Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

V Bruseli 1. marca 2010

Telekomunikácie: od 1. marca 2010 majú používatelia mobilných telefónov právo na ochranu pred „šokom z telefónneho účtu“ za dátový roaming

Európski prevádzkovatelia mobilných telefónnych sietí sú podľa pravidiel roamingu v EÚ od 1. marca 2010 povinní ponúknuť svojim zákazníkom službu na určenie maximálnej ceny s cieľom chrániť ich pred „šokom z telefónneho účtu“ za surfovanie po Internete s mobilnými telefónmi a prenosnými počítačmi pri cestovaní v iných krajinách EÚ. Podľa pravidiel roamingu, ktoré v júni 2009 prijala Rada ministrov EÚ a Európsky parlament (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309 ), bude vďaka tomuto mechanizmu maximálnej ceny po varovaní nasledovať odpojenie používateľa od mobilného pripojenia k internetu počas jeho pobytu v zahraničí, keď jeho účet dosiahne určitý limit.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová poznamenala, že „Ochrana pred šokom z telefónneho účtu za dátový roaming je užitočným krokom k budovaniu dôvery zákazníkov pri používaní mobilných sietí na surfovanie po internete, keď cestujú po Európe. Ak majú ľudia a podniky využívať internet v plnej miere, je takáto dôvera nevyhnutná“.

Podľa nariadenia o roamingu (č. 544/2009) sú od 1. marca 2010 prevádzkovatelia mobilných telefónnych sietí povinní ponúkať svojim zákazníkom mesačný limit maximálnej ceny vo výške 50 EUR. Spotrebiteľom môžu poskytnúť aj iný limit, pričom spotrebitelia dostanú varovanie po vyčerpaní 80 % zo zvoleného limitu. Do 1. júla 2010 sa spotrebitelia musia rozhodnúť o výške sumy, aby mohli využívať limit maximálnej ceny. Spotrebiteľom, ktorí sa nerozhodnú do 1. júla 2010, sa od tohto dátumu stanoví štandardný limit vo výške 50 EUR.

Limit maximálnej ceny dostupný od 1. marca 2010 bude zárukou väčšej transparentnosti a ochrany spotrebiteľov a zabezpečí, že zákazníci viac nezažijú šok z telefónneho účtu za využívanie služieb dátového roamingu. Takýto problém mal v roku 2009 napríklad cestujúci z Nemecka, ktorý za sťahovanie TV programu prostredníctvom roamingu vo Francúzsku dostal faktúru na sumu najmenej 46 000 EUR. Iným príkladom z nedávneho obdobia je oznámený prípad študenta z Veľkej Británie, ktorý dostal účet na sumu takmer 9 000 EUR za dátový roaming počas jediného mesiaca štúdia v zahraničí.

Vďaka pravidlám roamingu v EÚ sa cena, ktorú si prevádzkovatelia navzájom platia za jeden stiahnutý megabajt (MB), obmedzila na bezpečnú úroveň 1 EUR/MB a v budúcich dvoch rokoch bude klesať. Tieto úspory by sa mali preniesť na spotrebiteľov a priniesť nižšie ceny za surfovanie na internete počas pobytu v zahraničí.

Za zaistenie dodržiavania pravidiel mechanizmu maximálnej ceny dátového roamingu v každej krajine EÚ prevádzkovateľmi mobilných telefónnych sietí sú zodpovedné národné telekomunikačné regulačné orgány členských štátov. Ak majú zákazníci nejaké problémy alebo ak majú obavy o tieto limity maximálnej ceny, môžu kontaktovať národný regulačný orgán v členskom štáte, v ktorom bývajú.

Európska komisia bude naďalej monitorovať rozvoj v oblasti roamingových služieb a správne vykonávanie týchto ustanovení, a to v úzkej spolupráci s Orgánom európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie ( BEREC ), ktorého prvé zasadnutie sa konalo 28. januára 2010. V priebežnej správe k júnu 2010 a rozsiahlejšom prehľade k júnu 2011 urobí Komisia analýzu fungovania nariadenia o roamingu, ako aj ustanovení o dátovom roamingu.

Viac informácií nájde na webovej stránke Európskej komisie týkajúcej sa roamingu: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar