Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Briselē, 2010. gada 1. martā

Telesakari — sākot ar 2010. gada 1. martu, mobilo tālruņu lietotājiem tiesības uz aizsardzību pret šokējošiem rēķiniem par datu viesabonēšanas pakalpojumiem

Saskaņā ar ES viesabonēšanas noteikumiem Eiropas mobilo sakaru operatoriem no 2010. gada 1. marta jāpiedāvā klientiem pakalpojuma atslēgšanas mehānisms, lai pasargātu tos no šokējošiem rēķiniem par interneta izmantošanu, lietojot mobilos tālruņus un klēpjdatorus citās ES valstīs. Atbilstīgi viesabonēšanas noteikumiem, kurus 2009. gada jūnijā pieņēma ES Ministru padome un Eiropas Parlaments (sk. IP/09/1064 un MEMO/09/309 ), ar šo mehānismu ārvalstī esoša patērētāja mobilais pieslēgums internetam, iepriekš par to brīdinot, tiks pārtraukts, rēķinam sasniedzot noteiktu vērtību.

Par digitalizācijas programmu atbildīgā komisāre Nēlija Krūsa uzsvēra: „Aizsardzība pret šokējošajiem rēķiniem par datu viesabonēšanas pakalpojumiem ir svarīgs solis ceļā uz to, lai patērētāji justos drošāk, izmantojot internetu ceļojumu laikā Eiropā. Šāda drošības sajūta ir ļoti svarīga, lai cilvēki un uzņēmumi pilnībā izmantotu interneta sniegtās iespējas.”

Saskaņā ar viesabonēšanas regulu (Nr. 544/2009) mobilo sakaru operatoriem no 2010. gada 1. marta klientiem jānodrošina pakalpojuma atslēgšanas pakalpojums, ikmēneša rēķinam sasniedzot 50 eiro. Mobilo sakaru operatori klientiem var piedāvāt pakalpojuma atslēgšanu, rēķinam sasniedzot arī jebkuru citu ierobežojošu vērtību. Patērētāji saņems brīdinājumu, kad rēķins būs sasniedzis 80 % no noteiktās ierobežojošās vērtības. Līdz 2010. gada 1. jūlijam patērētājiem jāizdara apzināta izvēle, lai izmantotu šo mehānismu. Ja līdz 2010. gada 1. jūlijam tas nebūs izdarīts, sākot ar minēto datumu, 50 eiro robežvērtība tiks piemērota automātiski.

No 2010. gada 1. marta pieejamā pakalpojuma atslēgšanas robežvērtība garantēs patērētājiem labāku pārredzamību un aizsardzību šajā jomā, kā arī ļaus izvairīties no šokējošiem rēķiniem par datu viesabonēšanas pakalpojumu lietošanu. Lai ilustrētu problēmu, var minēt šādu piemēru. 2009. gadā kāds Vācijas ceļotājs pēc TV raidījumu lejupielādēšanas, izmantojot viesabonēšanu Francijā, saņēma patiesi milzīgu rēķinu par 46 000 eiro. Savukārt kāds Apvienotās Karalistes students nesen saņēmis mēneša rēķinu 9 000 eiro apmērā par datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu studiju laikā ārvalstī.

Pateicoties ES viesabonēšanas noteikumiem, cena par datu lejupielādi, kuru savstarpēji maksā operatori, ir ierobežota drošā līmenī, proti, tā ir 1 eiro par megabaitu (MB), turklāt nākamajos divos gados tā samazināsies. Šiem ietaupījumiem vajadzētu atstāt labvēlīgu ietekmi uz patērētājiem, nodrošinot zemākas cenas par interneta izmantošanu ārvalstīs.

Dalībvalstu telesakaru regulatori ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori attiecīgajā ES valstī ievēro atslēgšanas mehānismu noteikumus. Ja patērētāji saskaras ar problēmām vai tiem rodas šaubas par pakalpojuma atslēgšanas robežvērtībām, tie var sazināties ar tās dalībvalsts valsts regulatoru , kurā tie pastāvīgi uzturas.

Savukārt Eiropas Komisija turpinās uzraudzīt notikumu attīstību viesabonēšanas pakalpojumu jomā un ar tiem saistīto noteikumu pareizu īstenošanu, cieši sadarbojoties ar Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestādi ( EESRI ), kuras pirmā sanāksme notika 2010. gada 28. janvārī. Viesabonēšanas regulas darbību, tostarp noteikumu par datu viesabonēšanu darbību, Komisija analizēs starpposma ziņojumā, kas sagatavojams 2010. gada jūnijā, kā arī plašākā pārskatā 2011. gada jūnijā.

Sīkāka informācija pieejama Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar