Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Bruselj, 2. marca 2010

Komisija najavila predlog o samostojnem odločanju držav članic glede pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO) in potrdila pet sklepov o GSO

Evropska komisija je danes sporočila, da bo do poletja pripravila predlog, ki bo državam članicam omogočal več svobode pri odločanju o pridelavi gensko spremenjenih organizmov. Poleg tega je Komisija v skladu s trenutno veljavnim pravnim okvirom, kot sta ga določila Svet in Evropski parlament, danes sprejela dva sklepa o gensko spremenjenem krompirju amflora. S prvim je bila odobrena pridelava amflore v EU za industrijske namene, drugi pa zadeva uporabo stranskih proizvodov, ki izhajajo iz pridobivanja škroba iz amflore, v krmi. Komisija je danes sprejela tudi tri sklepe o dajanju na trg proizvodov iz treh sort gensko spremenjene koruze za uporabo v živilih in krmi, ne pa za pridelavo. Vseh pet odobritev je bilo skrbno preučenih, pri čemer so bili vsi pomisleki glede prisotnosti označevalnega gena, odpornega proti antibiotikom, celovito obravnavani. Sklep o odobritvi pridelave amflore temelji na velikem obsegu zanesljivih znanstvenih dognanj in pomeni zaključek procesa, ki se je začel januarja 2003 na Švedskem.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je ob tem dejal: „Pri inovativnih tehnologijah bo moje glavno vodilo odgovorna inovativnost. Po izčrpnem in natančnem pregledu petih nerešenih zahtevkov za GSO sem zaključil, da ni več dodatnih znanstvenih vprašanj, ki bi jih bilo treba raziskati. Vsa znanstvena vprašanja, zlasti tista, povezana z varnostjo, so bila celovito obravnavana. Nadaljnje odlašanje z odobritvijo bi bilo neupravičeno. S sprejetjem teh sklepov Komisija na odgovoren način izpolnjuje svojo nalogo. Ti sklepi temeljijo na številnih ugodnih ocenah varnosti, ki jih je v zadnjih letih izvedla Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Hkrati smo danes začeli razpravo o možnostih združevanja evropskega sistema odobritev s svobodo odločanja držav članic o pridelavi GSO.“

V skladu s političnimi smernicami predsednika Barrosa iz septembra 2009 je bila komisarju Dalliju zaupana naloga, da do poletja pripravi predlog o združevanju evropskega sistema odobritev, ki temelji na znanosti, s svobodo držav članic do odločanja o pridelavi GSO na svojem ozemlju.

Po obsežnem postopku odobritve, ki se je začel leta 2003, in številnih ugodnih znanstvenih mnenjih je Komisija sklenila, da odobri krompir amflora. Ta gensko spremenjeni krompir se bo uporabljal za pridobivanje škroba, ki je primeren za industrijsko uporabo (npr. v proizvodnji papirja). Ta inovativna tehnologija omogoča optimizacijo proizvodnega procesa in prihranek surovin, energije, vode in petrokemikalij.

Sklep določa stroge pogoje pridelave, da po spravilu pridelka gensko spremenjeni krompir ne bi ostajal na poljih in se seme amflore ne bi nenamerno razširilo. Sprejet je bil tudi dopolnilni sklep o uporabi stranskih proizvodov, ki izhajajo iz pridobivanja škroba, v krmi.

Evropska komisija je danes sprejela tudi tri sklepe o uporabi gensko spremenjene koruze MON863xMON810, MON863xNK603 in MON863xMON810xNK603 v živilih in krmi ter o njenem uvozu in predelavi.

EFSA je za navedene tri sorte gensko spremenjene koruze izdala pozitivno mnenje, zanje pa je bil opravljen tudi celoten postopek odobritve, kot je določen v zakonodaji EU. Navedene sorte se pridobijo z običajnim križanjem dveh ali treh gensko spremenjenih sort koruze, in sicer MON863, NK603 in MON810, ki so v EU že odobrene za uporabo v živilih in krmi ter za uvoz in predelavo.

Glede na to, da države članice pri glasovanju v Svetu niso dosegle kvalificirane večine za te sklepe ali proti njim, so bili zahtevki vrnjeni Komisiji v odločanje.

Veliko pozornosti je bilo posvečene ugotavljanju prisotnosti označevalnega gena, odpornega proti antibiotikom, v gensko spremenjenem krompirju in treh sortah koruze. EFSA je to vprašanje preučila in 11. junija 2009 izdala ločeno ugodno mnenje.

Odobritve veljajo za obdobje desetih let.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar