Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

V Bruselu dne 4. března 2010

V rámci oživení hospodářství je druhá část balíčku v celkové výši 4 miliard eur přidělena 43 projektům v oblasti výstavby plynovodů a elektrizačních soustav

Evropská komise dnes vybrala 43 velkých projektů v oblasti energetiky, které výrazným způsobem přispějí k oživení hospodářství v EU. Zároveň zvýší bezpečnost dodávek energie tím, že vytvoří přeshraniční infrastrukturu. Dnešním rozhodnutím Komise přiděluje 2,3 miliardy EUR 31 projektům v oblasti výstavby plynovodů a 12 projektům v oblasti výstavby elektrizačních soustav. Jde o druhé finanční rozhodnutí v rámci balíčku hospodářského oživení, který dosahuje výše téměř 4 miliard EUR, přičemž se jedná o největší částku, kterou EU kdy vydala na energetickou infrastrukturu.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „V rámci Plánu evropské hospodářské obnovy financujeme tzv. chytré investice neboli krátkodobý stimul zaměřený na dlouhodobé cíle. Investice do klíčové infrastruktury nejen podpoří hospodářství a zaměstnanost, ale také pomohou zajistit, aby domácnosti měly topení a elektřinu i v případě, že dojde k přerušení dodávek. Poučili jsme se z nedávné plynové krize, která je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli přidělit značné finanční prostředky novým projektům v oblasti energetické infrastruktury.“

Günther Oettinger, evropský komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „Komise dosud nikdy neschválila tak významnou částku na projekty v oblasti energetiky. Vybrali jsme klíčové projekty, které pomohou vytvořit integrovanější energetickou síť v Evropě a zajistí flexibilní toky energie přes hranice členských států. Evropské cíle v oblasti energetiky a klimatu si vyžadují velké a rizikové investice do infrastruktury s dlouhou dobou návratnosti. Problém je v tom, že v současné hospodářské situaci existuje riziko, že tyto projekty budou zdrženy. V tomto okamžiku může Evropa hrát důležitou roli ve zdárném pokračování těchto projektů“.

Dnešním rozhodnutím Komise přiděluje 910 milionů EUR 12 projektům v oblasti propojení elektrizačních soustav a 1 390 milionů EUR 31 projektům v oblasti výstavby plynovodů. Dnes vybrané projekty pomohou s provedením velkých investičních projektů, u kterých z důvodu zpomalení hospodářského růstu existovalo riziko velkého zdržení. Spolufinancováním částí těchto projektů až do výše 50 % pomůže příspěvek EU zajistit až 22 miliard EUR investic ze soukromého sektoru. Během příštích 18 měsíců bude částka ve výši 2,3 miliardy EUR přidělena navrhovatelům projektů.

Vybrané projekty týkající se elektrizační a plynárenské infrastruktury odrážejí priority EU v oblasti energetiky. Těmi jsou potřeba lepšího propojení všech členských států EU a snížení izolovanosti vzdálenějších oblastí, jako jsou tři pobaltské státy, Irsko a Malta. Potvrzují také potřebu vyšší bezpečnosti dodávek plynu tím, že podporují projekty zpětného toku v 9 členských státech a projekty Nabucco a Galsi za účelem diverzifikace dovozu plynu.

Tyto investice pomohou stimulovat zaměstnanost a zajistí zachování mnoha malých podniků v odvětví stavebnictví a služeb. Díky nim budou pro miliony lidí dodávky energie spolehlivější, a to zejména dojde-li ke krizi dodávek.

Souvislosti

V březnu 2009 EU vyhradila 3,98 miliardy EUR, jejichž účelem je napomoci oživení evropského hospodářství.

Spolu s prostředky na projekty zachycování CO2 a využití větrné energie na moři, jejichž podporu Komise schválila dne 9. prosince 2009, je rozpočet na energetické projekty v rámci Evropského programu oživení energetiky přidělen do výše 97 %.

Komise v březnu 2010 předloží zprávu Evropské radě.

Úplný seznam projektů je přiložen k této tiskové zprávě.

Další informace:

IP/09/1896: Komise schválila přes 1,5 miliardy eur na patnáct projektů v oblasti CCS a výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři s cílem podpořit hospodářské oživení v Evropě

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar