Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 218

Bruselj, 2. marca 2010

Telekomunikacije: posvetovanje o prihodnjih univerzalnih storitvah v digitalni dobi

Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje na temo, kako čim bolje zagotoviti, da bodo osnovne telekomunikacijske storitve dostopne vsem državljanom EU. Veljavni predpisi EU o obveznosti telekomunikacijskih operaterjev glede zagotavljanja univerzalnih storitev so nastali leta 2002 in evropskim državljanom zagotavljajo dostop do javnih telefonskih omrežij in storitev, kot so enostavni dostop do interneta. Posvetovanje, ki se je začelo danes, naj bi pokazalo, ali je treba te predpise in opredelitve univerzalnih storitev posodobiti in jih prilagoditi na digitalno dobo, ter ali naj se med univerzalne storitve šteje tudi širokopasovni dostop. Odziv potrošnikov, zainteresiranih strani iz industrijskega sektorja in političnih strokovnjakov bo Komisiji v pomoč pri odločitvi, ali naj do konca leta 2012 predstavi nove zakonodajne predloge o obveznostih zagotavljanja univerzalnih storitev. Posvetovanje bo trajalo do 7. maja 2010.

Komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je dejala: „S tem posvetovanjem naj bi ugotovili, ali je treba posodobiti predpise, da bodo vsi državljani EU imeli dostop do osnovnih telekomunikacijskih storitev, tudi do hitrega interneta. Ker se trg in tehnologija razvijata zelo hitro, moramo zagotoviti, da nihče ne bo izključen iz digitalne družbe“.

Komisija proučuje, ali je treba posodobiti predpise, napisane pred 10 leti, ki ljudem v podeželskih ali odmaknjenih okoljih oziroma tistim z nizkimi dohodki omogočajo cenovno sprejemljiv dostop do telefonskih omrežij in interneta. Trenutno veljavni predpisi omogočajo vsem državljanom EU, da se priključijo na javna omrežja in uporabljajo javne telefonske storitve za opravljanje klicev, pošiljanje faksov ali dostop do interneta. Ti predpisi obenem zagotavljajo tudi dostopnost imeniških storitev in imenikov, javnih telefonskih govorilnic in posebne opreme za invalidne osebe.

Komisija naproša za mnenja o naslednjih ključnih temah:

  • Osnovni pojem univerzalne storitve: zdajšnji pojem univerzalnih storitev je veljal za tradicionalne govorne telekomunikacijske storitve. Ali je tak pristop v današnjem dinamičnem in digitalnem okolju še smiseln? Kako naj zagotovimo, da bodo ljudje v podeželskih ali odmaknjenih okoljih oziroma tisti z nizkimi dohodki imeli dostop do osnovnih telekomunikacijskih storitev in možnost njihove uporabe?

  • Širokopasovni dosto p : dobra širokopasovna pokritost je bistvenega pomena za rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi, a kljub temu 23 % ljudi v podeželskih območjih še vedno nima dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežij. Ali lahko s pomočjo načel univerzalnih storitev dosežemo cilj EU o „širokopasovnem dostopu za vse“ ali pa bi bila bolj učinkovita konkurenca na odprtih trgih telekomunikacij ali kaka druga politična možnost?

  • Nacionalna prožnost in usklajen pristop EU: stanje razvoja telekomunikacijskih trgov, razpoložljivost širokopasovnega dostopa, prevzem s strani potrošnikov in odziv vlad na t.i. „digitalno ločnico“ (tj. ločnico med delom prebivalstva, ki ima dostop do interneta in drugih digitalnih tehnologij, ter ostalim prebivalstvom, ki tega nima) se lahko med posameznimi državami zelo razlikujejo. Kakšno je pravo ravnotežje med usklajenim odgovorom na ravni EU in potrebo po nacionalni prožnosti?

  • Financiranje: Kako naj se v prihodnosti financirajo univerzalne storitve? Ali naj sektor telekomunikacij pomaga financirati splošno širokopasovno pokritost ali naj se zato uporabijo javna sredstva, saj imajo koristi tudi drugi gospodarski sektorji in celotna družba?

Komisija bo 30. marca 2010 v Bruslju organizirala javno delavnico, kjer bodo lahko potrošniki, zainteresirane strani iz industrijskega sektorja, politični strokovnjaki in drugi zainteresirani udeleženci izmenjali svoja mnenja. Posvetovanje bo zaključeno 7. maja 2010, Komisija pa bo rezultate predstavila v sporočilu. Na podlagi tega bo lahko še pred koncem leta 2010 podala zakonodajne predloge.

Ozadje

Obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev je bila uvedena v poznih 90-ih letih v času liberalizacije telekomunikacijskega sektorja, in je delovala kot varnostni mehanizem v primerih, ko trg sam ne more zagotoviti osnovnih storitev. Spremljajoči cilj je bil preprečiti socialno izključenost in zagotoviti ljudem v podeželskih ali odmaknjenih okoljih oziroma tistim z nizkimi dohodki cenovno sprejemljiv dostop do osnovnih in nujnih telekomunikacijskih storitev.

Po veljavnih predpisih EU (v skladu z direktivo EU o univerzalni storitvi iz leta 2002) morajo države članice državljanom omogočiti, da se priključijo na javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji in imajo dostop do javnih telefonskih storitev za prenos glasu in podatkov ter funkcionalen dostop do interneta. Direktiva od držav članic zahteva tudi zagotovitev dostopa do imeniških storitev in imenikov, javnih telefonov in sprejetje posebnih ukrepov za potrošnike invalide. Komisija vsake 3 leta pregleda področje uporabe direktive o univerzalni storitvi (glej IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Pred tem posvetovanjem je bila med pogajanji o telekomunikacijskem svežnju leta 2009 sprejeta deklaracija Evropske komisije o univerzalnih storitvah ( MEMO/09/513 ), naslovljena na Evropski parlament, leta 2008 pa je bil opravljen drugi pregled obsega obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Povezave:

Dokumenti z javnega posvetovanja Komisije, vključno z informacijami o javni obravnavi, so na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm .


Side Bar