Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Bruxelles, den 4. marts 2010

Økonomisk genopretning: Anden del af støttepakken på 4 mia. EUR går til 43 rørlednings- og elprojekter

Europa-Kommissionen udvalgte i dag 43 større energiprojekter, som vil bidrage betydeligt til den økonomiske genopretning i EU, samtidig med at de øger vores energiforsyningssikkerhed ved at etablere infrastruktur på tværs af landegrænser. Kommissionen tildeler med de afgørelser, som er truffet i dag, 2,3 mia. EUR til 31 gasprojekter og 12 elprojekter. Dette er den anden finansielle afgørelse inden for den økonomiske genopretningsplan, der beløber sig til næsten 4 mia. EUR. Det er det største beløb, som EU hidtil har afsat til energiinfrastruktur.

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtalte: "Inden for rammerne af EU's genopretningsplan finansierer vi «intelligente investeringer» – en stimulans på kort sigt, der er målrettet langsigtede mål. Investering i infrastruktur af central betydning vil ikke alene sætte skub i økonomi og beskæftigelse, men vil også bidrage til at sikre husholdningerne opvarmning og elektricitet – selv i tilfælde af forsyningsafbrydelser. Vi har lært af erfaringerne fra den nylige gaskrise, som er en af årsagerne til, at vi besluttede at yde en betydelig finansiel bistand til nye energiinfrastrukturprojekter".

Günther Oettinger, kommissær med ansvar for energipolitik, udtalte: "Aldrig før er Kommissionen blevet enige om at afsætte et så betragteligt beløb til energiprojekter. Vi har udvalgt projekter af stor betydning, som vil bidrage til at skabe et mere integreret energinet i EU og sikre fleksible energistrømme på tværs af medlems­staternes grænser. EU's energi- og klimamål stiller krav om betydelige infrastruktur­investeringer med høj risiko og lang tilbagebetalingstid. Problemet er, at sådanne projekter risikerer at blive udskudt i den aktuelle økonomiske situation. Dette er et tidspunkt, hvor EU kan spille en betydelig rolle med hensyn til at holde disse projekter på sporet."

Med den afgørelse, som Kommissionens har vedtaget i dag, tildeles 910 mio. EUR til 12 projekter om sammenkobling af elnet og 1 390 mio. EUR til 31 gasrørlednings­projekter. De udvalgte projekter vil bidrage til at realisere væsentlige investerings­projekter, som var i fare for at blive forsinket betydeligt som følge af den økonomiske afmatning. Ved at samfinansiere dele af disse projekter med op til 50 % vil EU's bidrag medvirke til at skabe en løftestangsvirkning på op til 22 mia. EUR for den private sektors investeringer. De 2,3 mia. EUR vil blive tildelt projektudviklere i løbet af de kommende 18 måneder.

De udvalgte el- og gasinfrastrukturprojekter afspejler EU's prioriteter på energi­området. Disse omfatter behovet for en bedre sammenkobling af EU's medlems­stater og behovet for at mindske afsidesliggende områders isolation, eksempelvis Baltikum, Irland og Malta. De fastslår også behovet for større gasforsynings­sikkerhed ved at støtte projekter, der gør det muligt at vende gasstrømmen i 9 medlemsstater, samt Nabucco- og Galsi-projekterne med henblik på at diversificere importen af naturgas.

Disse investeringer vil bidrage til at fremme beskæftigelsen og sikre mange små virksomheders overlevelse inden for bygge- og servicesektorerne. De vil gøre energiforsyningen mere pålidelig for millioner af mennesker – især hvis der opstår en krise i energiforsyningen.

Baggrund

I marts 2009 afsatte EU 3,98 mia. EUR til at bistå med den økonomiske genopretning i EU.

Med de projekter om kulstofopsamling og offshorevindenergi, som Kommissionen indvilgede i at støtte den 9. december 2009, er 97 % af budgettet til energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning afsat.

Kommissionen vil forelægge Det Europæiske Råd en rapport i marts 2010.

Den samlede liste over projekter er vedlagt denne pressemeddelelse.

Yderligere oplysninger:

IP/09/1896: Kommissionen godkender over 1,5 mia. EUR til 15 projekter om kulstofopsamling og -binding og offshorevindenergi for at støtte den økonomiske genopretning i Europa.

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar