Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Bruselj, 1. marca 2010

Pregled notranjega trga: države članice so se odrezale bolje kot kadar koli poprej, vendar je treba praktično uporabo pravil še izboljšati

Zadnji pregled notranjega trga, ki ga je objavila Evropska komisija, je pokazal, da so bile države članice pri prenosu dogovorjenih predpisov o notranjem trgu v svojo zakonodajo najuspešnejše doslej, vendar morajo še izboljšati praktično izvajanje navedenih pravil. V povprečju je treba v nacionalne zakonodaje prenesti še 0,7 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos potekel, kar je manj kot julija 2009 (1 %). Države članice so se torej odrezale dosti bolje od zastavljenega cilja 1 %, dogovorjenega med voditelji držav, ki ga je bilo treba doseči najpozneje do leta 2009. Dvajset držav članic je cilj doseglo oziroma preseglo, pri čemer sta Litva in Malta daleč najuspešnejši, saj morata v svojo zakonodajo prenesti še samo tri direktive, da se bosta lahko ponašali s stoodstotnim prenosom. Malta je zmagovalka že tretje leto. Šestnajst držav članic je letos doseglo svoj najboljši rezultat. Vendar sedem držav članic (Avstrija, Češka, Italija, Poljska, Portugalska, Luksemburg in Grčija) še ni doseglo cilja, kar zavira nadaljnje zmanjšanje zaostanka. Glede uporabe zakonodaje EU je za spoznanje manj primerov kršitev, vendar so postopki še zmeraj predolgi. Čeprav so države članice zakonsko obvezane takoj ukrepati, potrebujejo v povprečju osemnajst mesecev za izvršitev sodbe Sodišča.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je pov edal: „Rezultat je odličen in bo koristil notranjemu trgu v celoti. Sedem držav članic, ki še niso dosegle cilja, pozivam, da bistveno okrepijo prizadevanja. Še vedno je velika težava izvajanje in praktična uporaba pravil, kar vpliva na učinkovitost in zmanjšuje zaupanje v notranji trg. Neizvrševanje sodb Sodišča pa je preprosto nedopustno. Uporabil bom vse možnosti, ki jih za hitrejše izvrševanje sodb ponuja nova pogodba. Želim vzpostaviti pristno partnerstvo z državami članicami za boljše razumevanje in preprečevanje teh težav. Prepričan sem, da lahko državljane in podjetja ponovno postavimo v središče notranjega trga.“

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

 • Povprečni zaostanek pri prenosu direktiv, torej odstotek direktiv o notranjem trgu, ki jih države članice niso pravočasno prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, je z 0,7 % za 27 držav članic znatno pod 1-odstotnim ciljem, dogovorjenim med predsedniki vlad in držav leta 2007. S tem so države članice prvič presegle zastavljeni cilj v dogovorjenem roku.

 • 16 držav članic je doseglo ali izenačilo svoj doslej najboljši rezultat: Belgija, Češka, Estonija, Španija, Francija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo .

 • Število držav članic, ki so dosegle cilj, se je povečalo z 18 na 20. Države članice, ki še ne izpolnjujejo 1-odstotnega cilja: Avstrija, Portugalska, Češka, Poljska, Italija, Luksemburg in Grčija . Z izjemo Avstrije pa je vsem navedenim državam članicam uspelo močno zmanjšati zaostanek.

 • Glede na obseg zakonodaje, ki bo začela veljati v naslednjih šestih mesecih, bodo morali Češka, Grčija, Italija, Luksemburg in Poljska učinkovito ukrepati, da bodo pri naslednjem pregledu dosegli cilj.

 • Države članice so v zadnji šestih mesecih zmanjšale število direktiv z velikim zaostankom z 22 na 16.

 • Ravno tako so zmanjšale število nepravilno prenesenih direktiv . Skupno število nepravilno prenesenih in nepravočasno prenesenih direktiv kaže na 1.5-odstotni povprečni zaostanek na ravni EU v primerjavi z lanskim 1,8-odstotnim.

 • Države članice se morajo odslej bolj osredotočati na zmanjšanje zaostanka pri prenosu . V povprečju države članice direktive prenesejo v svoje zakonodaje devet mesecev po izteku roka. Glede tega dosegata najslabše rezultate Grčija in Luksemburg .

Kršitve

 • Skupno število postopkov za ugotavljanje kršitev je glede na lansko leto rahlo upadlo, in sicer za 1,2 % . Kot prejšnja leta je bilo največ kršitev ugotovljenih na področju obdavčevanja in carinske unije ter na področju okolja.

 • Večina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev zadeva Italijo , ki ji sledita Grčija in Španija .

 • Čas za rešitev primerov kršitev se je v povprečju podaljšal. V primerjavi z decembrom 2007 se je s 25 podaljšal na 28 mesecev za EU-15 in z 12 na 16 za EU-12.

 • Čeprav so države članice zavezane k takojšnjemu ukrepanju, porabijo povprečno skoraj 18 mesecev za izvršitev sodbe Sodišča. Avstrija in Španija sta v tem pogledu najslabši, saj za izvršitev sodb potrebujeta približno 25 mesecev.

Celotno besedilo zadnjega pregleda notranjega trga je na voljo na spletni strani

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Pregled notranjega trga št. 20:

Prenos in izvajanje predpisov notranjega trga (podrobnosti)

Prenos

Zaostanek 27 držav članic EU pri prenosu 1521 direktiv na dan 10. 11. 2009

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

Stanje v 27 državah članicah EU pri uresničevanju cilja 0 % za direktive, katerih rok za prenos je potekel pred več kot dvema letoma, stanje na dan 10. 11. 2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Kršitve

Število odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev na dan 1. 11. 2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar