Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Bruxelles, 2 martie 2010

Comisia anunță o viitoare propunere privind libertatea de decizie a statelor membre de a cultiva sau nu OMG‑uri și aprobă 5 decizii privind OMG‑urile

Comisia Europeană și‑a anunțat astăzi intenția de a prezenta până în vară o propunere prin care să se acorde statelor membre o mai mare libertate de a alege atunci când acestea decid dacă să cultive sau nu OMG‑uri. Conform cadrului legislativ din prezent, adoptat de Consiliu și de Parlamentul European, Comisia a adoptat astăzi două decizii privind cartoful Amflora modificat genetic : prima autorizează cultivarea cartofului Amflora în UE în scopuri industriale, iar a doua se referă la utilizarea produselor derivate din amidonul din Amflora ca hrană pentru animale. De asemenea, Comisia Europeană a adoptat astăzi trei decizii privind introducerea pe piață a trei produse din porumb modificat genetic pentru utilizări în alimente și în hrana pentru animale, dar nu și pentru cultivare. Toate cele cinci autorizări au făcut obiectul unei examinări dintre cele mai stricte, asigurându‑se faptul că toate preocupările referitoare la prezența unei gene marker de rezistență la antibiotice au fost pe deplin luate în considerare. Decizia de autorizare a cultivării cartofului Amflora reprezintă finalul unui proces inițiat în Suedia în ianuarie 2003 și este fundamentată pe un volum considerabil de cunoștințe științifice solide.

Comisarul pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a afirmat: „Inovarea responsabilă va fi principiul director după care mă voi orienta atunci când voi avea de‑a face cu tehnologii inovatoare. În urma unei examinări cuprinzătoare și detaliate a celor cinci dosare aflate în așteptare referitoare la OMG‑uri, am observat în mod clar că nu există probleme științifice noi care să necesite o evaluare suplimentară. Toate problemele științifice, în special cele legate de siguranță, au fost pe deplin analizate. Orice amânare ar fi fost pur și simplu nejustificată. Prin luarea acestor decizii, Comisia Europeană își face datoria într‑un mod responsabil. Aceste decizii se bazează pe o serie de evaluări favorabile cu privire la siguranță efectuate de‑a lungul anilor de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). În paralel, am lansat astăzi un proces de reflectare privind modul în care s‑ar putea combina un sistem european de autorizare cu libertatea statelor membre de a decide în ceea ce privește cultivarea OMG‑urilor.”

În conformitate cu orientările politice ale președintelui Barroso din septembrie 2009, comisarul Dalli a fost rugat să prezinte până în vară o propunere care să prevadă modul în care un sistem comunitar de autorizare, fundamentat pe cunoștințe științ ifice, poate fi combinat cu libertatea statelor membre de a decide dacă doresc sau nu să cultive OMG‑uri pe teritoriul lor.

În urma unei proceduri de autorizare cuprinzătoare, care a început în 2003, precum și a unor avize științifice favorabile repetate, Comisia a decis să autorizeze cartoful Amflora. Acest cartof modificat genetic urmează să fie utilizat pentru producția de amidon destinat aplicațiilor industriale (de exemplu la producerea hârtiei). Această tehnologie inovatoare contribuie la optimizarea procesului de producție și la economisirea de materii prime, energie, apă și substanțe chimice derivate din petrol.

Decizia prevede condiții de cultivare stricte pentru a se evita posibilitatea rămânerii cartofilor pe câmp după recoltă și pentru a se asigura faptul că semințele de Amflora nu vor fi diseminate în mod accidental în mediul înconjurător. O autorizație complementară este necesară pentru produsele derivate rezultate din extracția amidonului atunci când acestea sunt utilizate ca hrană pentru animale.

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat astăzi trei decizii de autorizare a porumbului modificat genetic MON863xMON810, MON863xNK603 și MON863xMON810xNK603 pentru utilizări în produse alimentare și în hrana pentru animale, precum și pentru import și prelucrare.

Cele trei produse de porumb modificat genetic au primit un aviz favorabil din partea EFSA și au trecut prin procedura completă de autorizare prevăzută în legislația UE. Acestea sunt obținute prin încrucișarea convențională a două sau trei soiuri de porumb modificat genetic – și anume MON863, NK603 și MON810 – care sunt deja autorizate în UE pentru utilizări în alimente și în hrana pentru animale, precum și pentru import și prelucrare.

Deoarece statele membre nu s-au putut pronunța în Consiliu cu majoritate calificată pentru sau împotriva acestor decizii, dosarele au fost retrimise Comisiei în vederea luării unei decizii.

Prezența unei gene marker de rezistență la antibiotice în cartoful pentru amidon modificat genetic și în cele trei produse de porumb modificat genetic a făcut obiectul celor mai stricte examinări. EFSA a examinat această problemă și a emis un aviz favorabil separat la 11 iunie 2009.

Autorizațiile sunt valabile 10 ani.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar