Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Βρυξέλλες , 2 Μαρτίου 2010

Η Επιτροπή ανακοινώνει επικείμενη πρόταση σχετικά με την επιλογή των κρατών μελών να καλλιεργούν ή όχι ΓΤΟ και εγκρίνει 5 αποφάσεις για τους ΓΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση μέχρι το καλοκαίρι ώστε να έχουν τα κράτη μέλη μεγαλύτερο περιθώριο επιλογής όταν αποφασίζουν αν θα καλλιεργούν ΓΤΟ ή όχι. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο αποφάσεις για τη γενετικώς τροποποιημένη πατάτα Amflora : με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η καλλιέργεια της Amflora στην ΕΕ για βιομηχανική χρήση, και η δεύτερη αφορά τη χρήση των υποπροϊόντων αμύλου της Amflora στις ζωοτροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα τρεις αποφάσεις για τη διάθεση στην αγορά τριών ΓΤ προϊόντων καλαμποκιού για χρήση στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές αλλά όχι για καλλιέργεια. Και για τις πέντε άδειες προηγήθηκε ενδελεχής εξέταση, ώστε να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται πλήρως όλα τα προβλήματα σχετικά με την παρουσία ενός γονιδίου αντοχής στα αντιβιοτικά. Η απόφαση να εγκριθεί η καλλιέργεια της Amflora σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδικασίας που άρχισε στη Σουηδία τον Ιανουάριο του 2 003 και βασίζεται σε σημαντικό όγκο αδιάσειστων επιστημονικών δεδομένων.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και τους καταναλωτές κ.John Dalli σημείωσε: « Η καινοτομία με υπευθυνότητα θα είναι η αρχή που θα με καθοδηγεί στον τομέα των καινοτομικών τεχνολογιών. Ύστερα από μια εξονυχιστική και σε βάθος επανεξέταση των πέντε φακέλων για τους ΓΤΟ που εκκρεμούν, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν νέα επιστημονικά ζητήματα που άξιζαν να αξιολογηθούν περαιτέρω. Όλα τα επιστημονικά ζητήματα, ιδίως αυτά που αφορούν την ασφάλεια, είχαν αντιμετωπιστεί πλήρως. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν απλά αδικαιολόγητη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκπληρώνει το ρόλο της με υπευθυνότητα. Αυτές οι αποφάσεις βασίζονται σε μια σειρά ευνοϊκών αξιολογήσεων για την ασφάλεια, οι οποίες διεξήχθηκαν τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Παράλληλα ξεκινήσαμε σήμερα μια συζήτηση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί το ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης με την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίσουν για την καλλιέργεια των ΓΤΟ

Σύμφωνα με τι ς πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Barroso , το Σεπτέμβριο του 2009, ο Επίτροπος Dalli κλήθηκε να υποβάλει πρόταση μέχρι το καλοκαίρι προτείνοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να συνδυαστεί με την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίσουν αν επιθυμούν ή όχι να αναπτύξουν ΓΤ καλλιέργειες στην επικράτειά τους.

Ύστερα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία χορήγησης αδειών που άρχισε το 2003, και ύστερα από σειρά θετικών επιστημονικών γνωμών, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την Amflora . Αυτή η ΓΤ πατάτα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αμύλου κατάλληλου για βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. παραγωγή χαρτιού). Αυτή η καινοτομική τεχνολογία συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού και πετροχημικών.

Η απόφαση προβλέπει αυστηρές συνθήκες καλλιέργειας , ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα οι ΓΤ πατάτες να παραμείνουν στα χωράφια μετά τη συγκομιδή και να διασφαλιστεί ότι ο σπόρος της Amflora δεν θα διασκορπιστεί κατά λάθος στο ευρύτερο περιβάλλον. Λαμβάνεται μια συμπληρωματική άδεια με σκοπό να καλυφθούν τα προϊόντα που προέρχονται από την εξαγωγή αμύλου όταν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα τρει ς αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται το ΓΤ καλαμπόκι MON 863 xMON 810, MON 863 xNK 603, MON 863 xMON 810 xNK 603, για χρήσεις στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές καθώ ς και η εισαγωγή και η μεταποίησή του .

Τα τρία προϊόντα από ΓΤ καλαμπόκι έλαβαν θετική γνώμη από την ΕΑΑΤ και ακολούθησαν την πλήρη διαδικασία αδειοδότησης που ορίζεται στη νομοθεσία τη ΕΕ . Παράγονται από συμβατική διασταύρωση δύο ή τριών ΓΤ καλαμποκιών –συγκεκριμένα τα MON 863, NK 603 και MON 810- τα οποία έχουν ήδη λάβει άδεια στην ΕΕ για χρήσεις στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθώς και για εισαγωγή και μεταποίηση.

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν αποφάνθηκαν, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υπέρ ή κατά αυτών των αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, οι φάκελοι εστάλησαν πίσω στην Επιτροπή για απόφαση.

Η παρουσία ενός γονιδίου αντοχής στα αντιβιοτικά στο ΓΤ άμυλο πατάτας και στα τρία ΓΤ προϊόντα καλαμποκιού εξετάστηκαν ενδελεχώς. Η ΕΑΑΤ εξέτασε αυτό το ζήτημα και εξέδωσε χωριστή θετική γνώμη στις 11 Ιουνίου 2009.

Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια .

Για περισσότερες πληροφορίες :

MEMO/10/58

http :// ec.europa . eu / food / food / biotechnology / index _ en . htm


Side Bar