Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Bryssel 2. maaliskuuta 2010

Komissio ilmoitti viidestä GMO-päätöksestä sekä tulevasta ehdotuksesta, joka koskee jäsenvaltioiden mahdollisuutta päättää geenimuunneltujen kasvien viljelystä

Euroopan komissio ilmoitti tänään aikomuksestaan tehdä kesään mennessä ehdotus, joka antaa jäsenvaltioille paremmat mahdollisuudet päättää, viljelläänkö niissä geenimuunneltuja kasveja. Neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymien nykyisten oikeudellisten puitteiden mukaisesti komissio hyväksyi tänään kaksi päätöstä, jotka koskevat geenimuunneltua Amflora-perunaa. Toisessa niistä sallitaan Amfloran viljely EU:ssa teollisuuden käyttöön, ja toinen koskee Amfloran tärkkelyksen sivutuotteiden käyttöä rehuna. Lisäksi Euroopan komissio hyväksyi tänään kolme päätöstä, joissa sallitaan kolmen geenimuunnellun maissituotteen markkinoille saattaminen käytettäviksi elintarvikkeena tai rehuna, mutta ei viljelyyn. Kaikki viisi hyväksyntää ovat läpikäyneet erittäin huolellisen tarkastelun, jonka avulla on selvitetty perusteellisesti antibioottiresistenssin merkkigeenin esiintymiseen liittyvät huolenaiheet. Päätös sallia Amfloran viljely saattaa päätökseen Ruotsissa tammikuussa 2003 alkaneen prosessin, ja se perustuu laajaan ja luotettavaan tieteelliseen näyttöön.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli totesi, että hänen johtavana periaatteenaan innovatiivisten teknologioiden suhteen on vastuullinen innovointi. ”Tutkittuani kattavasti ja tarkasti kyseiset viisi GMO-asiakirja-aineistoa, joiden käsittely oli kesken, tulin vakuuttuneeksi siitä, että lisäarviointia vaativia uusia tieteellisiä seikkoja ei enää ollut. Kaikkia tieteelliset kysymykset, etenkin turvallisuuteen liittyvät, oli selvitetty seikkaperäisesti. Asian viivyttämiselle ei yksinkertaisesti ollut perusteita. Kun Euroopan komissio hyväksyy kyseiset päätökset, se hoitaa vastuullisesti tehtävänsä. Päätökset perustuvat lukuisiin myönteisiin turvallisuusarviointeihin, joita Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on vuosien mittaan tehnyt. Olemme samalla käynnistäneet tänään pohdinnan siitä, miten eurooppalaiseen lupajärjestelmään voitaisiin yhdistää jäsenvaltioiden vapaus päättää GMO-viljelystä”, Dalli totesi.

Puheenjohtaja Barroson syyskuussa 2009 esittämien poliittisten suuntaviivojen mukaisesti komissaari Dallia on pyydetty tekemään ennen kesää ehdotus tavasta, jolla voidaan yhdistää tieteeseen perustuva yhteisön lupajärjestelmä ja jäsenvaltioiden vapaus päättää, haluavatko ne kasvattaa GMO-viljelykasveja alueellaan.

Vuonna 2003 käynnistetyn laajan hyväksymismenettelyn ja toistuvasti saatujen myönteisten tieteellisten lausuntojen perusteella komissio päätti hyväksyä Amflora-perunan. Tätä geenimuunneltua perunaa on määrä käyttää teollisuuden sovelluksiin (esim. paperin valmistukseen) sopivan tärkkelyksen tuotantoon. Kyseinen innovatiivinen teknologia tehostaa tuotantoprosessia ja säästää raaka-aineita, energiaa, vettä ja öljypohjaisia kemikaaleja.

Päätöksessä vahvistetaan tiukat viljelyedellytykset, joilla estetään geenimuunneltujen perunoiden jääminen pelloille sadonkorjuun jälkeen ja varmistetaan, että Amfloran siemeniä ei tahattomasti leviä laajemmalle ympäristöön. Lisäksi annetaan täydentävä lupa, joka koskee tärkkelyksen erotuksessa syntyvien sivutuotteiden käyttämistä rehuna.

Euroopan komissio teki tänään myös kolme päätöstä, joissa hyväksytään geenimuunnellut maissit MON863xMON810, MON863xNK603 ja MON863xMON810xNK603 elintarvikkeeksi ja rehuksi sekä tuontiin ja jalostukseen.

EFSA on antanut näistä maissituotteista myönteisen arvioinnin, ja ne ovat käyneet läpi EU:n lainsäädännön mukaisen kattavan hyväksymismenettelyn. Tuotteet on saatu risteyttämällä perinteisesti kahta tai kolmea geenimuunneltua maissia – MON863, NK603 ja MON810 –, jotka on jo hyväksytty EU:ssa elintarvikkeeksi ja rehuksi sekä tuontiin ja jalostukseen.

Koska jäsenvaltiot eivät pystyneet tekemään neuvostossa määräenemmistöpäätöksiä kyseisten päätösten puolesta tai niitä vastaan, asiat siirrettiin takaisin komissiolle päätöksentekoa varten.

Antibioottiresistenssin merkkigeenin esiintymistä geenimuunnellussa tärkkelysperunassa ja mainituissa kolmessa maissituotteessa on tarkasteltu erittäin perusteellisesti. EFSA tutki asiaa, ja antoi siitä myönteisen erillislausunnon 11. kesäkuuta 2009.

Hyväksynnät ovat voimassa 10 vuotta.

Lisätietoja:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar