Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Briuselis, 2010 m. kovo 1 d.

Telekomunikacijos. Nuo 2010 m. kovo 1 d. judriojo telefono ryšio naudotojai saugomi nuo netikėtai didelių sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu

Nuo 2010 m. kovo 1 d. Europos judriojo telefono ryšio operatoriai pagal ES tarptinklinio ryšio taisykles privalo savo klientams suteikti galimybę naudotis sąskaitos ribojimo priemone ir taip apsaugoti juos nuo netikėtai didelių sąskaitų už naršymą internete judriojo ryšio telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu keliauj ant po kitas ES valstybes. Pagal 2009 m. birželį ES Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento priimtas tarptinklinio ryšio taisykles (žr. IP/09/1064 ir MEMO/09/309 ) ši sąskaitos ribojimo tvarka bus tokia: pirmiausia užsienyje esantis vartotojas bus įspėtas, o kai sąskaitos suma pasieks nustatytą ribą, judriojo ryšio prieigos prie interneto teikimas bus nutrauktas.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Apsauga nuo netikėtai didelių sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu naudinga siekiant, kad po Europą keliaujantys vartotojai drąsiai naršytų internete naudodamiesi judriojo ryšio tinklais. Tai būtina, kad piliečiai ir įmonės išnaudotų visas interneto galimybes.“

Pagal Tarptinklinio ryšio reglamentą Nr. 544/2009 judriojo telefono ryšio operatoriai nuo 2010 m. kovo 1 d. privalo savo klientams suteikti galimybę nustatyti 50 EUR mėnesio sąskaitos ribą. Klientams gali būti nustatyta ir kitokia riba. Kai sąskaitos suma pasieks 80 proc. nustatytos sumos, bus išsiųstas įspėjimas. Iki 2010 m. liepos 1 d. norintys pasinaudoti sąskaitos ribojimo priemone vartotojai turi ją sąmoningai pasirinkti. Tačiau iki 2010 m. liepos 1 d. tokios ribojimo priemonės nepasirinkusiems vartotojams nuo tos dienos bus nustatyta numatytoji 50 EUR sąskaitos riba.

Nuo 2010 m. kovo 1 d. pradėjus tai kyti sąskaitos ribojimo priemonę bus užtikrintas didesnis skaidrumas ir geresnė vartotojų apsauga, be to, vartotojai nebegaus netikėtai didelių sąskaitų už naudojimąsi duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis. O tokių nemalonumų pavyzdžių yra ne vienas: 2009 m. Vokietijos pilietis, Prancūzijoje tarptinkliniu ryšiu atsisiuntęs televizijos laidą, gavo 46 000 EUR sąskaitą. Neseniai pranešta, kad užsienyje studijuojančiam Jungtinės Karalystės studentui už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu pateikta beveik 9 000 EUR mėnesio sąskaita.

Pagal ES tarptinklinio ryšio taisykles nustatyta didžiausia leidžiama už atsisiųstą duomenų megabaitą operatorių vienas kitam taikomos kainos riba – 1 EUR; per artimiausius dvejus metus ji bus dar sumažinta. Vartotojai turėtų pajusti šių pokyčių naudą – naršyti internete užsienyje turėtų būti pigiau.

Už tai, kad kiekvienos ES valstybės judriojo telefono ryšio operatoriai laikytųsi sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu ribojimo priemonių taisyklių, atsako valstybių narių nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo tarnybos. Jei dėl šių sąskaitų ribojimo priemonių kilo bet kokių problemų ar rūpesčių, vartotojai gali kreiptis į savo gyvenamos valstybės narės nacionalinę reguliavimo tarnybą .

Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ( BEREC ), kurios pirmasis posėdis įvyko 2010 m. sausio 28 d., Europos Komisija toliau stebės, kaip plėtojamos tarptinklinio ryšio paslaugos ir ar tinkamai įgyvendinamos šios nuostatos. Tai, kaip įgyvendinamas Tarptinklinio ryšio reglamentas, įskaitant duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu nuostatas, Komisija nagrinės 2010 m. birželį pateiktinoje tarpinėje ataskaitoje ir 2011 m. birželį atliktinoje išsamesnėje apžvalgoje.

Daugiau informacijos rasite Europos Komisijos tarptinklinio ryšio interneto svetainėje http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar