Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Brüssel, 1. märts 2010

Telekommunikatsiooniettevõtete teatel kaovad mobiiltelefonide kasutajate jaoks andmeside rändlusteenustega kaasnevad hiigelarved 1. märtsist 2010

Rändlusteenust käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt on Euroopa mobiilsideoperaatorid alates 1. märtsist 2010 kohustatud pakkuma oma klientidele andmeside katkestamise võimalust, et kaitsta neid halbade üllatuste eest, mis neid võivad oodata teistes riikides mobiiltelefonide ja sülearvutite abil Internetis surfamise eest laekuvate arvete näol. Vastavalt ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi juunis 2009 vastu võetud rändlusteenuseid käsitlevatele eeskirjadele (vt IP/09/1064 ja MEMO/09/309 ) katkestab see mehhanism pärast hoiatust mobiiltelefoni abil loodud internetiühenduse välismaal, kui kliendi arve on jõudnud kindlaksmääratud piirmäärani.

Digitaalarengu volinik Neelie Kroes märkis: „Kui rändlusteenustega ei kaasne enam ülisuuri arveid, võivad kliendid Euroopa reisides suurema kindlustundega mobiilsidevõrke kasutada ja Internetis surfata. Usaldus on äärmiselt oluline, et nii üksikisikud kui ka ettevõtted saaksid kasutada kõiki Interneti pakutavaid võimalusi.”

Rändlusteenuseid käsitleva määruse (nr 544/2009) kohaselt peavad mobiilsideoperaatorid oma klientidele alates 1. märtsist 2010 pakkuma võimalust võtta andmeside eest arveldamisel kasutusele 50 euro suurune kuulimiit. Klientidele võib pakkuda ka muid limiite. Klienti teavitatakse, kui 80 % valitud limiidist on kasutatud. Kuulimiidi rakendamine eeldab kuni 1. juulini 2010 kliendipoolset otsust piirmäära osas. Juhul kui klient otsust 1. juuliks 2010 teinud ei ole, rakendub sellest kuupäevast automaatselt 50 euro suurune limiit.

1. märtsist 2010 kasutusele võetav süsteem tagab klientidele suurema läbipaistvuse ja parema kaitse ning välistab hiigelarvete saamise rändlusteenuste kasutamise eest. Näiteks võimaliku probleemi kohta võib tuua 2009. aastal Prantsusmaal reisinud sakslase, kes leidis seal allalaaditud televisiooniprogrammi eest saadud arvelt summa 46 000 eurot. Ja veel üks näide – Ühendkuningriigi välismaal õppinud üliõpilasele esitati ligi 9000 euro suurune arve kuu aja jooksul kasutatud andmeside rändlusteenuste eest.

Tänu ELi rändlusteenuseid käsitlevatele eeskirjadele on kehtestatud ülempiir hinnale, mida operaatorid üksteisele iga allalaaditud megabaidi (MB) eest maksavad. See on praegu 1 euro ning langeb järgmise kahe aasta jooksul veelgi. Kokkuhoid peaks kajastuma ka klientide rahakotis, kui välismaal olles Internetis surfamine odavneb.

Liikmesriikide telekommunikatsiooniettevõtete reguleerijatel tuleb tagada, et mobiilsideoperaatorid järgiksid rändlusteenuste puhul andmeside katkestusmehhanisme käsitlevaid eeskirju kõigis ELi riikides. Probleemide puhul või küsimuste tekkides limiitide kohta on tarbijatel võimalik ühendust võtta elukohaliikmesriigi reguleeriva asutusega .

Euroopa Komisjon jälgib ka edaspidi rändlusteenustega seotud arenguid ning asjakohaste sätete rakendamist, tehes seda tihedas koostöös elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet iga ( BEREC ), kes kogunes esimest korda 28. jaanuaril 2010. Komisjon analüüsib rändluseeskirju käsitleva määruse ja selle andmesiderändlust käsitlevate sätete toimimist ning avaldab tulemused vahearuandes 2010. aasta juunis ja põhjalikumas ülevaates 2011. aasta juunis.

Lisateavet võib leida Euroopa komisjoni vastavalt veebilehelt: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar