Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Brüsszel, 2010. március 1.

Távközlés: a mobiltelefonálóknak 2010. március 1‑jétől már nem kell attól tartaniuk, hogy a barangolásos adatátviteltől számlájuk az égbe szökik

A barangolásra vonatkozó uniós szabályozás 2010. március 1-jétől az európai mobilszolgáltatókat olyan összegkorlátozás felkínálására kötelezi, mellyel az Unión belüli külföldi útjukon mobiltelefonjukkal vagy laptopjukkal internetező ügyfelek elkerülhetik az úgynevezett „számlasokkot”, vagyis a csillagászati összegű számla okozta meglepetést. Az EU Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament által 2009 júniusában elfogadott barangolási szabályozás szerint (lásd IP/09/1064 és MEMO/09/309 ) az összegkorlátozás úgy működik, hogy figyelmeztetést követően az ügyfél külföldi internetes mobilkapcsolata megszakad, ha a számla elér egy előre meghatározott összeget.

Neelie Kroes digitális politikáért felelős uniós biztos megállapította: „A barangolásos adatátvitelt követő számlasokk elleni védelem révén közelebb jutunk ahhoz, hogy európai útjaik során a fogyasztók bizalommal használják a mobilhálózatot internetezésre. E bizalom megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magánfelhasználók és a vállalkozások kiaknázzák az internetben rejlő lehetőségek egész tárházát.”

A barangolásra vonatkozó 544/2009/EK rendelet értelmében a mobilszolgáltatók 2010. március 1-jétől kötelesek ügyfeleiknek felkínálni az 50 eurós havi összegkorlátozás lehetőségét. A mobilszolgáltatók további összeghatárokat is felvehetnek kínálatukba. Az ügyfél figyelmeztetést kap, ha fogyasztása eléri az általa választott összeghatár 80%-át. 2010. július 1-jéig csak azokra az ügyfelekre alkalmaznak összeghatárt, akik ezt kifejezetten kérték. Ám 2010. július 1-jétől az alapértelmezett 50 eurós összeghatár kerül alkalmazásra mindazon ügyfelekre, akik addig nem nyilatkoztak.

A 2010. március 1-jétől igénybe vehető összegkorlátozás megkönnyíti a fogyasztók eligazodását, fokozottabb védelemben részesíti őket, és gondoskodik arról, hogy barangolásos adatátvitel esetén ne kelljen számlasokkra számítaniuk. A problémát jól szemlélteti annak a német turistának az esete, akinek 2009-ben nem kevesebb mint 46 000 eurójába került, hogy Franciaországban barangolásos adatátvitellel letöltött egy tévéműsort. Nemrégiben hasonlóan járt egy egyesült királysági diák: ő külföldi tanulmányútja során vett igénybe barangolásos adatvitelt, s ezért egy hónap után majdnem 9 000 eurót számláztak ki neki.

Az a díj, amelyet a szolgáltatók egymásnak számítanak fel a letöltött adatok minden megabájtjáért, a barangolásra vonatkozó uniós szabályozásnak köszönhetően nem lépheti túl az 1 EUR/MB biztonsági korlátot, s ez a korlát a következő két évben csökkenni fog. E megtakarításokból bizonyára a fogyasztók is részesülni fognak, s ezáltal mérséklődni fog a külföldi internetezés díja.

A tagállamok nemzeti távközlési szabályozó hatóságai felelnek azért, hogy a telefonos szolgáltatók az EU minden országában betartsák a barangolásos adatátvitelre alkalmazott összegkorlátozás rendszerére vonatkozó szabályokat. A fogyasztók a lakóhelyük szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához fordulhatnak, ha az összegkorlátozás kapcsán nehézségeik vagy kételyeik merülnek fel.

Az Európai Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a barangoló szolgáltatások fejlődését és az idevágó rendelkezések megfelelő alkalmazását, szoros együttműködésben a BEREC -kel, vagyis az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületével, amely 2010. január 28-án tartotta első ülését. 2010. júniusi időközi jelentésében és 2011. júniusi részletesebb felülvizsgálati jelentésében a Bizottság elemezni fogja a barangolásra vonatkozó rendelet – köztük a barangolásos adatátvitelre vonatkozó rendelkezések – alkalmazását.

További tájékoztatásért látogasson el az Európai Bizottságnak a barangolásról szóló internetes oldalára: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_hu.htm


Side Bar