Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Bruksela, dnia 1 marca 2010 r.

Telekomunikacja: przesyłanie danych w roamingu – od 1 marca 2010 r. koniec przykrych niespodzianek na rachunkach

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi roamingu od dnia 1 marca 2010 r. europejscy operatorzy telefonii komórkowej zobowiązani są do udostępnienia klientom funkcji polegającej na automatycznym odcięciu usług przesyłania danych w roamingu w momencie przekroczenia przez nich ustalonego wcześniej limitu. Operacja ta pozwoli abonentom uniknąć przykrych niespodzianek na rachunkach związanych z korzystaniem z Internetu przy użyciu telefonów komórkowych lub laptopów w trakcie pobytu w innych krajach UE. Zgodnie z przepisami dotyczącymi roamingu przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski w czerwcu 2009 r. (zob. IP/09/1064 i MEMO/09/309 ), po wyświetleniu wiadomości ostrzegawczej mechanizm odcinający uniemożliwi abonentom dostęp do Internetu, jeśli podczas pobytu za granicą ich rachunek przekroczy ustalony wcześniej limit.

Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej, powiedziała: „Ochrona przed przykrymi niespodziankami na rachunku związanymi z przesyłaniem danych w roamingu to praktyczny krok mający na celu zachęcić klientów do korzystania z Internetu przy użyciu telefonów komórkowych. Zaufanie do tej usługi jest konieczne, aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli czerpać z Internetu maksymalne korzyści.”

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie roamingu operatorzy sieci telefonii komórkowej są zobowiązani do udostępnienia od dnia 1 marca 2009 r. usługi polegającej na odcięciu klienta od Internetu w momencie gdy przekroczy on miesięczny limit opłat wynoszący 50 euro. Operator może również oferować klientom inne wysokości limitu. Po wykorzystaniu 80 proc. ustalonego wcześniej limitu klient otrzymuje wiadomość ostrzegawczą. Do dnia 1 lipca 2010 r. klienci muszą składać wnioski o uruchomienie tej usługi. Dla tych, którzy tego nie zrobią w tym terminie, zostanie automatycznie wprowadzony limit opłat wynoszący 50 euro.

Usługa polegająca na odcięciu od Internetu po przekroczeniu określone go limitu, która jest dostępna od dnia 1 marca 2010 r., zapewni klientom większą przejrzystość i ochronę oraz zapobiegnie przykrym niespodziankom na rachunkach związanych z przesyłaniem danych w roamingu. Przykładem tego problemu jest przypadek obywatela Niemiec, który korzystając we Francji z roamingu ściągnął z Internetu program telewizyjny, po czym otrzymał rachunek na ponad 46 000 euro. Inny przykład to przypadek studenta z Wielkiej Brytanii, który dostał rachunek na prawie 9000 euro za przesyłanie danych w roamingu podczas miesięcznego pobytu za granicą w celach naukowych.

Dzięki przepisom UE dotyczącym roamingu cena, jaką operatorzy płacą sobie nawzajem za pobranie 1MB danych, została ograniczona do poziomu ochronnego wynoszącego 1 euro za 1MB, a w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie ona jeszcze bardziej obniżona. Oszczędności te powinny przełożyć się na korzyści dla klientów w postaci niższych opłat za korzystanie z Internetu za granicą.

Odpowiedzialność za kontrolę operatorów sieci komórkowych pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących mechanizmu odcinania od Internetu w przypadku przesyłania nadmiernej ilości danych w roamingu spoczywa na organach regulacyjnych ds. telekomunikacji w poszczególnych państwach członkowskich. W przypadku problemów lub pytań klienci mogą zwrócić się do krajowego organu regulacyjnego w państwie członkowskim zamieszkania.

Ze swojej strony Komisja Europejska, we współpracy z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej , którego pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 28 stycznia 2010 r., będzie w dalszym ciągu monitorować rozwój sytuacji na rynku usług roamingowych i dopilnuje, by powyższe przepisy zostały należycie wdrożone. Komisja przeanalizuje stosowanie rozporządzenia w sprawie roamingu, w tym przepisów dotyczących przesyłania danych w roamingu, w sprawozdaniu okresowym, przewidzianym na czerwiec 2010 r., oraz w ramach bardziej szczegółowego przeglądu, planowanego na czerwiec 2011 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej usługom roamingowym:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar