Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Брюксел, 1 март 2010 г.

Далекосъобщения: от 1 март 2010 г. потребителите на мобилни телефонни услуги ще бъдат предпазвани от шокови сметки за роуминг на данни

От 1 март 2010 г. европейските оператори на мобилни телефонни услуги се задължават по силата на правилата на ЕС относно роуминга да предлагат на своите клиенти услугата „праг на прекъсване“ с цел да ги предпазят от шокови сметки при сърфиране в интернет чрез техните мобилни телефони и преносими компютри, когато пътуват в други страни от ЕС. Съгласно правилата относно роуминга, приети от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент през юни 2009 г. (виж IP/09/1064 и MEMO/09/309 ), след подаване на предупреждение този механизъм за прекъсване прекратява мобилната връзка на потребителите към интернет, когато те се намират в чужбина и тяхната сметка достигне предварително определена сума.

Комисарят по цифрови технологии Нели Крус заяви „Предпазването от шокови сметки за роуминг на данни е полезна стъпка към укрепване на доверието на потребителите към използването на мобилните мрежи за сърфиране в интернет при пътуване в рамките на Европа. Това доверие е много важно, ако искаме хората и предприятията да се възползват от всички възможности, които интернет предлага.“

Съгласно Регламента относно роуминга (№ 544/2009) , от 1 март 2010 г. операторите на мобилни телефонни услуги са длъжни да предлагат на своите клиенти услугата „праг на прекъсване“, когато тяхната сметка достигне 50 EUR. Те могат да предлагат услугата на клиентите при достигане и на друга избрана сума. Потребителите ще получават предупреждение, когато достигнат 80 % от избрания праг на прекъсване. До 1 юли 2010 г. те трябва изрично да посочат своя праг, за да се възползват от услугата. Прагът на прекъсване на потребителите, които не направят своя избор до 1 юли 2010 г., ще бъде определен служебно от същата дата и ще бъде 50 EUR.

Предлаганият от 1 март 2010 г. „праг на прекъсване“ гарантира повече прозрачност и защита на потребителите, като ги предпазва в бъдеще от шокови сметки за роуминг на данни. Един пример, който илюстрира горния проблем — през 2009 г. немски турист, който теглил телевизионна програма, докато пътувал из Франция, е получил сметка за 46 000 EUR! При друг случай се съобщава за студент от Обединеното кралство, който получил сметка от почти 9 000 EUR за роуминг на данни в рамките на един месец, докато е учел в чужбина.

Благодарение на правилата на ЕС относно роуминга, цената, която операторите плащат един на друг за 1 изтеглен мегабайт (МБ), беше ограничена до защитно равнище от 1 EUR за 1 МБ, което през следващите две години се очаква да намалее. Това намаляване на разходите би следвало да достигне до потребителите и да доведе до по-ниски цени за сърфиране в мрежата при пътуване в чужбина.

Националните регулатори на държавите-членки за телекомуникационните услуги следва да гарантират, че операторите на мобилни телефонни услуги спазват правилата относно механизмите за прекъсване при роуминг на данни във всяка страна от ЕС. Потребителите могат да се свържат с националния регулатор в държавата-членка, в която пребивават, ако срещнат проблеми или имат някакви опасения във връзка с посочения „праг на прекъсване“.

Европейската комисия от своя страна ще продължи да наблюдава случващото се в областта на роуминг услугите, както и правилното прилагане на посочените разпоредби, в тясно сътрудничество с BEREC , Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, който проведе първото си заседание на 28 януари 2010 г. Комисията ще анализира функционирането на Регламента относно роуминга, включително разпоредбите за роуминг на данни, в междинен доклад, който трябва да е готов през юни 2010 г., както и в по-обширен преглед през юни 2011 г.

За повече информация, моля посетете уебсайта за роуминг на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar