Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/226

Bryssel 3. maaliskuuta 2010

EU Pilot – nopeita vastauksia kansalaisten ja yritysten kanteluihin

Euroopan komissio esitteli tänään EU Pilot ‑hankkeen toimintaa käsittelevän ensimmäisen arviointikertomuksensa. Hankkeen tavoitteena on auttaa kansalaisia ja yrityksiä kysymyksissä, jotka koskevat EU-lainsäädännön soveltamista. Arviointikertomuksesta ilmenee, että komissio ja 15 jäsenvaltiota työskentelevät lisätäkseen yhteistoimintaansa virallisten rikkomusmenettelyjen vähentämiseksi sekä kansalaisille ja yrityksille annettavien vastausten nopeuttamiseksi.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi asiasta seuraavaa: "Euroopan unionin moitteettoman toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat EU-lainsäädäntöä oikein. EU Pilot luotiin varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset saavat ongelmansa ratkaistua mahdollisimman nopeasti, helposti ja tehokkaasti. EU Pilot on jo osoittanut toimivuutensa selkeiden positiivisten tulosten perusteella, ja siksi ehdotankin, että se otetaan käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa."

Arviointikertomuksen tärkeimmät näkökohdat

Komissio on EU Pilot -hankkeen ensimmäisten 22 toimintakuukauden perusteella tehnyt seuraavia johtopäätöksiä:

Tehokkuus – Komission vakiintuneena käytäntönä on ottaa yhteyttä jäsenvaltioiden viranomaisiin tietojen pyytämiseksi tai ratkaisujen hakemiseksi sekä rikkomusten korjaamiseksi. Näin voidaan saada aikaan nopeampia tuloksia riippumatta siitä, käynnistetäänkö rikkomusmenettely vai ei. Hanke on jo vaikuttanut myönteisesti komission ja osallistujajäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, sillä useimmat jäsenvaltioiden vastaukset saatiin 10 viikon kuluessa, ja komissio katsoo, että 85 % niistä oli hyväksyttäviä. Komissio tarkastelee jokaisen tapauksen tuloksia ja käynnistää tarvittaessa rikkomusmenettelyjä. Helmikuuhun 2010 mennessä viralliseen rikkomusmenettelyyn oli siirretty 40 tapausta.

Yhteistyö – Yksi EU Pilot -hankkeen tärkeistä saavutuksista on ollut aktiivisen yhteyspisteverkoston luominen. Tämä vahvistaa tiedustelujen ja kantelujen käsittelyn valvontaa ja lisää komission ja jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä. Komissio kiittää osallistujajäsenvaltioita näiden hankkeen suhteen tekemistä rakentavista ja myönteisistä huomautuksista.

Syventäminen – Arviointi osoitti myös, että järjestelmän toimintaa voidaan vielä parantaa tulosten nopeuttamiseksi ja parantamiseksi. Komissio ja hankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot sitoutuvat parantamaan tapausten käsittelyä ja kehittämään edelleen työskentelymenetelmiä.

Laajentaminen – Komissio aikoo pyytää niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä osallistu EU Pilot -hankkeeseen, liittymään siihen, jotta järjestelmä olisi kattavampi, vaikuttavampi ja kehittämiskelpoisempi.

Arviointikertomuksen liitteenä on komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka sisältää tietoja järjestelmän toiminnasta helmikuuhun 2010 asti.

Asiakirjasta MEMO/10/60 löytyy konkreettisia esimerkkejä siitä, miten EU Pilot on auttanut kansalaisia ja yrityksiä.

Taustaa

Euroopan komissio käsittelee vuosittain suuren määrän tapauksia, jotka koskevat EU-lainsäädännön mahdollista rikkomista. Vuonna 2008 käsittelyyn otettiin 1 627 tapausta (joista 1 407 kantelujen tai komission oman aloitteen perusteella; 220 tapausta otettiin käsittelyyn EU Pilot ‑hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana).

Ajatus EU Pilot -hankkeesta lanseerattiin vuonna 2007 julkaistussa komission tiedonannossa "Tulosten Eurooppa" (KOM(2007) 502). Tiedonannossa todetaan, että EU Pilot ‑hankkeen tarkoituksena on käsitellä kansalaisten ja yritysten tekemiä EU-lainsäädännön oikeaa soveltamista koskevia tiedusteluja ja valituksia. EU Pilot ‑hanketta käytetään, kun asia edellyttää jäsenvaltion selvitystä oikeudellisesta tai tosiasiallisesta asemasta. Jäsenvaltioiden on esitettävä selvityksensä tai ratkaisunsa sekä korjattava EU-lainsäädännön rikkomukset lyhyessä ajassa. Komissio käy läpi kaikki jäsenvaltioiden vastaukset, ja lisätoimia voidaan tarvittaessa toteuttaa EU-lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

EU Pilot on ollut toiminnassa huhtikuusta 2008 alkaen. Seuraavat 15 jäsenvaltiota osallistuvat hankkeeseen vapaaehtoispohjalta: Alankomaat, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Liettua, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta. Helmikuuhun 2010 mennessä, jolloin hanke oli ollut toiminnassa 22 kuukautta, sen puitteissa oli käsitelty 723:a tapausta. Hanketta on määrä arvioida seuraavan kerran vuonna 2011.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm


Side Bar