Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Bruselj, 1. marca 2010

Telekomunikacije: s 1. marcem 2010 konec neprijetnih presenečenji ob prejemu računa za podatkovno gostovanje

Od 1. marca 2010 dalje morajo evropski mobilni operaterji v skladu s pravili EU o gostovanju svojim porabnikom zagotoviti možnost omejitve porabe, da jih zavarujejo pred neprijetnimi presenečenji ob prejemu računa za deskanje po internetu z mobilnimi telefoni in prenosnimi računalniki med potovanjem po državah Evropske unije. V skladu s pravili o gostovanju, ki sta jih Svet ministrov EU in Evropski parlament sprejela junija 2009 (glej IP/09/1064 in MEMO/09/309 ), bo mehanizem omejitve porabe v tujini porabnika najprej opozoril in nato prekinil mobilno povezavo z internetom, ko bo račun dosegel določen znesek.

Komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „ Preprečevanje neprijetnih presenečenj ob prejemu računa za podatkovno gostovanje je pozitiven korak v smeri povečanja zaupanja porabnikov pri uporabi mobilnih omrežij za deskanje po internetu ob potovanjih po Evropi. Takšno zaupanje je nujno, če naj ljudje in podjetja internet uporabljajo v vsej njegovi zmogljivosti.“

V skladu z Uredbo št. 544/2009 o gostovanju morajo mobilni operaterji s 1. marcem 2010 porabnikom ponuditi mesečno omejitev porabe v višini 50 EUR. Porabnikom lahko ponudijo tudi drugačne zneske omejitve. Ko bo porabnik porabili 80 % omejenega zneska, bo prejel opozorilo. Do 1. julija 2010 se morajo porabniki zavestno odločiti za omejitev porabe. Če do 1. julija 2010 tega ne bodo storili, bo omejitev od tega datuma dalje avtomatično določena na 50 EUR.

Omejitev porabe, ki bo na voljo od 1. marca 2010, bo zagotovila večjo transparentnost in zaščito potrošnikov ter preprečila neprijetna presenečenja ob prejemu računa za podatkovno gostovanje, kot ga je na primer leta 2009 doživel nemški turist, ki je za prenos televizijskega programa med gostovanjem v tujem omrežju v Franciji prejel račun v višini celih 46 000 EUR. Študent iz Združenega kraljestva pa je pred kratkim za podatkovno gostovanje v obdobju enomesečnega študija v tujini prejel račun za 9 000 EUR.

V skladu s pravili EU o gostovanju je cena, ki jo posamezni operater plača drugemu operaterju za prenos 1 megabajta, omejena na 1 EUR na megabajt in bo v prihodnjih dveh letih še padla. Prihranke bi morali občutiti tudi potrošniki, saj bi se morala cena za deskanje po internetu v tujini znižati.

Naloga nacionalnih regulatornih organov države članice za telekomunikacije je, da v posamezni državi članici EU zagotovijo, da mobilni operaterji spoštujejo pravila glede mehanizma omejitve za podatkovno gostovanje. Če imajo potrošniki težave ali vprašanja v zvezi z omejitvijo porabe, lahko stopijo v stik z nacionalnim regulatorjem v državi, kjer prebivajo.

Evropska komisija bo še naprej spremljala dogajanje na področju storitev gostovanja in pravilnega izvajanja določb, in sicer skupaj z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije ( BEREC ), ki se je prvič sestal 28. januarja 2010. Komisija bo analizirala delovanje Uredbe o gostovanju, vključno z določbami o podatkovnem gostovanju, in sicer v vmesnem poročilu junija 2010 in v podrobnejši reviziji junija 2011.

Več podatkov najdete na strani Komisije o gostovanju : http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar