Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 218

Brussel , 2 maart 2010

Telecommunicatie: raadpleging over de toekomst van de universele dienst in het digitale tijdperk

D e Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een openbare raadpleging over wat de beste aanpak is om ervoor te zorgen dat basistelecommunicatiediensten beschikbaar zijn voor alle EU-burgers. De huidige EU-voorschriften inzake universele dienstverplichtingen op telecommunicatiegebied dateren van 2002 en garanderen Europeanen toegang tot openbare telefoonnetwerken en diensten zoals basistoegang tot het internet. Met de vandaag gestarte raadpleging wil men onderzoeken of deze voorschriften en definities inzake de universele dienst moeten worden aangepast aan het digitale tijdperk en met name of zij moeten worden uitgebreid tot breedbandtoegang. Aan de hand van reacties van consumenten, belanghebbenden uit de bedrijfstak en beleidsdeskundigen wil de Commissie nagaan of zij tegen eind 2010 nieuwe voorstellen op tafel moet leggen voor wetgeving inzake universeledienstverplichtingen op telecommunicatiegebied. De raadpleging zal op 7 mei 2010 worden afgesloten.

Neelie Kroes, Europees commissaris voor de digitale agenda verkla arde: "Deze raadpleging zal ons helpen na te gaan of we deze voorschriften moeten aanpassen om te maken dat alle EU-burgers toegang hebben tot essentiële communicatiediensten, met inbegrip van snel internet. Markten en technologie ontwikkelen zich zo snel dat we ervoor moeten zorgen dat niemand wordt uitgesloten van de digitale maatschappij".

De Commissie onderzoekt of een aanpassing noodzakelijk is van de voorschriften die 10 jaar geleden werden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat mensen die op het platteland en in afgelegen gebieden wonen of mensen met een laag inkomen betaalbare toegang hebben tot telefoon en internet. De bestaande voorschriften garanderen EU-burgers een aansluiting op het openbare netwerk zodat zij gebruik kunnen maken van openbare telefoondiensten om te telefoneren, faxen te versturen of toegang kunnen krijgen tot het internet. Zij zorgen er ook voor dat telefooninlichtingendiensten en –gidsen, openbare telefoons en speciale hulp voor mensen met een handicap beschikbaar zijn.

De Commissie wil graag mening en horen over de volgende punten:

  • Het basisconcept van de universele dienst : het huidige concept van de universele dienst was bedoeld voor traditionele, op spraak gebaseerde telecommunicatiediensten, maar is deze aanpak nog steeds zinvol in de huidige digitale technologische omgeving ? Welk beleid moeten we voeren om ervoor te zorgen dat consumenten in afgelegen en plattelandsgebieden of mensen met een laag inkomen toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van basistelecommunicatiediensten?

  • Br eedband : Ruime breedbanddekking is cruciaal voor de bevordering van groei en werkgelegenheid in Europa. 23% van de bevolking in plattelandsgebieden heeft echter geen toegang tot vaste breedbandnetwerken. Moet het beginsel van de universele dienst ertoe bijdragen dat de door de EU nagestreefde "breedband voor iedereen" wordt verwezenlijkt of zijn mededinging op de open telecommunicatiemarkt of andere beleidsopties meer doelmatig?

  • National e flexibiliteit en een gecoördineerde EU-aanpak : de stand van de ontwikkeling van de telecommunicatiemarkten, de beschikbaarheid van breedband, het succes bij de consument en de respons van de overheid op de zogenaamde "digitale kloof" (d.w.z. de kloof tussen bevolkingsgroepen die wel en die niet toegang hebben tot het internet en andere digitale technologieën) kunnen van land tot land sterk uiteenlopen. Wat is het juiste evenwicht tussen een gecoördineerde EU-respons en de noodzaak van nationale flexibiliteit ?

  • Financi ering : Hoe moet de universele dienst in de toekomst worden gefinancierd? Moet de telecommunicatiesector een financiële bijdrage leveren om te zorgen voor universele breedbanddekking of moet de overheid in de buidel tasten omdat de voordelen ook voelbaar zijn in andere economische sectoren en de samenleving als geheel?

Op 30 maart 2010 organiseert d e Commissie een openbare workshop in Brussel waar consumenten, belanghebbenden uit de bedrijfssector, beleidsdeskundigen en andere belanghebbenden van gedachten kunnen wisselen. De raadpleging wordt afgesloten op 7 mei 2010 en de Commissie zal verslag uitbrengen over de resultaten in een mededeling die tegen eind 2010 eventueel kan worden aangevuld met wetsvoorstellen.

Achtergrond

De liberalisering van de telecommunicatiesector aan het eind van de jaren "90 ging vergezeld van voorschriften op het gebied van de universele dienst die als veiligheidsnet moesten dienen wanneer de markt alleen niet de nodige basisdiensten zou leveren. Doel was sociale uitsluiting te voorkomen door ervoor te zorgen dat burgers in plattelandsgebieden en afgelegen gebieden en gezinnen met een laag inkomen betaalbare toegang hadden tot basis- en essentiële telecommunicatiediensten.

Volgens de huidige EU-voorschriften ( Universeledienstrichtlijn van 2002) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat burgers een aansluiting krijgen op het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor spraak- en datacommunicatieverkeer en met de mogelijkheid van toegang tot het internet. Op grond van de richtlijn moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat consumenten toegang hebben tot telefooninlichtingendiensten, telefoongidsen en openbare betaaltelefoons en moeten bijzondere maatregelen worden genomen voor gebruikers met een handicap. De Commissie onderwerpt het toepassingsgebeid van de universeledienstrichtlijn om de drie jaar aan een herziening (zie IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

De raadpleging volgt op de Verklaring van de Europese Commissie inzake de universele dienst aan het Europese Parlement tijdens de onderhandelingen over het "Telecompakket" in 2009 ( MEMO/09/513 ) en de tweede herziening van het toepassingsgebied van de universele dienst in 2008 ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Links:

Het document betreffende de openbare raadpleging van de Commissie , met inbegrip van informatie over de openbare hoorzitting, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar