Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Bruxelles, den 1. marts 2010

Telesektoren: fra den 1. marts 2010 har mobilkunder krav på beskyttelse mod "chokregninger" for dataroaming

Fra den 1. marts 2010 forpligtes EU's mobilselskaber ifølge EU's roaming­regler til at tilbyde deres kunder at fastsætte en overgrænse for deres udgifter til dataroaming for at beskytte dem mod ubehagelige overraskelser på regningen for at surfe på internettet med deres mobiltelefoner og bærbare computere, når de rejser i andre EU-lande. I henhold til de roamingregler, som EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet vedtog i juni 2009 (se IP/09/1064 og MEMO/09/309 ), vil denne spærremekanisme, efter at have advaret herom, blokere for forbrugerens mobilforbindelse til internettet i udlandet, når dennes regning når en fastsat overgrænse.

Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden, bemærkede i den forbindelse: "Beskyttelse mod chokregninger for dataroaming er et nyttigt skridt i retning af at skabe tillid hos forbrugerne, så de anvender mobilnettet til at surfe på internettet, når de rejser i EU. En sådan tillid er afgørende, hvis mennesker og firmaer skal kunne udnytte internettets fulde potentiale.

I henhold til roamingforordningen (nr. 544/2009) forpligtes mobilselskaber til fra den 1. marts 2010 at tilbyde deres kunder en månedlig overgrænse på 50 EUR. De kan også tilbyde deres kunder en anden overgrænse. Kunderne vil modtage en advarsel, når de når 80 % af den valgte overgrænse. Indtil den 1. juli 2010 vil kunderne skulle træffe et bevidst valg for at få gavn af en overgrænse. Men kunder, som ikke træffer et valg inden den 1. juli 2010, vil få deres overgrænse sat til 50 EUR som standard fra denne dato.

Denne overgrænse, som kan vælges fra den 1. marts 2010, vil garantere større gennemsigtighed og beskyttelse for forbrugere, og den vil sikre, at de ikke længere må imødese chokregninger for at benytte roamingtjenester. Som et eksempel på problemet fik en tysk turist, der downloadede et tv-program under en rejse i Frankrig i 2009, en regning på ikke mindre end 46 000 EUR. En britisk studerende fik efter sigende en regning på næsten 9 000 EUR for dataroaming i løbet af en enkelt måned, medens vedkommende studerede i udlandet.

Takket være EU's roamingregler er den pris, som mobilselskaberne betaler hinanden pr. downloaded megabyte (MB), blevet begrænset til 1 EUR pr. MB, og dette beløb vil falde i løbet af de kommende to år. Disse besparelser bør videregives til forbrugerne og give lavere priser for at surfe på internettet i udlandet.

Medlemsstaternes nationale telemyndigheder har ansvaret for at sikre, at mobilselskaberne opfylder reglerne om spærremekanismer for dataroaming i hvert EU-land. Forbrugere kan kontakte den nationale myndighed i deres bopæls­medlemsstat, hvis de får problemer med eller har tvivlsspørgsmål angående disse overgrænser.

Europa-Kommissionen vil fortsat overvåge udviklingen inden for roamingtjenester og den korrekte gennemførelse af disse bestemmelser i nært samarbejde med BEREC , Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, der afholdt sit første møde den 28. januar 2010. Kommissionen vil analysere roamingforordningens virkemåde, herunder bestemmelserne om dataroaming, i en foreløbig rapport, som skal foreligge i juni 2010, og i en mere omfattende granskning i juni 2011.

Du finder yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for roaming: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar