kiinnitetty 97 prosenttia.

Komissio raportoi edistyksestä maaliskuussa 2010 pidettävälle Eurooppa-neuvostolle.

Täydellinen luettelo hankkeista on tämän lehdistötiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

IP/09/1896: Komissiolta Euroopan talouden elvyttämiseksi 1,5 miljardia euroa merituulivoimaan ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar