Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/218

Brüsszel, 2010. március 2.

Távközlés: konzultáció az egyetemes szolgáltatás jövőjéről a digitális korszakban

A mai napon a Bizottság nyilvános konzultációt indít, melynek célja annak a legalkalmasabb módszernek a megkeresése, amellyel az alapvető távközlési szolgáltatásokat az EU valamennyi polgára számára elérhetővé lehet tenni. A 2002-ben készült, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jelenlegi uniós távközlési szabályozás hozzáférést biztosít az európai polgárok számára a nyilvános telefonhálózatokhoz, valamint egyes szolgáltatásokhoz (például az alapszintű internet-hozzáférés) A konzultáció célja annak megállapítása, hogy az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi szabályok és meghatározások a digitális korszakban való alkalmazhatóságuk szempontjából frissítésre szorulnak-e, illetve hogy azokat ki kell-e terjeszteni a szélessávú kapcsolatra is. A Bizottság a fogyasztók, az ágazati szereplők és a politikai szakértők visszajelzései alapján dönti majd el, hogy szükség van-e az egyetemes távközlési szolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó újabb jogalkotási javaslat 2010 végéig történő előterjesztésére. A konzultáció 2010. május 7-ig tart.

A digitális politikáért felelős biztos, Neelie Kroes így nyilatkozott: „A konzultáció eredményeiből látni fogjuk, hogy módosítanunk kell-e az érvényben lévő szabályozáson annak érdekében, hogy minden európai polgár számára elérhetők legyenek az alapvető hírközlési szolgáltatások, egyebek között a gyors internet is. A távközlési piacok és technológiák gyors fejlődése miatt gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki részévé válhasson a digitális társadalomnak.”

A Bizottság megvizsgálja a tíz évvel ezelőtt hozott szabályok naprakésszé tételének szükségességét, hogy a vidéken és földrajzilag elszigetelt területeken, illetve alacsony jövedelemből élők továbbra is megfizethető áron juthassanak telefon- és internetkapcsolathoz. A jelenlegi szabályozásnak köszönhetően az uniós polgárok csatlakozhatnak a nyilvános telefonhálózathoz, a nyilvános telefonszolgáltatások igénybevételével telefonálhatnak, faxot küldhetnek és csatlakozhatnak az internetre, továbbá rendelkezésükre állnak tudakozószolgálatok, telefonkönyvek és nyilvános telefonállomások. A fogyatékossággal élő személyek hozzáférését különleges kialakítású szolgáltatások segítik.

A Bizottság az alábbi kiemelt területeken várja az érdekeltek hozzászólásait:

  • Az egyetemes szolgáltatás fogalma: Az egyetemes szolgáltatás jelenleg használatos fogalma a hagyományos beszédalapú távközlési szolgáltatásokra épül. Alkalmas-e ez a szemlélet a mai korra jellemző, dinamikusan fejlődő digitális környezet esetében is? Milyen politikát alkalmazzunk ahhoz, hogy a vidéken és földrajzilag elszigetelt területeken, illetve alacsony jövedelemből élők hozzáférést kaphassanak az alapvető távközlési szolgáltatásokhoz és használhassák azokat?

  • Szélessávú szolgáltatások: A szélessávú szolgáltatások széles körű elérhetősége alapvetően fontos Európa gazdasági gyarapodása és a munkahelyteremtés szempontjából, azonban a vidéken élők 23%-a nem rendelkezik vezetékes szélessávú kapcsolattal. Célszerű a „szélessávú hozzáférést mindenki számára” uniós célkitűzést az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó alapelvek alkalmazásán keresztül megvalósítani? Esetleg hatékonyabb lenne a távközlési piacokon lévő nyílt verseny vagy más szakpolitikai megoldás?

  • Nemzeti mozgástér és uniós szintű koordináció: A távközlési piacok fejlettsége, a szélessávú lefedettség, a szélessávú szolgáltatások elterjedtsége és az ún. digitális szakadék (azaz az internethez és más digitális technológiákhoz hozzáféréssel rendelkező és nem rendelkező társadalmi szegmensek között húzódó szakadék) csökkentésére irányuló kormányzati lépések a különböző országok esetében jelentős eltéréseket mutatnak. Hol a helyes egyensúly az uniós szintű fellépés és a megfelelő tagállami mozgástér biztosítása között?

  • Finanszírozás: Mely forrásból történjék az egyetemes szolgáltatás finanszírozása? Célszerű az egyetemes szélessávú hozzáférés megteremtéséhez szükséges finanszírozást a távközlési ágazatra hárítani, vagy a más ágazatokban és a társadalom egészében várható haszonra hivatkozva indokolt közforrásokat rendelkezésre bocsátani?

2010. március 3-án a Bizottság szervezésében nyilvános műhelytalálkozóra is sor kerül majd Brüsszelben, melynek keretében lehetőség nyílik a fogyasztók, az ágazat képviselői, politikai szakértők és más érdekelt felek közötti eszmecserére. A konzultáció 2010. május 7-én ér véget. Az eredményekről a Bizottság közlemény formájában számol majd be, amelyet szükség esetén 2010 végéig jogalkotási javaslat követ.

Előzmények

A távközlési ágazat 1990-es évek végén történt liberalizációja az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szabályokkal egészült ki, így biztonsági háló jött létre arra az esetre, ha a piac nem lenne képes az alapvető szolgáltatásokat biztosítani. A cél a társadalmi kirekesztettség megakadályozása volt, ezért a vidéken és a földrajzilag elszigetelt területeken élők, illetve az alacsony jövedelmű háztartások számára elérhető áron hozzáférést kellett biztosítani az alapvető és nélkülözhetetlen távközlési szolgáltatásokhoz.

A jelenleg hatályos uniós szabályok (a 2002-ben elfogadott egyetemes szolgáltatási irányelv ) szerint a tagállamoknak polgáraik számára hozzáférést kell biztosítaniuk a helyhez kötött nyilvános telefonhálózathoz, valamint beszéd- és adatátvitelre és a funkcionális internet-hozzáférésre alkalmas nyilvános telefonszolgáltatásokhoz. Az irányelv azt is előírja a tagállamoknak, hogy a fogyasztók számára hozzáférést kell biztosítani a telefonos tudakozószolgálathoz és a telefonkönyvekhez, valamint a nyilvános telefonállomásokhoz, illetve a fogyatékossággal élők számára különleges intézkedéseket kell hozni. A Bizottság háromévente felülvizsgálja az egyetemes szolgáltatási irányelv alkalmazási körét (ld. IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

A konzultációt megelőzte a Bizottságnak az egyetemes szolgáltatásról a távközlési intézkedéscsomag 2009 során folyó tárgyalása során a Parlamentnek tett nyilatkozata ( MEMO/09/513 ), valamint az egyetemes szolgáltatás tartalmának 2008. évi, második felülvizsgálata ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ).

Linkek:

A nyilvános konzultációról szóló bizottsági dokumentum, valamint a nyilvános meghallgatásról szóló tájékoztató a következő internetcímen található:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar