Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Briuselis, 2010 m. kovo 2 d.

Komisija praneša apie būsimą pasiūlymą dėl valstybių narių pasirinkimo auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) arba jų neauginti ir priima penkis su šiais organizmais susijusius sprendimus

Europos Komisija šiandien pranešė apie savo ketinimą iki vasaros pateikti pasiūlymą, kuriuo valstybėms narėms būtų suteikiama daugiau laisvės sprendžiant, ar auginti GMO. Remdamasi Tarybos ir Europos Parlamento nustatyta galiojančia teisine sistema, Komisija šiandien priėmė du sprendimus dėl genetiškai modifikuotų bulvių „Amflora“: pirmuoju Europos Sąjungoje leidžiama auginti pramonėje naudoti skirtas bulves „Amflora“, o antrasis susijęs su šių bulvių krakmolo šalutinių produktų naudojimu pašarams. Europos Komisija šiandien taip pat priėmė tris sprendimus dėl trijų genetiškai modifikuotų kukurūzų, naudojamų maistui ir pašarams, bet ne auginimui, pateikimo rinkai. Visiems penkiems sprendimams rengtasi itin kruopščiai, kad visi su atsparumo antibiotikams žymimuoju genu susiję nerimą keliantys klausimai būtų visapusiškai išnagrinėti. Sprendimu leisti auginti bulves „Amflora“ baigiamas 2003 m. sausio mėn. Švedijoje prasidėjęs procesas. Jis priimtas remiantis gausiais ir išsamiais moksliniais duomenimis.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys John as Dalli pareiškė: „Atsakingas naujovių diegimas – pagrindinis mano principas taikant pažangiąsias technologijas. Išsamiai ir visapusiškai patikrinus penkis su GMO susijusių dokumentų rinkinius tapo aišku, kad nebėra jokių naujų mokslinių klausimų, kuriuos būtų galima papildomai nagrinėti. Visi moksliniai klausimai, o ypač susiję su sauga, buvo visapusiškai išnagrinėti. Nebėra reikalo delsti. Šiuos sprendimus priimdama Europos Komisija atsakingai atlieka savo darbą. Šie sprendimai grindžiami palankiais Europos maisto saugos tarnybos (EMST) per ilgą laikotarpį atliktais saugos vertinimais. Šiandien taip pat pradėjome svarstyti, kaip suderinti Europos leidimų sistemą su valstybių narių laisve auginti GMO arba jų neauginti.“

Remiantis Komisijos primininko J. M. Barroso 2009 m. rugsėjo mėn. nustatytomis politinėmis gairėmis, Komisijos nario J. Dalli buvo paprašyta iki vasaros pateikti pasiūlymą, kuriame būtų išdėstyta, kaip mokslu paremta Bendrijos leidimų sistema galėtų būti suderinta su valstybių narių laisve apsispręsti, ar jos norėtų savo teritorijoje auginti genetiškai modifikuotas kultūras.

Atsižvelgdama į 2003 m. nustatytą išsamią leidimų išdavimo procedūrą ir į pakartotines palankias mokslines nuomones, Komisija nusprendė suteikti leidimą auginti bulves „Amflora“. Šios genetiškai modifikuotos bulvės turi būti naudojamos pramoniniam (pvz., naudojamam popieriaus pramonėje) krakmolui gaminti. Ši pažangi technologija padeda gerinti gamybos procesą ir taupyti žaliavas, energiją, vandenį ir iš naftos gaunamus cheminius preparatus.

Sprendime nusta tytos griežtos auginimo sąlygos tam, kad, nuėmus derlių, laukuose neliktų genetiškai modifikuotų bulvių ir kad bulvių „Amflora“ sėklos netyčia neišplistų. Krakmolo šalutiniams produktams, jei jie naudojami kaip pašarai, reikalingas papildomas leidimas.

Europos Komisija šiandien taip pat priėmė tris sprendimus leisti naudoti genetiškai modifikuotus MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 kukurūzus maistui ir pašarams ir leisti juos importuoti ir perdirbti.

EMST paskelbė teigiamą nuomonę apie šiuos tris genetiškai modifikuotų kukurūzų produktus, kuriems buvo visapusiškai taikoma ES teisės aktuose nustatyta leidimų suteikimo procedūra. Jie gaminami įprastai kryžminant du arba tris genetiškai modifikuotus MON863, NK603 ir MON810 kukurūzus, kuriuos Europos Sąjungoje jau leidžiama naudoti maistui ir pašarams, importuoti ir perdirbti.

Kadangi Taryboje valstybėms narėms nepavyko nei priimti nei atmesti šių sprendimų kvalifikuota balsų dauguma, klausimas buvo perduotas Komisijai, kad ši priimtų sprendimą.

Genetiškai modifikuotų bulvių krakmole ir trijuose genetiškai modifikuotose kukurūzų produktuose esantis atsparumo antibiotikams žymimasis genas (angl. ARM gene) buvo labai atidžiai ištirtas. EMST išnagrinėjo šį klausimą ir 2009 m. birželio 11 d. pateikė atskirą palankią nuomonę.

Šie leidimai galioja 10 metų.

Daugiau informacijos:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar