Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /10/215

Bryssel 1. maaliskuuta 2010

Matkapuhelinasiakkaiden verkkovierailuista aiheutuneet jättilaskut historiaan maaliskuun alusta alkaen

Eurooppalaisten matkapuhelinoperaattoreiden on EU:n verkkovierailusääntöjen mukaan tarjottava asiakkailleen maaliskuun 1. päivästä 2010 lähtien mahdollisuus asettaa kattohinta, jotta internetin käyttö matkapuhelimella tai kannettavalla tietokoneella muissa EU-maissa ei enää johtaisi yllättäviin jättilaskuihin. EU:n ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin kesäkuussa 2009 hyväksymien verkkovierailusääntöjen mukaan (ks. IP/09/1064 ja MEMO/09/309 ) toiminto katkaisee ulkomailla matkustavan kuluttajan mobiiliyhteyden internetiin varoituksen jälkeen, kun lasku on saavuttanut tietyn summan.

Kun datapalvelujen verkkovierailuista ei enää aiheudu yllättäviä jättilaskuja, kuluttaja voi luottavaisemmin mielin käyttää mobiiliverkkoja ja surffata internetissä Euroopassa matkustaessaan. Luottamus on olennaisen tärkeää, jotta ihmiset ja yritykset uskaltavat käyttää internetin kaikkia mahdollisuuksia”, totesi digitaaliasioista vastaava komission jäsen Neelie Kroes.

Matkapuhelinoperaattoreiden on verkkovierailuasetuksen (N:o 544/2009) mukaan tarjottava asiakkailleen maaliskuun 1. päivästä 2010 lähtien mahdollisuus ottaa käyttöön 50 euron kuukausittainen saldoraja. Operaattori voi tarjota myös muita saldorajoja. Asiakas saa varoituksen, kun 80 % valitusta saldosta on käytetty. Saldorajan käyttöönotto edellyttää heinäkuun 1. päivään 2010 saakka asiakkaan oma-aloitteista valintaa. Jos asiakas ei ole valinnut saldorajaa heinäkuun 1. päivään 2010 mennessä, kyseisestä päivästä lähtien sovelletaan automaattisesti 50 euron rajaa.

Maaliskuun alusta alkaen käytössä oleva katkaisuraja lisää avoimuutta ja parantaa kuluttajansuojaa, kun kuluttaja ei enää joudu maksamaan yllättäviä jättilaskuja datapalvelujen verkkovierailuista. Ongelmaa kuvaa esimerkiksi vuonna 2009 sattunut tapaus, jossa saksalainen matkailija latasi TV-ohjelman Ranskassa ja sai peräti 46 000 euron verkkovierailulaskun. Toisessa äskettäisessä tapauksessa ulkomailla opiskeleva brittiopiskelija sai lähes 9 000 euron laskun kuukauden verkkovierailuista.

EU:n verkkovierailusääntöjen ansiosta operaattorit maksavat toisilleen ladatuista megatavuista (MB) enintään kattohinnan, joka on 1 euro/MB. Hinnan on määrä laskea seuraavien kahden vuoden aikana. Näiden säästöjen odotetaan siirtyvän kuluttajahintoihin siten, että internetin käyttö ulkomailla halpenee.

Jäsenvaltioiden kansallisten televiestinnän sääntelyviranomaisten on varmistettava, että matkapuhelinoperaattorit noudattavat datapalvelujen verkkovierailun katkaisutoimintosääntöjä kaikissa EU-maissa. Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä asuinjäsenvaltionsa kansalliseen sääntelyviranomaiseen ongelmatapauksissa tai jos heillä on kysyttävää katkaisurajoista.

Eu roopan komissio jatkaa omalta osaltaan verkkovierailupalvelujen kehittymisen ja säännösten täytäntöönpanon seurantaa tiiviissä yhteistyössä 28. tammikuuta 2010 ensimmäistä kertaa kokoontuneen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BEREC in kanssa. Komissio tarkastelee verkkovierailuasetuksen ja siihen sisältyvien dataverkkovierailuja koskevien säännösten toimivuutta kesäkuussa 2010 annettavassa välikertomuksessa ja kesäkuussa 2011 tehtävässä perusteellisemmassa arviossa.

Lisätietoja aiheesta Euroopan komission verkkovierailusivustolla: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar