Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

V Bruselu dne 1. března 2010

Telekomunikace: Od 1. března 2010 mají uživatelé mobilních telefonů právo na ochranu v oblasti roamingových datových služeb, která je ušetří „šoku z výše telefonního účtu“

Od 1. března 2010 jsou evropští mobilní operátoři povinni nabízet svým zákazníkům podle roamingových pravidel EU funkci mezního limitu, která je ušetří „šoku z výše telefonního účtu“ za surfování po internetu prostřednictvím mobilního telefonu a laptopu během jejich pobytu v jiné zemi EU. Podle roamingových pravidel přijatých Radou ministrů EU a Evropským parlamentem v červnu 2009 (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309 ) budou uživatelé při pobytu v zahraničí po obdržení upozornění díky tomuto mechanismu omezení odpojeni od mobilního připojení k internetu v okamžiku, kdy jejich účet dosáhne určitého limitu.

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Ochrana před šokem z výše telefonních účtů za datový roaming je užitečným nástrojem, který zákazníkům pomůže vybudovat důvěru v používání mobilních sítí k surfování po internetu při cestách po Evropě. Taková důvěra je základním předpokladem pro to, aby lidé a společnosti možností internetu maximálně využívali.“

Podle nařízení o roamingu (č. 544/2009) jsou mobilní operátoři povinni nabízet svým zákazníkům od 1. března 2010 měsíční mezní limit ve výši 50 EUR. Kromě toho mohou zákazníkům nabídnout jakýkoli další limit. Uživatelé obdrží upozornění, když vyčerpají 80 % zvoleného limitu. Do 1. července 2010 si musí zákazníci aktivně zvolit mezní limit, který chtějí využívat. Těm, kteří tak neučiní, bude od tohoto data nastaven výchozí limit ve výši 50 EUR.

Mezní limit, který bude dostupný od 1. března 2010, zákazníkům zaručí větší transparentnost a ochranu a zajistí, aby nadále nemuseli platit ohromné částky za používání roamingových datových služeb. Jako příklad této problematiky lze uvést německého turistu, který v roce 2009 ve Francii stáhnul televizní program pomocí roamingu a byl mu vystaven účet v neuvěřitelné výši 46 000 EUR. Další nedávný případ se týká studenta ze Spojeného království, který podle zpráv obdržel za jeden jediný měsíc studia v zahraničí účet za roamingové datové služby ve výši 9 000 EUR.

Díky roamingovým pravidlům EU se snížila cena, kterou si operátoři vzájemně platí za jeden stažený megabyte (MB), na ochranný limit 1 EUR za MB a během dalších dvou let bude tato částka nadále klesat. Z těchto snížení by měli profitovat spotřebitelé, jelikož by měla přinést nižší ceny za surfování na internetu během pobytu v zahraničí.

Povinností vnitrostátních telekomunikačních regulačních orgánů v jednotlivých členských státech je zajistit, aby jejich mobilní operátoři pravidla mechanismů mezních limitů pro datový roaming dodržovali. Zákazníci mohou kontaktovat vnitrostátní regulační orgán v členském státě, ve kterém sídlí, pokud se setkají s problémy nebo pokud mají ohledně těchto mezních limitů nějaké obavy.

Evropská komise bude nadále sledovat vývoj v oblasti roamingových služeb a usměrňovat provádění těchto předpisů v úzké spolupráci s orgánem BEREC , Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, jehož první zasedání se konalo dne 28. ledna 2010. Fungování nařízení o roamingu, včetně ustanovení o datovém roamingu, bude Komise analyzovat v předběžné zprávě plánované na červen 2010 a v rámci podrobnějšího přezkoumání v červnu 2011.

Více informací naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované roamingu: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar