Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Brüssel, 4. märts 2010

Majanduse elavdamine: teine osa 4 miljardi euro suurusest rahastamispaketist läheb 43 gaasijuhtme- ja elektriprojektile

Euroopa Komisjon valis täna välja 43 olulist energiaprojekti, mis aitavad märkimisväärselt kaasa ELi majanduse elavdamisele, suurendades samas piiriülese infrastruktuuri loomise teel meie energiavarustuse kindlust. Tänase otsusega eraldab komisjon 2,3 miljardit eurot 31 gaasi- ja 12 elektriprojekti arendamiseks. See on teine rahastamisotsus majanduse elavdamise paketi raames, mille suurus on ligikaudu 4 miljardit eurot. See on suurim summa, mis EL on kunagi energiainfrastruktuurile eraldanud.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso kinnitas: „ELi majanduse elavdamise kava raames rahastame arukaid investeeringuid – lühiajaliste stiimulite loomine, pidades silmas kaugemaid eesmärke. Investeerimine olulise tähtsusega infrastruktuuri annab tõuke majanduse arengule ja hoogustab tööhõivet, kuid see aitab ka tagada, et kodanike kodudes on küte ja elekter ning seda isegi tarnekatkestuste korral. Oleme õppinud hiljutisest gaasikriisist, mis on üks põhjuseid, miks me otsustasime anda mahukat rahalist abi uutele energiainfrastruktuuri projektidele”.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Günther Oettinger ütles: „Kunagi varem ei ole komisjon eraldanud nii suurt summat energiaprojektide arendamiseks. Oleme valinud võtmeprojektid, mis aitavad Euroopas luua integreerituma energiavõrgu, mis tagab paindlikud energiavood liikmesriikide vahel. Euroopa energia- ja kliimaeesmärgid vajavad suuri ja riskantseid infrastruktuuriinvesteeringuid, mille tasuvusaeg on pikk. Probleem on selles, et praeguses majanduskliimas võib selliste projektide elluviimine hilineda. See on hetk, mil Euroopa saab teha palju, et hoida kõnealused projektid „graafikus”.

Komisjoni tänase otsusega eraldatakse 910 miljonit eurot 12 elektrivõrkude vastastikuse sidumise projektile ja 1 390 miljonit eurot 31 gaasijuhtmeprojektile. Täna valitud projektid aitavad ellu viia ulatuslikke investeerimisprojekte, mille rakendamine võis majanduskasvu aeglustumise tõttu oluliselt edasi lükkuda. Kaasrahastades osasid projekte kuni 50 % ulatuses, aitab EL kaasata kuni 22 miljardit eurot erasektori investeeringuid. 2,3 miljardit eurot antakse projektide teostajatele järgneva 18 kuu jooksul.

Valitud elektri- ja gaasiinfrastruktuuri projektid kajastavad ELi prioriteete energia valdkonnas. Need hõlmavad muu hulgas vajadust kõik liikmesriigid vastastikku paremini siduda ja vähendada kaugemate osade (nt kolm Balti riiki, Iirimaa ja Malta) isoleeritust. Samuti kinnitatakse gaasivarustuse suurema kindluse vajadust, toetades vastassuunavoolu projekte üheksas liikmesriigis ning Nabucco ja Galsi projekte, et mitmekesistada gaasi importi.

Kõnealused investeeringud aitavad stimuleerida tööhõivet ning tagada ehituse ja teenuste valdkonnas mitme väikeettevõtja ellujäämise. Investeeringud muudavad energiatarned kindlamaks miljonite inimeste jaoks eelkõige tarnekriiside korral.

Taust

2009. aasta märtsis eraldas EL 3,98 miljardit eurot, et aidata kaasa Euroopa majanduse elavdamisele.

Koos CO2 kogumise ja avamere tuuleenergia projektidega, mille toetamises leppis komisjon kokku 9. detsembril 2009, on Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava energiaprojektide eelarvest kasutatud 97 %.

Komisjon esitab 2010. aasta märtsis Euroopa Ülemkogule aruande.

Projektide täielik loetelu on lisatud käesolevale pressiteatele.

Lisateave:

IP/09/1896: Komisjon eraldab üle 1,5 miljardi euro Euroopa majanduse elavdamiseks, kiites heaks 15 süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning avamere tuuleenergeetika projekti.

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar